"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Uitzenders: “We brengen eerste adviezen SER per 1 januari 2022 in praktijk.”

De uitzenders kondigen een aantal stappen aan voor meer en snellere zekerheid voor uitzendkrachten. Dit mede als reactie op het afgebroken cao overleg met vakbonden.

Uitzendwerkgevers nemen vanaf 1 januari 2022 alvast een deel van de uitgebrachte SER-adviezen over, zo laten brancheorganisaties ABU en NBBU weten. Eenzijdig, want een poging om het gestrande cao overleg met drie vakbonden FNV Flex, CNV Vakmensen en De Unie vlot te trekken is vorige week mislukt.

Meer zekerheden voor uitzendkrachten

De uitzenders kondigen een aantal stappen aan: meer en sneller zekerheid voor uitzendkrachten door de eerste fase te verkorten van 78 naar 52 weken en de tweede fase van 4 naar 3 jaar. Een uitbreiding van de inlenersbeloning. Een betere pensioenregeling met een kortere wachttijd (8 weken) en een bredere pensioengrondslag. De sector gaat verder investeren in het versterken van de arbeidsmarktpositie van uitzendkrachten die langdurig zijn aangewezen op uitzenden. Ook is afgesproken dat arbeidsmigranten die starten in Nederland per 1 januari 2022 meer inkomenszekerheid krijgen. Dit is conform de wens van de commissie Roemer.

“Betekenisvolle eerste stappen”

“De uitzendwerkgevers zetten daarmee – nog voordat er wetgeving komt – eerste betekenisvolle stappen om het SER-advies in de praktijk te brengen zodat uitzendkrachten meer zekerheid krijgen.” zo stelt Sieto de Leeuw, voorzitter van de ABU. Marco Bastian, directeur NBBU: “In de huidige positie van de arbeidsmarkt en de rol die de uitzendbranche vervult is het verstandig om dergelijke grote wijzigingen stapsgewijs in te voeren. De SER adviseert immers om de adviezen integraal en in samenhang te implementeren.” De Leeuw: “Dat is nodig omdat anders waterbedeffecten ontstaan die concurrentie op loonkosten in de hand werken. Wat ook meespeelt is dat onze leden best veel wijzigingen kunnen en willen doorvoeren maar dat niet in één keer kunnen.”

“Uitzend-werkgevers slaan modderfiguur”

De verklaring van de ABU en NBBU volgt op een mislukte poging om het eerder afgebroken overleg met de grotere vakbonden over een nieuwe cao weer op te starten. De brancheorganisaties van uitzendwerkgevers doen ook nu weer een  “dringende oproep” aan die bonden om na de zomer alsnog om de tafel te gaan. Sieto de Leeuw: “Meerdere malen hebben wij aan de bonden aangeboden om in september verder te praten over een langjarige cao. Die langjarige cao is nodig om overeenkomstig het SER-akkoord verdere stappen te zetten.” 

De vakbonden zien verder praten momenteel niet zitten. Ze lieten eerder weten dat wat hen betreft de uitzendbranche slechts marginale stapjes zet. Volgens Karin Heynsdijk, bestuurder FNV Flex, slaan de uitzenders door het vastgelopen overleg een ‘modderfiguur’. “Ik kan de hoeveelheid rapporten die aangeven dat de positie van uitzendkrachten flink moet verbeteren niet eens meer tellen (…). De doorgeslagen flexibilisering is in de conclusies van deze rapporten de constante. Overal wordt de urgentie aangegeven om snel tot verbeteringen te komen. Wat doet de uitzendbranche vervolgens? Die stelt voor de bühne een paar marginale stapjes voor. Waarschijnlijk om de politiek te laten geloven in hun zogenaamde goede bedoelingen. Triest. Ze zijn hiermee een regelrechte bedreiging voor een zorgvuldige uitvoering van het breed gedragen SER-advies aan het kabinet. De uitzend-werkgevers slaan een absoluut modderfiguur.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie