"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Opzegging Uniforce-overeenkomst door Belastingdienst: Verkapte zegen

Met een Declarabele Uren BV geeft Uniforce al 18 jaar sociale en fiscale zekerheid aan zzp’ers, maar sinds kort zijn de oprichters in een juridische zaak verwikkeld met de Belastingdienst. Wat betekent dit voor Uniforce? Mark Bassie zoekt het uit.

Toen ik een aantal jaren geleden kennis maakte met de uitvinders van het Uniforce-concept, schreef ik over die ontmoeting een artikel voor deze site.

In dat artikel lees je hoe Piet de Bondt, Rob van Erk en enkele andere freelancers in 2000 met het Uniforce-concept begonnen om een probleem op te lossen: zij konden bij de ene opdracht wel als freelancer aan de slag, bij de andere niet. Dit veroorzaakte voor henzelf, hun gezinnen en hun opdrachtgevers een zeer onstabiele situatie.

Dan weer verplicht deelnemen in een pensioenfonds en dan weer een pensioenbreuk. Dan weer verzekerd in het sociaal stelsel en dan weer een particuliere AOV afsluiten. De mannen werden er gek van en namen het om heft in eigen handen. De Bondt: “We hebben niet gewacht op hulp van de overheid. Het moest volgens ons mogelijk zijn om binnen de bestaande wetgeving een stabiele sociale en fiscale situatie te creëren voor onszelf en onze opdrachtgever.”

Hun uitgangspunt was de wet 100 procent te volgen, anders zou het niet duurzaam zijn. Bovendien stond de professional centraal.

Na een paar jaar was het Uniforce-concept geboren. De Bondt: “Het was in eerste instantie voor onszelf bedoeld, maar inmiddels maken meer dan 700 professionals er gebruik van.”

Deze zomer zegde de Belastingdienst de vaststellingsovereenkomst (VSO) met Uniforce Group op. Hoe gaan Witteveen en De Bondt daarmee om? Ik ging bij ze langs en verwachtte wanhoop, woede en ongeloof maar het weerzien was warm, optimistisch en strijdbaar.

‘Nooit eerder zo’n sterke positie’

Piet de Bondt: “We lopen al jaren vrij ver voor de muziek uit en dat is geen positie voor doetjes. We weten dat je dan soms voor je gelijk moet vechten, dat zijn we gewend. Eerlijk gezegd hebben we nooit eerder zo’n sterke positie in de markt gehad. Er zijn sinds de Wet DBA meer opdrachten beschikbaar voor Uniforce Professionals.”

Stef Witteveen: “Intussen bestaat het Uniforce-concept al ruim 18 jaar en heeft onder alle verschillende wetten en regels steeds een eigen positie op de markt gehad. Voor de VAR, tijdens de VAR en nu ook na de VAR. Het innovatieve concept geldt voor een kleine, hele specifieke groep professionals en het fiscale regime waaraan je moet voldoen is behoorlijk pittig. Uniforce is voor professionals met een jaaromzet vanaf zo’n €60.000, die regelmatig langere tijd, vaak onder leiding en toezicht bij één opdrachtgever werken en graag de sociale zekerheid hebben die bij het concept hoort.”

Waarom was het destijds eigenlijk nodig was om een vaststellingsovereenkomst (VSO) te sluiten?

Piet de Bondt: “De Belastingdienst had behoefte aan een eenduidige richtlijn. De ene inspecteur zag  een Uniforce Professional als DGA en de andere inspecteur zag hem of haar als gedetacheerde. Om daarin duidelijkheid te scheppen, werd in 2008 een VSO gesloten tussen de Belastingdienst, het UWV en Uniforce Group.”

De Belastingdienst zegde deze VSO per 1 juli dit jaar op. Kan het Uniforce-concept zonder VSO?

Piet de Bondt: “Toen dit gebeurde, dachten sommigen dat dit het einde van het Uniforce-concept betekende. Daarvan is geen sprake. Allereerst is er een overgangsregeling zodat de VSO geldig blijft tot 1 januari 2020. Bovendien onderkent de Belastingdienst dat er een arbeidsovereenkomst naar Burgerlijk Recht bestaat tussen de Uniforce Professional en de Declarabele Uren bv (DUBV) en dat de professional dus verplicht verzekerd is in het sociaal stelsel.”

Stef Witteveen: “De Belastingdienst wil de tewerkstelling van een Uniforce Professional als een reguliere detachering gaan behandelen. In de woorden van de Belastingdienst: ‘Aan andere detacheerders geven wij toch ook geen vrijwaring vooraf’. Bij een detachering is er een arbeidsovereenkomst tussen de gedetacheerde en het detacheringsbedrijf waardoor er geen arbeidsrechtelijk risico bij de opdrachtgever kan ontstaan. Precies zoals het ook binnen het Uniforce-concept werkt, want alle DUBV’s zijn reguliere detacheerders. Het fiscale risico (Wet op de Ketenaansprakelijkheid) kan vervolgens worden ingedekt door gebruik te maken van een g-rekening  .”

Het lijkt wel alsof jullie die opzegging  als een verkapte zegen beschouwen

Piet de Bondt: “We kunnen er goed mee leven als reguliere detacheerders te worden behandeld, zelfs als we onze fiscale uitzonderingspositie kwijtraken. We waren daarover al met de Belastingdienst in gesprek, maar nu heeft de Belastingdienst eenzijdig en op onreglementaire wijze een VSO van onbepaalde tijd opgezegd. Daar bestaan wetten en regels voor in dit land en die gelden ook voor de Belastingdienst. In feite heeft de Belastingdienst die VSO afgesloten met elke Uniforce Professional. Elke DUBV is partij in die VSO en wij laten onze mensen niet zomaar van hun rechten beroven. Zijn ze helemaal betoeterd.”

Stef Witteveen: “Ik zeg weleens dat we zonder die VSO eigenlijk heel gewoon worden. Het bijzondere van Uniforce is ook zonder VSO dat alles zich altijd binnen de bestaande regelgeving afspeelt waardoor niemand arbeidsrechtelijk of fiscaal risico loopt. Verder richt Uniforce zich volledig op de belangen van de professional. Alleen de professional is onze klant. ”

Jullie hebben dus vertrouwen in de toekomst?

Piet de Bondt: “Doordat Stef zich nu richt op de verdere ontwikkeling van ons bedrijf, kan ik me beter concentreren op het verdedigen van de rechten van de Uniforce Professionals. Het opzeggen van de VSO is niet definitief zolang de procedures nog lopen. Het belangrijkst is de bodemprocedure die we hebben opgestart. Daarin worden alle inhoudelijke argumenten gewogen en op inhoudelijke gronden kunnen we niet verliezen.”

Stef Witteveen: “We verwachten niet dat de overheid in staat is het zzp-vraagstuk helemaal op te lossen voor 1 januari 2020. Er zijn te veel verschillende soorten zzp’ers, de huidige nationale en internationale regelgeving is te complex en onze polder gedraagt zich als een moeras. Onbegonnen werk. Zelfs voor hele slimme bewindslieden als Menno Snel en Wouter Koolmees. Zonder dat innovaties vanuit de markt zoals Uniforce, broodfondsen en platformen worden ingepast, gaat het niet werken.”

mr. Mark Bassie (Breda 1960) is sinds 1994 werkzaam als Zelfstandige Interim Professional. Was vroeger als interim-manager en trainer werkzaam. Heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd -onder het label Flex-Beheer- in flexibilisering van organisaties en professionalisering van externe inhuur. Onafhankelijk en deskundig in inhuurplatforms, Marktplaatsen, ZZP-community's en Vendor Managementsystemen. Mark combineert hierbij zijn HRM-deskundigheid met bedrijfsvoerings-expertise en verander- en projectmanagement. Auteur van het handboek 'Scoren op inhuurmarktplaatsen!' van FNV Zelfstandigen (2012). Onderzoeker/co-auteur van diverse Nederlands/Belgische onderzoeksrapporten o.a. over Recruitment Process Outsourcing (RPO) (2016), over Vendor Management Systemen (VMS) (2017) en over Managed Service Providers (MSP) (2018). Zie Flex-Beheer.nl voor de downloadpagina's. Bekijk alle berichten van Mark Bassie

2 reacties op dit bericht

  1. Goed dat Uniforce vanuit haar prima positie de energie vindt om dit tot op de bodem uit te zoeken. Ze schept zo veel extra duidelijkheid voor bij haar aangesloten professionals maar ook voor de rest van de markt.

  2. 1) Een VSO heeft doorgaans voordelen voor beide partijen. Die worden mij in dit artikel niet duidelijk.

    2) In 18 jaar gegroeid naar 700 leden en geen concrete groei door de afschaffing van de VAR door de wet DBA per 1 mei 2016? Dat klinkt voor mij nog niet als een succesverhaal.

    3) Overigens: het gaat in deze ‘toch niet om de wet ketenaansprakelijkheid (wka)? Maar om de inlenersaansprakelijkheid, overigens ook een aansprakelijkheid in een keten?

    4) Tot slot. Dt onderscheid is van belang. Bij de inleenaansprakelijkheid kun je als inlener het loonheffingen- plus het btw-risico beperken.

    5) Dat ‘beperken’ lijkt mij wat anders dan ‘indekken’. Alleen als de uitlener SNA-gecertificeerd is kan het tot uitsluiting van die aansprakelijkheid komen.