"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Bovib-voorzitter Rob de Laat geeft het stokje over aan Rick Schevers

De ruim dertig aanwezigen bij de ledenvergadering in Nieuwegein kregen een inhoudelijk interessante middag voorgeschoteld met onder meer een update over de stand van zaken rond de Wet DBA (door Holla Advocaten) en de komende activiteiten van de Bovib. Gesprek van de dag is natuurlijk de voortgang van de gesprekken rond de Alliantie van Werk.

Afscheid Rob de Laat

Maar het meest opvallende nieuws is het afscheid van voorzitter Rob de Laat, die dat aan het eind van de ledenvergadering officieel bekendmaakte. Reden voor Rob om de voorzittershamer neer te leggen is zijn carrièreswitch. Rob stapt uit de flexbranche, hoewel hij daar zijdelings nog wel bij betrokken blijft. Nadat hij vorig jaar zijn Staffing MS heeft verkocht (aan HeadFirstSourceGroup), wordt hij nu associate partner bij IRIS CF, een M&A kantoor in Capelle aan den IJssel, dat overigens ook betrokken was deze transactie.

Penningmeester Erwin van Hattem bedankte Rob namens het bestuur voor zijn inzet. “Rob heeft de vereniging in vijf jaar tijd opgebouwd tot waar de Bovib nu staat; een vereniging die er toe doet en aan tafel zit bij de politiek.” Het bestuur heeft Rob dan ook benoemd tot erelid.

Zelf gaf Rob in zijn afscheidsspeech aan dat het werk van de Bovib vooral een gemeenschappelijke inspanning is. “We hebben het samen gedaan. Ik vind het heel gaaf wat we voor elkaar hebben gekregen. Ik ben er trots op dat we met elkaar een professionele branchevereniging hebben neergezet. Ik bedank iedereen voor een heel gave tijd.”

En hoewel Rob niet over zijn eigen periode heen wil regeren, had hij nog wel een opdracht voor alle Bovib-leden: “Kijk verder dan je eigen bedrijfsbelang. Het is en blijft belangrijk om samen op te trekken. Ik zie dat gelukkig terug binnen de vereniging. Leden werken samen aan een bepaalde opdracht of een gemeenschappelijk doel. Dat was vijf jaar geleden onmogelijk. Toen zag iedereen elkaar alleen als concurrent.” Volgens Rob moet men binnen de Bovib vooral de samenwerking blijven zoeken, ook als het gaat om aansluiting bij de Alliantie van Werk. “Ja, dat is een moeilijke stap, maar wel een belangrijke.”

Rick Schevers interim voorzitter

Rob de Laat feliciteert zijn opvolger Rick Schevers (onderaan naast zijn mede bestuursleden Frederieke Schmidt-Crans en Erwin van Hattem)

Tijdens de ledenvergadering is Rick Schevers unaniem verkozen tot de nieuwe interim voorzitter, in ieder geval totdat de leden zich hebben uitgesproken over het wel of niet toetreden tot de Alliantie van Werk. Ricks tijdelijke benoeming is met applaus ontvangen en lijkt ook een logische keuze, aangezien Rick als bestuurslid bekend is met het reilen en zeilen van de vereniging.

“Ik heb veel samen met Rob opgetrokken en weet natuurlijk wat er speelt. Ik heb er veel zin in”, zegt Rick. En dat ondanks zijn drukke leven met een jong gezin en zijn nieuwe positie als managing director TCP Group, die hij sinds september vorig jaar vervuld. Rick geeft aan dat het om een tijdelijke invulling gaat, die bij eventuele toetreding tot de Alliantie van Werk zal veranderen. “Nu kost het voorzitterschap heel veel tijd, zoals dat ook voor Rob gold. Niet alleen door de snelle veranderingen in actuele wet- en regelgeving, maar ook door alle praktische zaken. Als wij zouden opgaan in de Alliantie van Werk dan is een deeltijd bezoldigde rol mogelijk en gaat de voorzitter van de Bovib deel uitmaken van het voorzittersoverleg binnen de Alliantie.” Het zou ook in dat opzicht een verdere professionalisering van de vereniging betekenen.