"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

25 jaar NBBU, belang branchevereniging groter dan ooit

In de aanloop naar het Jubileumcongres op 21 november spreekt ZiPconomy NBBU-directeur Marco Bastian. Over het nut van de brancheorganisatie, de waarde van uitzendwerk en de noodzaak om samen te investeren in opleiding van flexkrachten. “Wat wij doen heeft impact op levens van mensen.”

“NBBU is 25 jaar geleden begonnen als een ‘boze’ afsplitsing van de ABU”, stelt Marco Bastian, al ruim tien jaar de directeur van de branchevereniging. Destijds voelden de kleinere uitzendbureaus zich niet meer goed vertegenwoordigd, vertelt hij. “De mkb-uitzenders kregen niet de volledige aandacht en vonden dat zij niet op waarde werden geschat.” De NBBU is gaan pionieren in de nog onontgonnen flexmarkt van de jaren ‘90. “Het was een cowboytijd, de tijd van voor de cao’s. Alles moest nog georganiseerd worden.” Inmiddels is de NBBU enkele professionaliseringsslagen verder. “We hebben een eigen cao, de SNA (Stichting Normering Arbeid) is ingebed in de organisatie, de NBBU zit in het bestuur van de SNCU (Stichting Naleving cao voor Uitzendkrachten), we werken nauw samen met DOORZAAM (dat zich inzet voor duurzame inzetbaarheid uitzendkrachten) en we hebben een stem in het Haagse.Die boze puber is dus volwassen geworden.”

Kennis op hoger peil brengen

Heeft een brancheorganisatie voor ‘kleinere’ uitzendbedrijven naast de ABU toegevoegde waarde? “Jazeker”, stelt Bastian. “De mkb-uitzendondernemer heeft nu eenmaal een andere behoefte dan grote uitzendconcerns. Wij zijn naast branchevereniging ook een werkgeversvereniging, met een eerstelijns juridische dienstverlening waar leden met vragen over wet- en regelgeving terecht kunnen.” En daar wordt gretig gebruik van gemaakt. “Bij onze Service-desk komen jaarlijks meer dan 20.000 vragen binnen. De mails en telefoontjes stromen binnen, dat gaat de hele dag door.” Ook de drukbezochte NBBU-bijeenkomsten en -workshops – waarvan de thema’s vaak een voortvloeisel zijn van de vragen die bij de Servicedesk binnenkomen – geven volgens Bastian aan dat er een enorme behoefte aan informatie is bij uitzendondernemers. “Wij willen de kennis en kunde van de branche op een hoger peil brengen. En dat is noodzakelijker dan ooit, zeker in een tijd waarin wet- en regelgeving continu verandert.” Hierbij doelt Bastian onder meer op de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans). “Op zich is het spel dat wij spelen als uitzenders heel simpel, je brengt vraag en aanbod van flexibel personeel bij elkaar. Maar de spelregels zijn ingewikkeld, er is veel wet- en regelgeving waar je je als uitzender aan moet houden. En het wordt helemaal moeilijk als de overheid tijdens de wedstrijd de spelregels verandert, zoals bij de transitievergoeding die per 1 januari 2020 ook voor alle flexkrachten geldt, met terugwerkende kracht zonder dat er overgangsrecht is.”

Flex is niet fout

Bastian hekelt overigens de negatieve teneur in de maatschappelijke en politieke discussie over flex. “Daarmee doe je onrecht aan al die mensen die in de sector werken.” Over ‘doorgeschoten flex’ wil Bastian dan ook helemaal niets horen. “Ja, er is meer flex, de arbeidsmarkt is namelijk fors gegroeid, er zijn zo’n tien miljoen werkenden in Nederland. Dus flexwerk is nominaal gestegen, maar procentueel is uitzenden gelijk gebleven. De marktpenetratie van uitzenden is 3 tot 4% van de beroepsbevolking en dat was twintig jaar geleden ook al het geval.”

