"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
digiinhuur

Het kabinet zet project DigiInhuur stop nadat Deloitte deadlines niet haalt.

ICT-project had de inhuur van extern personeel eenvoudiger moeten maken.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft het project DigiInhuur gestopt. Haar geduld met adviesbureau Deloitte, dat het systeem met de technologie SAP Fieldglass zou bouwen, is op. Na een scherp advies in oktober 2018 en het missen van nieuwe deadlines, is nu definitief het contract ontbonden.

Het project DigiInhuur is gestart in 2014. Het heeft als doel een systeem te verwerven en in te voeren voor de ondersteuning van de inhuur van externe medewerkers. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat leidde het project, waar ook het Expertise Centrum Organisatie & Personeel (EC O&P) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Rijkswaterstaat (RWS) gebruik van zou gaan maken. Andere onderdelen van de rijksoverheid zouden later volgen.

Initieel waren de totale kosten geraamd op € 4,3 miljoen. Na de aanbesteding in 2017 is dit bijgesteld naar circa € 7,8 miljoen. Er zou op dit moment € 4,5 miljoen zijn uitgegeven aan het project dat eind van dit jaar gereed zou moeten zijn.

Problemen met maatwerk

In oktober 2018 constateerde het Bureau ICT-toetsing (BIT) al dat het project ‘in gevaar’ was. Op advies van BIT werd het project aangepast en is er gesneden in het projectbudget.

BIT beschrijft in haar rapport dat voor invoering van het systeem de nodigde koppelingen gebouwd moesten worden zodat DigiInhuur informatie kan uitwisselen met onder andere financiële systemen.

Deloitte is voor de realisatie van deze eisen afhankelijk van de ontwikkelafdeling van SAP Fieldglass, zo schrijft BIT. SAP Fieldglass is een wereldwijde leverancier van VMS oplossingen, dus voor het beheren van externe workforce management. Waar de kracht van een grote leverancier als SAP Fieldglass ligt bij wereldwijde programma’s lijkt de achilleshiel het implementeren van maatwerk.

Zo kon volgens BIT Deloitte niet duidelijk maken hoe het kon voldoen aan belangrijke systeemeisen, zoals de functionaliteit voor het Dynamisch Aankoop Systeem (nodig om te voldoen aan Europese aanbestedingsrichtlijnen) en de vastlegging van de beoordeling per aangeboden inhuurkandidaat. Deloitte gaf in een reactie aan BIT aan “dat de functionaliteit veelal door middel van workarounds buiten SAP Fieldglass gerealiseerd zal worden.” Voor BIT was het onduidelijk wanneer deze workarounds beschikbaar zijn. “Wij denken bovendien dat deze workarounds onvoldoende invulling geven aan de gestelde eisen in het PvE.”

Behoefte blijft

Na het BIT rapport kreeg Deloitte van het ministerie nog een kans om het project vlot te trekken. Maar blijkbaar zijn ze er niet in geslaagd de opdrachtgever te overtuigen en is het project nu dus stopgezet. “In maart jl. heb ik geconstateerd dat de leverancier het product DigiInhuur nog niet had opgeleverd. Als gevolg daarvan heb ik de leverancier op 26 maart jl. in gebreke gesteld en hem daarbij een herstelmogelijkheid geboden van 1 maand. Na ommekomst van die termijn was het product nog steeds niet opgeleverd” zo schrijft de minister in een brief aan de Kamer. “Omdat de leverancier vervolgens aangaf dat hij begin mei alsnog correct zou opleveren, zijn niet direct stappen ondernomen. Nadat oplevering wederom uitbleef heb ik de leverancier op 4 juni jl. medegedeeld mij te zullen beraden op de te nemen maatregelen.”

Deloitte heeft inhoudelijk niet gereageerd op het stopzetten van het project.

De behoefte aan een systeem voor het inhuur van externe medewerker lijkt onverminderd groot. Net als de noodzaak om dat te doen via een Dynamisch Aankoop Systeem.  Van Nieuwenhuizen licht de Tweede Kamer na de zomer in “over de vervolgstappen”.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

4 reacties op dit bericht

 1. ICT, projecten, overheid, goed opdrachtgeverschap, ambtenaren, verantwoordelijkheid, commitment, risico’s, cariere, ondernemen (…)

 2. Dit klinkt weer als een project op directie niveau besloten, zonder te luisteren/kijken naar bezwaren van ‘de werkvloer’ (projectteam/leveranciers). Een DAS in SAP Fieldglass realiseren is geen gesneden koek, ook al heet je Deloitte. Een Audi verbouw je ook niet zomaar tot een BMW. Waarom wil dat besef er bij ICT projecten maar niet in?

