"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
inlenersaansprakelijkheid

Zonder bevriezen inlenersaansprakelijkheid heeft flexbranche niets aan uitstelregeling belastingen

Brancheorganisatie Bovib vraagt staatssecretaris Vijlbrief extra zekerheden.

In zijn huidige vorm hebben uitzendbureaus en detacheerders vrijwel niets aan de uitstelregeling voor Belastingen. Geld dat zo beschikbaar moet komen voor extra liquiditeit staat bevroren op geblokkeerde rekeningen. Brancheorganisatie Bovib heeft daarom staatssecretaris Vijlbrief gevraagd om de inlenersaansprakelijkheid tijdelijk op te schorten. Ook om onbedoelde risico’s te voorkomen.

Als onderdeel van het steunpakket van het Kabinet kunnen bedrijven uitstel van het betalen van onder meer loonbelasting en btw aanvragen. Bedrijven in de flexbranche, waarvan een deel fors geraakt wordt door deze corona-crisis, zullen daar waarschijnlijk vaak gebruik van willen maken. “Deze bedrijven hebben momenteel hard hun liquiditeit nodig. Inleners moeten alleen een flink deel van het factuurbedrag afstorten op een geblokkeerde rekening. De g-rekening” zo licht Frederieke Schmidt Crans, voorzitter van de Bovib, toe. Alleen als inleners 25% of 55% van het factuurbedrag overmaken op zo’n g-rekening, zijn ze gevrijwaard voor de inlenersaansprakelijkheid. “Het probleem voor uitzenders die door de crisis krap bij kas zijn, is dat ze het geld op die g-rekening alleen kunnen gebruiken voor het betalen van belastingen. Als je uitstel van belastingen aanvraagt, groeit het saldo op de g-rekening, maar neemt je liquiditeit niet toe. Terwijl dat nu juist het doel van deze regeling is”.

Behoefte aan extra liquiditeit

Schmidt Crans merkt dat sommige uitzenders nu erg behoefte hebben aan de extra liquiditeit. “Dat is in deze crisis ook niet zo vreemd. In sommige sectoren wordt fors minder gebruik gemaakt van uitzendkrachten.” Ingaan op verzoeken van uitzenders om nu geen geld op de g-rekening te storten, is volgens Schmidt Crans niet verstandig zolang de inlenersaansprakelijkheid blijft gelden. “Op de korte termijn kan je een leverancier helpen. Maar je bent dan wel aansprakelijk voor de belastingen als zo’n bedrijf niet aan zijn verplichting kan voldoen”.

De Bovib heeft daarom bij de staatssecretaris aangekaart om de inlenersaansprakelijkheid tijdelijk op te schorten, in ieder geval over dat deel van de belasting waarover uitstel wordt verleend. Hierdoor ben je als inlener dan niet meer gebonden aan het betalen op een g-rekening. “Als belastingschulden toenemen, terwijl het geld geblokkeerd staat, en risico’s toenemen, en dat bij inleners weer aarzelingen oproept om snel te betalen, dan spannen we het paard achter de wagen” aldus Schmidt Crans.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie