"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

OESO herhaalt oproep aan Nederland om zzp-markt te hervormen.

“Reduceer belastingprikkels en voer basisverzekering zzp’ers in.”

Breid het sociale vangnet voor zelfstandigen uit voor een betere bescherming van kwetsbaren in de markt en kom zo tot een meer inclusieve arbeidsmarkt. Die aanbeveling geeft de OESO aan Nederland in haar najaarseditie van de Economic Outlook 2018.  Woorden van gelijke strekking stonden ook te lezen in eerdere aanbevelingen van de OESO.

De OESO constateert dat de economische groei in Nederland iets afzwakt maar robuust blijft. Een lage werkloosheid en stijgende tekorten op de arbeidsmarkt leiden tot inflatie maar ook tot een stijging van het aantal vaste contracten. Daarbij ziet de OESO een trendbreuk in de groei van het aantal zelfstandigen ten opzichte van de laatste jaren.

Desalniettemin pleit de OESO voor het “reduceren van belastingprikkels voor zelfstandigen en het invoeren van een basisvoorziening voor ziekte en arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen.”

Los van de zelfstandigen roept de OESO overigens ook nog op tot hervorming van het pensioenstelsel, zodat daar ‘meer transparantie in komt’.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

5 reacties op dit bericht

 1. Met man en macht wordt geprobeerd de zzp-er (en dan bedoel ik de echte) in het gareel van de Nederlandse regelgeving te krijgen. Terwijl zzp-ers zoals ik juist de flexibiliteit en wendbaarheid opzochten buiten de geeigende structuren om echte oplossingen te bieden en mogelijkheden aan te boren. CAO a-la-carte, maar dan nog een stapje verder. ZZP-era vormen een groeiende groep in de Nederlandse samenleving die behoefte heeft aan niet meer regels, maar minder, minder, minder.

 2. Het langetermijnvlees –

  Ik ben het in ieder geval gedeeltelijk eens met de OESO – we kennen tenslotte nog geen voorbeelden van of recepten voor een samenleving die functioneert zonder ver- en geboden…
  Inmiddels bijna 4 jaar geleden bleek dat tweederde van de z(z)p’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering had. Ruim de helft had toen geen financiële buffer. De helft had ‘iets geregeld’ voor pensioenopbouw. (E.e.a zal intussen wel wat verbeterd zijn, dankzij de economische voorspoed in de tussenliggende jaren.) Vermoedelijk speelde daarbij vooral een allermenselijkste korte termijn-oriëntatie: waarom zou je nu je geld in dure voorzieningen voor een onzekere toekomstige ontvangst stoppen? Typisch menselijk, deze fameuze ‘hyberbolic discounting’, maar dat is ook precies de reden dat Drees destijds deelname aan de sociale zekerheid (grotendeels) verplicht stelde. Natuurlijk, de gemiddelde zp’er ligt zó goed op de arbeidsmarkt, dat hij redelijk veilig is voor de gemiddelde tegenslag. Uit weer ander onderzoek bleek bovendien ook rond die tijd al dat ruim meer dan drie kwart van de zp’ers jaarlijks werkt aan z’n ontwikkeling en opleiding.
  Een zp’er is dus als het ware zijn eigen sociale zekerheid.
  In de zomer van 2015 schreef ik er voor Brainnet dit discussiestuk over: https://werkverkenners.brainnet.nl/artikelen/de-zper-is-gelukkig-in-opkomst-en-moet-als-ondernemer-zn-eigen-sociale-verzekeringen-regelen/ (Begin 2017 opnieuw gepubliceerd.)
  Met 2 paradoxale conclusies:
  1. Geef de z(z)p’er maximaal de ruimte, dat is, vanwege de werktevredenheid en de toegevoegde waarde, het beste voor iedereen en alles;
  2. Beknot de z(z)p’er wat is zijn/haar vrijheid, in zijn (m/v) eigen belang. Want, ‘de’ zp’er regelt zijn eigen sociale zekerheid onvoldoende. Dat is menselijk, en daarmee op een gekke manier logisch en voorspelbaar. Want het langetermijnvlees van veruit de meeste mensen is zwak. Daarom moet de overheid een minimale verplichting tot werkondernemersverzekeringen invoeren én sterk faciliteren.

 3. Het wordt wel een beetje een rituele dans zo. Jaar in jaar uit adviseert de OESO hetzelfde, jaar in jaar uit zijn de reacties hetzelfde. Hier wreekt zich dat de OESO geen onafhankelijk extern adviesorgaan is. Net zoals ‘Brussel’ Nederland is, is ‘Parijs’ dat ook. Aan analyse en advies komt eruit wat je er als lidstaat in stopt. In dit geval: wat Financiën en Sociale Zaken erin stoppen, samen met de planbureaus. Meer dan een (gretig aangegrepen) versterker van binnenlandse sentimenten wordt het zo niet. Terwijl een blik écht van buiten naar binnen even interessant als verfrissend zou kunnen zijn.

 4. Verzekeraars moeten worden verplicht om met een basisvoorziening te komen voor een AOV voor zzp’ers, in plaats van dat men zzp’ers verplicht om zich te verzekeren!