"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Tarieven van zzp’ers stijgen (maar) met 1,5% in 2017

Nieuwe benchmarktool voor zzp-tarieven laat zien dat zzp’ers in Noord-Holland het hoogste en in Friesland en Limburg het laagste uurtarief hebben.

Uit de data en analyses over zzp-tarieven blijkt onder andere dat het gemiddelde uurtarief in 2016 met 2,8% steeg en in 2017 met 1,5%. In Noord-Holland liggen – al naar gelang de functies – de uurtarieven tussen de 20 en 30% hoger vergeleken met bijvoorbeeld Limburg en Friesland. En voor opdrachten korter dan 5 weken kan 10% meer gevraagd worden per uur. Verder neemt het uurtarief langzaam af, naarmate de duur van een opdracht toeneemt.

Dit en veel meer blijkt uit de eerste analyses op basis van de verzamelde data door Planet Interim en Intelligence Group. In de benchmark-tarieven-tool voor zzp’ers en opdrachtgevers van interim professionals, geven Planet Interim en Intelligence Group voor het eerst helderheid gegeven in betaalde zzp-tarieven in Nederland. In veel andere onderzoeken gaat het meestal om de tarieven die zzp’ers vragen, niet om wat ze daadwerkelijk krijgen.

De blackbox van ZZP-tarieven

Er is nauwelijks tot geen transparantie over de gevraagde en betaalde uurtarieven van zzp’ers in Nederland. Als er al gegevens zijn bij opdrachtgevers, zijn de tarieven van de zzp’ers vaak gekoppeld aan cao’s met een standaard verrekenfactor. Als het gaat om de ontwikkeling van het uurtarief in het algemeen en binnen beroepsklassen in het bijzonder, is nagenoeg niets bekend.

Met de benchmark-tarieven-tool zijn honderdduizenden datapunten vertaald naar min/max-tarieven en het gemiddelde uurtarief, inclusief regionale afwijking en verschillen op ervaringsniveau. Hierdoor wordt voor het overgrote gedeelte van de zzp-beroepen inzicht gegeven in de regionale uurtarieven.

Met deze tool willen we zzpers meer zicht geven op de tarieven die er in de markt betaald worden voor hun diensten. Op deze manier staan ze sterker in onderhandeling met opdrachtgevers en intermediairs en kan een gesprek worden gevoerd over toegevoegde waarde, aldus Niels van Berkel, directeur van Planet Interim

Een transparantere arbeidsmarkt is de ambitie van Intelligence Group. Een zeer belangrijk deel van de arbeidsmarkt wordt ingevuld door bureaus en zzpers. De dynamiek en marktwerking in deze markt is nu heel onduidelijk voor alle partijen. Met deze tool en de feedback die we daarop zullen krijgen, willen we een stap vooruit maken om meer informatie en transparantie te bieden, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group

Waarop is de tarieventool gebaseerd?

Intelligence Group heeft een algoritme geschreven op honderdduizenden records van vraag- en aanbodtarieven van zzp’ers en interimmers onder andere op basis van de data van Planet Interim, Jobdigger en het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO). Tarieven worden getoond op ISCO-niveau, met een gemiddelde en de min/max-tarieven. Ook wordt gecorrigeerd voor provincie, duur van de opdracht en ervaringsniveau.

Bescheiden stijging tarief

Een stijging van het tarief met 1,5% in 2017 is aan de bescheiden kant. De stijging is exact gelijk aan de stijging van de cao-lonen. Het lijkt wat in contrast te staan met geluiden over een flinke krapte bij een bepaald type zelfstandigen.

“Een groot deel van de online uitgezette opdrachten is gerelateerd aan de overheid en aan grotere organisaties. Alle tarieven zijn contractueel dichtgetimmerd en gemaximeerd op niveaus van jaren terug. De opwaartse ruimte is dus zeer beperkt. Dat maakt het voor inleners en hun providers niet makkelijk om op tarieven concurrerend te zijn”, zo reageert Niels van Berkel.

Juist gisteren stelde De Nederlandse Bank dat de arbeidsmarkt leidt tot hogere lonen in 2018. Mogelijk dat ook de zzp-tarieven die kant op gaan. Zo zagen we eerder al dat de schaarste aan zzp’ers in de bouw leidde tot flink hogere tarieven dit jaar en ook interim-managers zien – zo blijkt uit de recente cijfers van Schaekel & Partners – hun tarief met 8% stijgen.

Bij de ontwikkeling van de inkomens van werknemers in loondienst en van zzp’ers kijken zien we iets meer verschillen – zowel positief als negatief – tussen die twee groepen (zie plaatje rechts). Die CBS-cijfers – waar gekeken wordt naar inkomen – gecombineerd met de hierboven genoemde cijfers, zou tot de conclusie kunnen leiden dat fluctuaties in inkomen van zzp’ers vooral veroorzaakt wordt door het aantal uren dat ze kunnen declareren, niet zozeer door grote schommelingen in tarief.

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie