"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Aansprakelijkheidsverzekering? Vooral als de opdrachtgever er om vraagt”

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Welke zelfstandigen hebben wat? Per sector blijken er grote verschillen te zijn.

Zelfstandigen in de bouw, specialisten bedrijfsbeheer en zelfstandige sociaal werkers verzekeren zich het vaakst tegen zakelijke aansprakelijkheidsrisico’s. Deze groepen springen er uit omdat hun opdrachtgevers vaak een verzekering verplicht stellen, aldus een onderzoek van Aansprakelijkheidsverzekering ZZP, onderdeel van Lancyr Verzekeringen.

Aansprakelijkheidsverzekering ZZP onderzocht 2.158 verzekeringsaanvragen uit 2017 van zzp’ers en koppelde die aan CBS-data. Ruim eenderde van alle aanvragen voor een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering kwam van drie beroepsgroepen, namelijk zzp’ers in de bouw (17,5%), specialisten bedrijfsbeheer (10,5%) en sociaal werkers (7,6%).

Het zijn volgens Lancyr beroepsgroepen waar de opdrachtgever een aansprakelijkheidsverzekering doorgaans verplicht stelt. ’’Beroepsgroepen die wel goed verzekerd zijn, hebben vaak grotere opdrachtgevers vanuit de bouw, gemeenten en grotere bedrijven, zoals banken. Dit zijn opdrachtgevers die van hun opdrachtnemers eisen dat zij zakelijk verzekerd zijn tegen de risico’s van aansprakelijkheid’’, aldus Eliab Salamony van Lancyr.

Beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Volgens het onderzoek zijn zzp’ers meestal alleen verzekerd met Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). Ruim 76 procent van de onderzochte zzp’ers met een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft een AVB verzekering. Een veel lager percentage, 16 procent, heeft zich verzekerd met een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Juristen zijn, met 56 procent, de groep die het meest een BAV verzekering heeft.  Zo’n 7 procent van de zzp’ers heeft zowel een BAV als een AVB verzekering.  Interim-managers zakelijke en administratieve dienstverlening dekken zich het meest in met zowel een BAV als een AVB.

Het verschil tussen een AVB en een BAV is niet voor iedereen even duidelijk. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade vergoedt aan zaken/spullen van anderen en letsel aan anderen die een zelfstandige veroorzaakt als hij aan het werk is. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt een zelfstandige tegen de financiële gevolgen (‘zuivere vermogensschade’) van een aansprakelijkstelling bij een fout als gevolg van de uitoefening van het beroep, bijvoorbeeld een verkeerd advies. Waarbij de mate waarin die fouten ook daadwerkelijk gedekt zijn, afhankelijk is van de voorwaarden.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie