"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Op naar een nieuwe polder!

De coronacrisis toont aan dat ons huidige sociale stelsel te complex is geworden, schrijft Roos Wouters namens de Werkvereniging. “Laten we een nieuwe polder vormen, waarmee we de eerste stap zetten om uit deze crisis te komen.”

Ondanks alle goede bedoelingen van het kabinet en de gemeenten constateren wij dat er veel mis gaat bij het aanvragen en uitkeren van de steunmaatregelen. Mensen die het echt nodig hebben, komen niet in aanmerking voor steun omdat ze niet in het juiste hokje vallen. Anderen krijgen de steun te laat of het is te weinig. Dit toont aan dat ons huidige stelsel te complex is geworden. En dat gaat nu ten koste van bedrijven, banen en brood op de plank.

Fundamentele hervorming van arbeidsmarkt

Evenals de Commissie Regulering van Werk, de WRR, ONL voor ondernemers, de makers van het Wetboek van Werk, het Platform de Toekomst van Arbeid en vele anderen, constateren ook de Werkvereniging en haar medestanders dat het hoog tijd is voor een fundamentele herinrichting van de arbeidsmarkt en ons stelsel van sociale zekerheid. Op hoofdlijnen zijn wij het eens. Laten we beginnen!


 • Dit is deel 5 uit een serie artikelen over de arbeidsmarkt in het post-corona tijdperk. Zie voor overige afleveringen dit overzicht: post-corona

 

Zet werkenden en het werk centraal, niet het stelsel

Ons leven en werk staan sinds de coronacrisis op zijn kop. De arbeidsmarkt vraagt om wendbaarheid, weerbaarheid en aanpassingsvermogen van bedrijven en van werkenden in het algemeen. We moeten zorgen dat alle werkenden, los van de contractvorm, verzekerd zijn van bestaanszekerheid. Daarom willen we rechtsgelijkheid die meebeweegt met het werk, het leven en de uitdagingen die we daarin tegenkomen.

Begin met experimenteren

De Werkvereniging stelt voor om samen met alle hervormingsgezinde partijen een nieuwe polder te vormen waarmee we de eerste stap zetten om uit deze crisis te komen: het bepalen van doelen. Bijvoorbeeld:

 • Bestaanszekerheid voor iedereen*
 • Rechtsgelijkheid voor alle werkenden*
 • Samenwerken wordt weer simpel en lonend*

Vervolgens kunnen we, snel en praktisch, onderzoeken wat werkenden (werk/opdachtgevers en -nemers) nodig hebben. Wat bestaat er al en wat kan wie nog meer doen om op deze doelen in te spelen?

Hierna is het tijd om het bestaande stelsel kritisch tegen het licht te houden. Welke van de bestaande regels dragen bij aan onze gezamenlijke doelen? Welke juist niet? En hoe kunnen we politiek Den Haag zo goed mogelijk ondersteunen bij een grote schoonmaak in de regels rondom werk?

Arbeidsvormneutraal

Laten we  beginnen met experimenteren en innoveren. Er zijn vele manieren om invulling te geven aan arbeidsvormneutrale bestaanszekerheid en rechtgelijkheid. Verplicht of vrijwillig, collectief en/of individueel, op basis van maatwerk of universeel.

De antwoorden liggen niet altijd voor de hand en keuzes zijn niet bij voorbaat goed of fout. Om een breed gedragen invulling te vinden voor een sociaal zekerheidsstelsel die alle werkenden in staat stelt om optimaal te kunnen functioneren ten tijden van crisis, moeten we beginnen met nieuwe dingen proberen, evalueren, vallen opstaan en opnieuw proberen.

Doel: Samenwerken wordt weer simpel en leuk voor alle partijen

De regels rondom werk en zekerheid zoals we die nu kennen zijn te ingewikkeld, te kostbaar en ze maken de arbeidsmarkt oneerlijker. Laten we de wens van de werkenden (werk/opdachtgevers en -nemers) over hoe ze met elkaar willen samenwerken, het vertrekpunt voor de regels maken. Waarbij het een voorwaarde is dat de rechtsgelijkheid en bestaanszekerheid arbeidsvormneutraal wordt gewaarborgd door de overheid.

Denk bijvoorbeeld aan een overzichtelijk palet aan standaardcontracten om samen te werken. Bedrijven en individuen mogen dus samen bepalen op welk standaardcontract zij hun samenwerking baseren. Waarbij werkenden, met name de beperkt-zelfredzamen, degelijke ondersteuning krijgen.

Aan het werk!

Op deze manier verlos je werk- en opdrachtgevers van de starre zorglast die ze nu de flexibiliteit ontneemt om op de crisis in te spelen. Het houdt vaste krachten minder gevangen en het maakt flexkrachten minder vogelvrij. De Werkvereniging en haar medestanders zijn er klaar voor!

Onderschrijf je deze uitgangspunten? Help ons dan aan mandaat door het hier publiekelijk te onderschrijven.

 

*Bestaanszekerheid voor alle werkenden

Onder bestaanszekerheid verstaan we dat alle werkenden de zekerheid hebben dat zij, ook als het werk en de omstandigheden veranderen, de beschikking hebben over de middelen die nodig zijn om een acceptabel leefpatroon voort te zetten. In het post-coronatijdperk moeten we alle werkenden effectief helpen aan bestaanszekerheid die gepaard gaat met een grote wendbaarheid.

*Rechtsgelijkheid voor alle werkenden

Geef alle werkenden rechtsgelijkheid door bijvoorbeeld de minimale opbouw van sociale verzekeringen en voorzieningen aan het BSN van de werkenden te koppelen in plaats van aan de contractvorm. Iedere Nederlander heeft een inkomen en moet zijn belastingaangifte doen. De aangifte is gekoppeld aan je BSN. Van elke euro die je verdient kan er  automatisch een deel naar de zekerheid gaan die we nodig hebben.

Roos Wouters
Roos Wouters (1974) is spreker, dagvoorzitter en aanjager bij de Werkvereniging, het belangenplatform voor Modern Werkenden. Daarnaast spreekt, adviseert en inspireert ze het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van arbeid- en organisatievernieuwing. Vernieuwingen die leiden tot minder werkstress en betere prestaties van de organisatie en de medewerker, nu en in de toekomst. Bekijk alle berichten van Roos Wouters

2 reacties op dit bericht

 1. Goed geschreven Roos…
  Het probleem is inderdaad de huidige centrale aansturing…..dat vraagt overigens niet alleen om een stelselwijziging, maar vooral om een gedragswijziging bij politiek- en huidige beleidmakers….minder regie, meer ruimte en dus vrijheid bij keuze van t individu….

  Ben benieuwd….de oude polder kent namelijk een sterk communistisch karakter….en of ze dat los durven te laten….????

 2. Ov erweeg toc h serieus een stap verder. Niiet alleen alle werkenden, maar alle mensen een bodem van basiszekerheid. Vervang een groot deel van alle uitkeringen, heffingskortingen, toeslagen en fiscale afrekposten door één uniforme uitkeerbare heffingskorting.
  Daarboven zijn dan nauwelijks of in veel mindere mate specifieke regelingen en verzekeringen nodig, maakt de bureacratie een stuk kleiner.