 3. Het gaat al mis als je een – accountant – want dat is Deloitte ook al denken ze zelf dat ze meer zijn, het werk van een ICT bedrijf zoals CapGemini of Ordina laat doen.
  Je laat de loodgieter toch ook geen tegels zetten in je nieuwe badkamer?
  Overigens zou ik die ICT bedrijven ook nooit mijn boeken laten controleren.

 4. Een tikkeltje jammer maar ook een beetje eenzijdig de reactie. Ik/wij komen namelijk nergens de essentie van automatiseren tegen, iets wat als allereerste bij alle betrokkenen bekend moet worden gemaakt, bovenal. Want het hebben van kennis en wetenschap van wat automatiseren is, hoe dat zich beweegt, hoe daarmee om te gaan, is namelijk leidend in elk digitaal automatiserings project, iets waar iedereen zich nalatig betoond, met als gevolg het wederom ontsporen van een digitaal automatiserings project.

  Twee verduidelijkingen.
  1. Automatiseren, een eeuwenoude onveranderde essentie en principes, welke de basis is van Digitaal/Mechanisch Automatiseren.
  Heb je die kennis niet, maar verkoop jij jezelf wel als ‘die kennis en ervaring bezittend’ dan heb je een heel groot juridisch probleem. Jij bent als ter zake kundig en leidend en zal je stakeholder/klant/client op de hoogte moeten brengen wat automatiseren is, hoe daarmee om te gaan.

  2. Digitale automatiserings professionals LET OP
  Digitaal Automatiseren is je beroep. Of je jezelf nu leverancier noemt zoals Deloitte, SAP Fieldglass, Ordina, Cap, Centric, etc etc Of jij nu vond dat je een devops bent, IT/ICT consultant, IT support engineer, programmeur, netwerk architect etc etc…

  Je houd je bezig met Digitaal Automatiseren, dus ben je een Digitale Automatiserings professional of een leverancier die zich met Digitaal Automatiseren bezig houd. En dat dat digitaal automatiseren doe je middels een discipline devops , IT/ICT consultanty, IT/ICT support, programmeren, netwerk architectuur etc etc…

  Om digitaal te kunnen automatiseren, heeft u allemaal hetzelfde nodig. Exacte data. U houd zich namelijk bezig met een Exacte materie, Digitaal Automatiseren. Elk denkbaar aspect, facet, stap, plan, idee, project, programma, hardware, software, kan alleen maar functioneren vanwege Exacte elementen.

  Exact: Precies En Precies betekend dus, 100% Voorspelbaar Dus elk denkbaar aspect, facet, stap, plan, idee, project, programma, hardware, software is 100% voorspelbaar.

  Als u dat niet bent, als u dus denkt bij uzelf, kom, ik ga eens wat anders bedenken, ik ga het eens anders doen, en ik noem dat scrum, ik noem dat lean, ik noem dat six sigma en daar kan je dan leuk een blauwe, groene, gele, pimpelpaarse of zwarte band bij halen, u weet wel, net als bij judo, kniedo, whapkido enz enz, maar geen van dat alles is exact, dan weet u dat u een keer tegen de grenzen van exact zult aanlopen.

  Als u NIET exact bent, geen idee wat exact is, binnen uw discipline, dan loopt u vanzelf tegen errors, fouten, ontsporingen aan. Want er is iets wat elke stap, facet, aspect, plan, project en programma doet als het een fout tegenkomt. Het zal stoppen. Daar waar de fout zich manifesteert.

  Uiteraard kunt u roepen dat dat niet zo is want in elk project heb je wel fouten en dat lossen we dan gewoon even op met een blik mensen….. Natuurlijk kunt u dat doen, alleen bent u dan tegengesteld bezig met wat u met automatiseren wil bereiken.
  En heeft u geen weet van de essentie van automatiseren, krijgt u????

  Diginotar
  Betuwe lijn
  HSL
  Fyra
  C2000
  NWVA
  Defensie
  de Rechtspraak
  De tijdelijke ICT commissie van Ton Elias die na miljoenen en anderhalf jaar kwam tot iets wat de eerste beste digitala automatiserings professional binnen een week kon aanleveren tegen een fractie van de kosten; Het ITIL boek van …. Chance en Release Management. Laten we dat maar voor de politiek ‘BIT’ noemen.
  en nog vele andere mislukte trajecten niet te vergeten DigiInhuur.

