"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

WEC roept op tot sociale innovatie op ILO Conferentie

Tijdens ILO Conferentie die momenteel in Geneve plaatsvindt, werkt men aan een gemeenschappelijke verklaring om ‘goed en fatsoenlijk’ werk in de 21e eeuw wereldwijd mogelijk te maken. Namens de bemiddelingsbureaus komt de WEC met aanbevelingen om haast te maken met sociale innovatie.

De huidige dynamische, onvoorspelbare arbeidsmarkt vraagt van mensen dat zij flexibel zijn, kunnen wisselen van werk en van contractvorm. Voor deze noodzakelijke transitie is meer sociale innovatie hard nodig, zo stelt de World Employment Confederation (WEC), de wereldwijde brancheorganisatie van bemiddelingsbureaus.

“De arbeidsbemiddelingssector werkt al jaren aan het toekomstbestendig maken van verschillende vormen van werk. Maar dat kunnen we niet alleen. Voor eerlijk en fatsoenlijk werk moeten beleidsmakers de randvoorwaarden scheppen. En het is aan de International Labour Organization (ILO) om sociale partners en overheden bij elkaar te brengen om mensen te ondersteunen bij het aanpassen aan de veranderende arbeidsmarkt, ongeacht hun contractvorm”, zegt Annemarie Muntz (voorzitter van de WEC).

Drie acties

De WEC roept de ILO dan ook op haast te maken met sociale innovatie door de volgende drie acties te ondernemen:

1. Maak sociale innovatie onderdeel van het arbeidsmarktbeleid. Zoals in het manifest No future of work without social innovation is beschreven vraagt flexibilisering van arbeid om nieuwe sociale vangnetten. Sociale partners en beleidsmakers moeten meer samenwerken om innovatieve oplossingen te bedenken voor werk, scholing en sociale zekerheden.

Jochem de Boer, global public affairs manager (WEC), zegt in een toelichting: “Doel van sociale innovatie is om mensen het vertrouwen te bieden om te wisselen van werk. Veel mensen willen meer dynamiek en regie in hun carrière. Maar de werkenden van nu zullen ook vaker in hun loopbaan confronteert worden met verandering: op het gebied van de benodigde skills, invulling van een baan of een sector die totaal verandert of misschien zelfs verdwijnt. Daar moet arbeidsmarktbeleid op worden afgestemd.”

2. De ILO Conventie 181 moet in meer landen worden geïmplementeerd. Dit biedt op internationaal niveau het kader voor private arbeidsbemiddeling en bescherming voor werkenden en werkzoekenden. “Deze combinatie is cruciaal voor het organiseren van verantwoorde arbeidsmarkttransities. Juist nu we weten dat wisselen van werk en contractvormen gaat toenemen, is een goed wettelijk kader voor arbeidsbemiddeling van fundamenteel belang. Dit kader geldt nu in 33 landen. Dat is te weinig. Wij roepen de ILO op om meer te doen om landen te stimuleren Conventie 181 te implementeren”, stelt De Boer.

3. Er moeten meer middelen en programma’s komen om effectieve publiek/private samenwerking te realiseren. Politiek en de marktsector moeten samen optrekken om mensen in staat te stellen om de transitie te maken op de veranderende arbeidsmarkt. De Boer: “Gelukkig gebeurt dit in Nederland al veelvuldig, denk aan het UWV dat samen met uitzendbureaus en de ABU specifieke samenwerkingen aangaat. Dat is hard nodig over de hele wereld; de publieke middelen moeten besteed worden aan de werkzoekenden die dit het hardst nodig hebben. Samenwerking tussen publieke en private arbeidsbemiddelaars versterkt de synergie en verbetert de dienstverlening aan werkenden in transitie.”

Juist nu we weten dat wisselen van werk en contractvormen gaat toenemen, is een goed wettelijk kader voor arbeidsbemiddeling van fundamenteel belang.

VN-organisatie ILO

De International Labour Organization (ILO) is kort na WOI (in 1919) opgericht met als doel om wereldwijd te zorgen voor sociale vrede en rechtvaardigheid. In het streven naar goed arbeidsmarktbeleid en fatsoenlijke arbeidsstandaarden brengt de ILO sociale partners en overheden samen om tot gemeenschappelijke afspraken te komen. Bij de organisatie, die sinds 1946 onder de VN-vlag opereert, zijn 187 landen aangesloten, waaronder Nederland.

ILO Conference

De ILO Conference is de grootste bijeenkomst over werk wereldwijd. Meer dan 5.700 afgevaardigden – van werkgevers- en werknemersorganisaties en vertegenwoordigers van overheden – bezoeken momenteel de ILO Conference in Geneve, die van 10 tot en met 21 juni duurt.

Wereldleiders als de Franse president Macron

en de Duitse bondskanselier Angela Merkel

spreken onder meer op deze internationale conferentie over de toekomst van werk.

Verwacht wordt dat er aan het einde van de ILO Conference op 21 juni een gemeenschappelijke verklaring komt. De Boer ziet dit met spanning tegemoet. “Er wordt druk onderhandeld en overlegd. Er is natuurlijk veel verschil van inzicht, denk alleen al aan de discussie over arbeidsmarktplatformen in Nederland. Maar ik hoop dat ze eruit komen, dat geeft ook Nederland houvast om de eigen positie te bepalen in de nieuwe wereld van werk.”