Bastian zou graag zien dat de politiek anders tegen uitzendwerk aankijkt. “Uitzendbureaus brengen ongelooflijk veel mensen (vanuit de WW of bijstand) naar de arbeidsmarkt. Daar hoor je de politiek niet over. In plaats van kijken naar wat uitzendbureaus daarmee opbrengen voor de schatkist, ziet men de uitzender als een ‘netto-vervuiler’ die moet betalen voor relatief hoge uitval via de hogere Sector-52 premies.”

Het spel is simpel, maar de spelregels zijn lastig. Helemaal als de overheid tijdens de wedstrijd de spelregels verandert.

Ook ziet de politiek volgens Bastian niet dat de uitzendbranche flink investeert in flexkrachten. “Wij zijn in 2014 gestart met het traject Arbeidsmarkt van Morgen, in samenwerking met emeritus hoogleraar Leo Witvliet van Nyenrode. Zo dragen wij vanuit wetenschappelijk oogpunt bij aan de discussie over de toekomst van (flex)werk. En wij werken samen met DOORZAAM om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten op een hoger plan te brengen.” Bastian ziet voor de NBBU dan ook een belangrijke rol weggelegd om de arbeidsmarktpositie van de flexkracht te versterken, met het project loopbaan intermediair. “Wat wij doen heeft impact op de levens van mensen.”

Platformisering

De NBBU als brancheorganisatie ‘staat’ na een kwart eeuw. Maar tevreden achterover leunen is er niet bij voor Bastian. “Er is voor ons nog veel werk te doen. We hebben nu 1.250 leden en groeien nog steeds. Maar er zijn zo’n 14.000 uitzendbureaus en dus is er nog veel te winnen in de sector. Wil je jezelf als uitzendbureau echt professioneel neerzetten dan moet je op zijn minst het SNA-keurmerk hebben. En eigenlijk ook gewoon lid van de NBBU zijn. Die boodschap moeten wij overbrengen.”

Overigens zijn niet alleen uitzenders welkom bij de NBBU. “Onze achterban verandert en wij veranderen mee. We hebben bewust een keuze gemaakt voor brede flex. Wij richten ons op alle mkb-arbeidsmarktintermediairs. Ging het tien jaar geleden nog puur om uitzenden, nu zijn daar zzp-bemiddeling en payrolling bijgekomen.” Ook staat Bastian open voor nieuwe ontwikkelingen zoals de platformisering. “Wij volgen dit met een warme blik. Wij sluiten geen enkele vorm van flex uit, zolang het legaal is.” Over de toekomst van de NBBU en van uitzenden is Bastian optimistisch. “Ik zie de toekomst positief tegemoet, ondanks de af en toe weerbarstige praktijk.”


Jubileumcongres Connect in flex

Het 25-jarige bestaan van de NBBU is aanleiding voor een groot jubileumcongres, dat op 21 november a.s. wordt gehouden.

Tijdens het congres staat de millennial centraal. De Young Advisory Group verrichte onlangs in opdracht van de NBBU een onderzoek naar hoe millennials naar werk kijken, en dat is wezenlijk anders dan de generaties voor hen.

Millennials zien hun loopbaan als onderneming

 

Tijdens het congres wordt hierover volop gediscussieerd aan tafel bij Jort Kelder. Andere bekende namen zijn onder meer journalist en econoom Mathijs Bouman, wetenschapsjournalist Anna Gimbrère, Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) en natuurlijk NBBU-voorzitter Brigitte van der Burg.

Ton Wilthagen geeft een workshop over omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt en voor leden zijn er workshops over de mogelijke toepassingen van virtual reality en intelligent matching. Marco Bastian verwacht zo’n 450 deelnemers op een boeiende dag voor uitzendondernemers, met ‘leuke verrassingen’. “Als de mensen met één of twee nieuwe ideeën of inzichten in de arbeidsmarkt naar huis gaan, ben ik tevreden.”