"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Goed georganiseerd uitzendwerk van grote waarde voor inclusieve arbeidsmarkt”

Met factsheet wil ABU waarde van uitzendbranche aantonen.

Volgend jaar komt minister Koolmees met de evaluatie van het uitzendregime en brengt de commissie-Borstlap haar advies uit over de toekomst van onze  arbeidsmarkt. De ABU is ervan overtuigd dat goed geregeld uitzenden een oplossing biedt voor de uitdagingen van de veranderende wereld van werk. Omdat het belangrijk is dat de discussies hierover gevoerd worden op basis van de juiste feiten en cijfers, overhandigden ABU-voorzitter Sieto de Leeuw en ABU-directeur Jurriën Koops maandag 16 december de factsheet De waarde van uitzendwerk aan minister Koolmees.

Cijfers en feiten

De waarde van uitzendwerk is groot, zo vindt de brancheorganisatie. Om dat te onderbouwen heeft de ABU feiten en cijfers op een rij gezet in een factsheet. De cijfers zijn gebaseerd op onderzoeken van onder meer KBA Nijmegen, CBS, SCP en TNO. In 2018 waren 834.790 uitzendkrachten aan de slag. Het werken via het uitzendbureau “is laagdrempelig en biedt aan iedereen die wil kans op werk”. De uitzendbranche heeft 16% van de banen van de Banenafspraak gerealiseerd, 24% van de werkende statushouders heeft via een uitzendbureau werk gevonden en is voor 32% van de WW’ers, die weer aan het werk gaan, het uitzendbureau de toegang naar de arbeidsmarkt, zo staat in het factsheet te lezen.

Uitzendwerk maakt het verschil tussen meedoen en niet meedoen

De cijfers laten volgens de ABU zien dat uitzendwerk een belangrijke bijdrage levert aan een inclusieve arbeidsmarkt. “Uitzendwerk maakt het verschil tussen meedoen en niet meedoen in de maatschappij,” stelt de ABU-directeur. Om de best gereguleerde vorm van flexibel werk te blijven, werken de ABU en zijn leden continu aan de kwaliteit van uitzendwerk. Koops: “De behoeften van de uitzendkracht zetten wij hierbij centraal. Zo is uitzendwerk goed geregeld via de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten, die voorziet in meer werk- en inkomenszekerheid en zijn we bezig met een betere pensioenregeling.”

Kritisch naar eigen branche

Toch is de ABU ook kritisch naar de eigen branche. “De uitzendbranche heeft een kwaliteitsimpuls nodig en wij zullen daar zelf het voortouw in nemen met het aanscherpen van de kwaliteitseisen,” stelt De Leeuw. Door de lage toetredingsdrempel is er een ongebreidelde groei geweest van het aantal uitzendbureaus. Het grootste deel daarvan is niet gecertificeerd en wordt niet of nauwelijks gecontroleerd door de overheid. De ABU pleit daarom voor een effectieve en sluitende aanpak om de problemen aan te pakken en de kwaliteit van uitzendondernemingen te verbeteren.

Ook staat de waarde van uitzendwerk onder druk door een groot aanbod van ongereguleerde flexibele arbeid. Koops: “Om als branche toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden, zijn een gelijk speelveld, heldere en robuuste regels en effectieve handhaving broodnodig. Alleen op die manier kan de uitzendbranche zijn allocatierol goed blijven vervullen en verder invulling geven aan goed werkgeverschap.” Dat is in het belang van de Nederlandse arbeidsmarkt, het bedrijfsleven én de uitzendkrachten. De ABU doet dan ook een dringend appel op minister Koolmees om de rol van uitzendwerk te borgen.

Zie hier voor volledige factsheet: De waarde van uitzendwerk

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie