"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De overgang naar een nieuwe periode ligt deels bij onszelf

Om voorbereid te zijn op het nieuwe normaal dat straks na de Corona crisis geldt, moeten we te rade gaan bij onszelf en blijvend investeren in onze eigen ontwikkeling, zegt Albert Allmers van Finance Factor.

De wereld van bemiddeling in (tijdelijk) personeel is 180 graden veranderd. Als iets duidelijk is geworden in deze periode van afstand houden en digitaal contact, is dat mensen flexibel en inventief kunnen zijn als de noodzaak daartoe groot is. Toch is het de vraag of de nieuwe werkwijzen een blijvende verandering teweegbrengen. “Thuiswerken moet wel bij je passen”, zegt Albert Allmers. Hij bemiddelt finance professionals met zijn bureau Finance Factor. “Zelf vind ik het niet makkelijk om alles digitaal te doen. Voor mij speelt fysiek contact waarbij ik mensen in de ogen kan kijken een belangrijke rol in mijn manier van ondersteuning bieden met coaching en advies. Ik weet goed van mijzelf wat wel en niet werkt, maar merk dat dit niet voor iedereen geldt. In deze vreemde tijd zie ik mensen zich ondoordacht op innovatieve concepten storten om beteuterd te constateren dat deze niet bij ze passen.”

Anticiperen op een volgende crisis

Onze leefwereld is drastisch veranderd. Nu pas realiseren we ons hoe geordend en overzichtelijk het altijd was. Alles was in te delen in categorieën of te sorteren in porties die we ‘gelabeld’ konden opbergen. En ineens stranden plannen en voornemens of verdampen de inkomsten. We hebben te maken met grote onzekerheid en zoeken houvast bij het nieuws en de media. Maar hoe we het nieuws ook najagen, niemand waagt zich aan de voorspelling hoe het er over vier weken vanaf nu zal uitzien. Deze crisis leert ons dat je maar beter voorbereid kunt zijn dan overvallen worden door de snelheid waarmee omstandigheden veranderen. Als het je overkomt dat je van de een op andere dag je opdracht en omzet verliest of je baan kwijtraakt,  wat doe je dan? “Het gevaar is dat je vanuit angst gedreven gaat zoeken naar mogelijkheden en daardoor verkeerde keuzes maakt. En een verkeerde keuze is nooit een duurzame keuze” meent Allmers.

Hij adviseert professionals om nu het moment te benutten en te investeren in jezelf. Voor hem maakt de corona-crisis duidelijk dat het omzet gedreven systeem en overwegend anderen tevreden stellen niet meer van deze tijd is. De overgang naar iets nieuws en hoe de periode na Corona eruit zal zien, ligt deels bij onszelf. “Durf te reflecteren op je existentiële bestaan en welke bijdrage je levert aan de samenleving. Versterk jezelf, vergaar kennis, desnoods online. Gebruik deze periode om na te denken over hoe je wereld er nu en straks uitziet” betoogt Allmers vurig. “Ik hoop dat we stoppen met jakkeren en het materiële najagen en gelukkig worden met ons leven en onze intrinsieke passie (her)vinden” Hij klinkt zelf gedreven en gepassioneerd als hij benadrukt dat hij met de begeleiding die hij biedt niet alleen impact wil maken op de loopbaan van mensen, maar op hun hele bestaan.

Jezelf centraal stellen

Het credo van Finance Factor is ‘vinden, volgen, verbinden en versterken’. Dat klinkt alsof er geen opdrachtgever aan te pas komt. “Dat is natuurlijk niet zo, licht Allmers toe, maar in onze dienstverlening stellen we de carrièrewensen en behoeften van de executive finance professional centraal. We zijn een impresario van degene die we bemiddelen en werken vanuit diens drijfveren profiel.” Dat verklaart waarom hij hamert op investeren en zelfreflectie. Niet alleen nu, maar gedurende een hele loopbaan. Als we dat doen, zijn we beter voorbereid op een tegenslag. De vraag hoe een goede wereld eruit ziet begint bij onszelf. En misschien als straks alles weer ‘normaal’ is, hebben we de oude systemen van ons af geworpen en ingeruild voor dat wat beter bij ons past en antwoord geeft op de vraag ‘waar ligt mijn uniciteit en hoe zet ik deze het liefst in?’

Joke Twigt was jarenlang zelfstandig interim-manager. Zij heeft uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij o.a. overheid, non profit organisaties en financiële dienstverlening, zowel nationaal als internationaal. Zij stapte uit de opdrachtuitvoering en behield connectie met het vak door erover te gaan schrijven. Zij is redacteur interim-management voor ZiPconomy. Daarnaast is zij lid van de redactieraad en auteur bij het (digitaal) vakblad Management & Consulting. Bekijk alle berichten van Joke Twigt