"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

IBM vraagt leveranciers en zzp’ers om 25% korting op hun tarief: mag dat?

IBM Nederland heeft last van de coronacrisis en vraagt zelfstandig professionals en leveranciers hun tarieven daarom met een kwart te verlagen. Advocaat Boris Emmerig noemt het voorstel ‘onredelijk’ en ziet een andere oplossing.

De Nederlandse tak van IT-bedrijf IBM zou zzp’ers en leveranciers een mail gestuurd hebben met het verzoek hun tarieven te verlagen. Dat meldt nieuwszender RTL Z, die de e-mail inzag. IBM Nederland is op moment van schrijven niet bereikbaar voor commentaar.

In de mail staat dat dat de tariefsverlaging ‘puur en alleen strategisch noodzakelijk is’. Het bedrijf heeft blijkbaar veel last van de coronacrisis. IBM schrijft dat de maatregel moet ‘voorkomen dat contracten beëindigd dienen te worden’.

Ondernemers die de brief ontvangen hebben, moeten vóór donderdag 16 april om 12:00 uur laten weten of ze akkoord gaan.

‘Je mag nee zeggen’

ZiPconomy vroeg advocaat Boris Emmerig: mag dit? Emmerig: “IBM mag zoiets altijd voorstellen als opdrachtgever, maar als opdrachtnemer mag je ‘nee’ zeggen. De coronacrisis betekent dat iedereen het zwaar heeft en dat je best iets van elkaar mag vragen, maar niet dat contracten ineens niet meer gelden.”

Als opdrachtgever en opdrachtnemer kun je elkaar in overleg tegemoet komen, maar in principe geldt: contract is contract, aldus de advocaat. “Of IBM de overeenkomst mag opzeggen als je weigert, ligt ten eerste aan wat er in de overeenkomst staat. Ik zie genoeg contracten met leveranciers en zzp’ers waar een opzegtermijn in staat. Als dat zo is, kan IBM dus niet per direct opzeggen.”

Onredelijk, dus schadeplichtig

Staat er geen termijn in, dan is een overeenkomst van opdracht in principe per direct opzegbaar, aldus art. 7:408 BW. Maar in die wet staat ook een voorwaarde, namelijk ‘redelijkheid en billijkheid’. Uit jurisprudentie blijkt dat het voor de opdrachtnemer onredelijk is als hij plotseling geconfronteerd wordt met het einde van de opdracht, hij gaat tenslotte uit van een bepaald inkomen gedurende de looptijd. Dat maakt de opdrachtgever schadeplichtig.

“Bij alle overeenkomsten geldt dat je redelijk moet zijn naar elkaar”, zegt Emmerig. “Je kunt je vraagtekens zetten bij zo’n e-mail waarin een opdrachtgever binnen een dag zo’n flinke tariefsverlaging eist.”

Opschorten is logischer

Hij vindt het ook geen logische stap van IBM. “Het bedrijf had ook tegen zzp’ers kunnen zeggen: we hebben moeilijke tijden, kunnen we de betaling opschorten?” zegt Emmerig. In dat geval krijgen de leveranciers en zzp’ers die 25% later uitbetaald, als het weer wat beter gaat met de economie.

Opschorten zou wel redelijk en billijk zijn, vindt hij. “Want let wel, IBM gaat echt niet failliet. Het bedrijf heeft een liquiditeitsprobleem en dat is tijdelijk. Zo’n kasgeldprobleem kun je ook oplossen door een deel van de betaling op te schorten.”

(foto: Google Streetview)

3 reacties op dit bericht

  1. Onze overheid zal binnenkort ook wel volgens. Tijdens vorige crisis zag je dat ook vaak voorbij komen “30% minder: take it or leave it”. Helaas gaan er grote groepen in mee (de zwakkere broeder, omdat ze geen vet op de botten hebben om slechtere perioden te overbruggen), wat leidt tot prijserosie en (uiteindelijk) een slechtere positie voor iedereen. Mijn suggestie: niet in meegaan, al kost het je je opdracht. Verlagen is zo gedaan, terug verhogen duurt erg lang. Denk op lange termijn. Zorg altijd dat je voldoende buffers hebt om dit soort afpersing het hoofd te kunnen bieden.

  2. In deze tijden is ‘mag dat’ niet alleen een juridische vraag zie ik gelukkig. Ook andere invalshoeken zijn mogelijk. Ik ben zelf van gelijke monniken, gelijke kappen. Als de vaste medewerkers ook tijdelijk 25% salaris moeten inleveren of bijvoorbeeld hun vakantiegeld pas in Q3 of 4 krijgen, ze kunnen nu toch amper op vakantie, lijkt het me een redelijke vraag om 25% niet of later te facturen. De overheid probeert toch ook veel regelingen voor vast en flex gelijk te trekken.

  3. Ik heb als trainer ten tijde van de crisis rond 2007 een zelfde verzoek gehad. Mijn eerste reactie was afwijzend, omdat ik de wijze van communiceren veel te directief vond. Maar je wilt als zelfstandige een klant als IBM wel graag behouden, dus ik ben naar Amsterdam gereden om de situatie uit te praten. Wat volgde was een goed gesprek, waarin van twee kanten is bewogen om tot een aanvaardbaar compromis te komen. Want de uitvoering van een voorgenomen maatregel is en blijft mensenwerk.