  Uiteraard is het niet alleen Deloitte die hier juridisch ‘NAT’ gaat. Deloitte hd er zorg voor moeten dragen dat alle facetten, alle aspecten, alle informatie van de overheid uit, 100% exact waren geweest. Het is duidelijk dat zij hierbij de ambtenaren niet hebben gewezen op hoe materie ‘automatiseren ‘ kan functioneren, moet functioneren, bij de gratie van de exacte data.

  Een tweede vereiste is dat er gedurende een traject, GEEN ENKELE WIJZIGING kan worden geaccepteerd zonder het hele process of traject stil te leggen. Je krijgt namelijk hetzelfde effect van de trein die op een overgang een ‘object’ tegenkomt en gedwongn word te stoppen.

  Momentum en conclusie
  Deloitte is NIET exact geweest en heeft ook niet geborgd exacte data te krijgen
  Deloitte heeft niet geborgd dat de stakeholder exacte data moet aanleveren om exact te kunnen acteren
  Deloitte heeft nagelaten NIET automatiseerders uit te leggen wat digitaal automatiseren is, hoe daarmee moet worden omgegaan.
  De overheid heeft blijk gegeven van deze essentie en principe niet op de hoogte te zijn.

  De minister zelf heeft geen enkele affiniteit met automatiseren, en zal zich wellicht beroepen op dat zij dat niet hoeft te hebben want zij heeft daarvoor specialisten op het ministerie?

  Uit de hele gang van zaken blijkt daar helemaal niets van en toch is zij hier politiek verantwoordelijk. Sterker, zij kan Deloitte gewoon juridisch verantwoordelijk stelllen, ongeacht de inhoud en opstelling van welk getekend contract. Immers, Deloitte heeft voorgegeven ‘iets’ op te leveren, heeft dat ‘iets’ niet eens Exact gedefinieerd, zij heeft ‘iets’ gedefinieerd. Dus hoeft de Minister alleen maar te stellen, u had moeten weten dat dat ‘iets’ volkomen EXACT had moeten zijn, immers, u geeft voor dat dit uw vakgebied is.

  De Minister hoeft alleen maar heel vriendelijk aan Deloitte te vragen de kosten van die de burger heeft opgehoest, gewoon weer terug te betalen.

  Kleine minor detail….
  Elke professional die zich bezig houd met digitaal automatiseren, bidnnen welke discipline dan ook, dient zich ervan te gewissen te weten wat automatiseren in essentie is. Hoe die essentie werkt, hoe haar/zijn discipline conform deze essentie functioneert. Doet u dit niet? Dan is het heel eenvoudig dat in de toekomst uw opdrachtgever alleen maar hoeft te wijzen naar die essentie van uw vakgebied.

  U bent juridisch gewoon verantwoordelijk voor hetgeen wat u zegt op of aan te leveren en juridisch mag en kan van u worden verwacht, dat u dat ook weet.

  U hoeft deze feiten natuurlijk niet voor waar aan te nemen. Het is alleen dan niet te hopen dat de overheid eindelijk eens, heel gezond denkend, over gaat tot het niet meer toestaat dat leveranciers en professionals, die niet presteerden, wederom in aanmerking te laten komen voor een aanbesteding.

  Als je er namelijk nuchter over na denkt, dat wanneer je je bezig houd met een materie die EXACT is, 100% Voorspelbaar, om zelf te kunnen acteren, en je borgt dat niet, dat je dan vanzelf tegen een juridisch, volkomen voorspelbaar, probleem aan zult lopen.

  En mijn beste toeleverancier van personeel, HR professional, recruiter, ‘talent’ manager, die juridische aanspreekbaarheid, verantwoordelijkheid, die betreft ook u. Heeft u namelijk GEEN verstand van de essentie enpricipes van automatiseren, maar u gaat mensen aannemen of ‘doorschuiven’, dan mag van u worden verwacht dat u kennsi van zaken heeft goed en exact in te kunnen schatten wat het kennis en expertise niveau is van die professional/talent. Heeft u dat niet? Tja ….

  Bijzonder veel succes gewenst in welke opdracht u dan ook aangeboden krijgt.