"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Welke belangenbehartigers komen op voor zzp’ers? Een overzicht.

Als je wil dat jouw stem in het Haagse gehoord wordt als zelfstandig professional, dan kun je overwegen je aan te sluiten bij een belangenorganisatie. Er is keus genoeg.

Zzp-dossiers staan stevig op de agenda in Haagse Kringen. De vervanging van de Wet DBA, de AOV, de commissie Borstlap en – wie weet binnenkort – de hervorming van het fiscaal stelsel voor zelfstandigen. Belangenbehartigers van zzp’ers schuiven met regelmaat aan tafel bij de politiek of bewindslieden. Of ze mogen ‘meedenken’ over een besluit dat al genomen is zonder dat ze aan tafel zaten.    

De invloed van belangenbehartigers wordt voor een deel bepaald door hun ledenaantal. Hoe meer mensen jij vertegenwoordigt, hoe sterker je staat. Hun invloed hangt verder af van hun assertiviteit en de netwerken die ze hebben weten op te bouwen.

43 procent hoort bij een club

Uit recent onderzoek van Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat 43 procent van de zzp’ers lid is van een vereniging. Dat kunnen ondernemersverenigingen (bijvoorbeeld zzp-netwerken, winkeliersverenigingen of lokale clubs), landelijke verenigingen (deels gericht op puur services aan zzp’ers) of brancheorganisaties zijn.

KvK heeft niet uitgesplitst welk type het meest populair is onder zzp’ers. Uit het onderzoek blijkt wel dat de ondernemers (mkb en zzp) het vaakst lid zijn van een brancheorganisatie (24 procent). Bij sommige brancheorganisaties zijn zowel werknemers als freelancers aangesloten.

In dit overzicht richten we ons primair op de landelijke belangenorganisaties voor zelfstandigen en belangenorganisaties met veel aandacht voor z(z)p’ers.

Belangenorganisaties

  • PZO

Het Platform voor Zelfstandig Ondernemers werkt nauw samen met MKB Nederland en VNO-NCW. Met een zetel in de SER en als lid van de EFIP – het Europese forum voor zelfstandig professionals – hebben ze tevens een positie in politieke onderhandelingen. Lid worden kost 125 euro per jaar (bij automatische incasso, eerste jaar 50 euro).

  • ZZP Nederland

Ondernemersorganisatie voor zzp’ers met betaald lidmaatschap (22,50 euro per jaar). Vertegenwoordigt zo’n 44.000 zelfstandigen. Speerpunten zijn: passende verzekering Arbeidsongeschiktheid, geen afspraken voor zzp’ers in cao’s, afschaffing Wet DBA, betere mogelijkheden bij aanbestedingen, eigen juridische positie voor zzp’er als ondernemer.

  • Werkvereniging

De Werkvereniging is een relatief nieuwe belangenbehartiger en komt op voor de zogenoemde ‘moderne werkenden’. Steeds meer mensen werken het ene moment als werknemer dan weer als zelfstandig ondernemer, opdrachtgever, hybride of via uitzend, interim en payroll constructies. De Werkvereniging vindt dat de huidige structuren en voorzieningen daar niet meer bij passen. En dat dit om een andere vorm van belangenbehartiging vraagt. Deelnemer van de werkvereniging word je voor 30 euro per jaar.

  •  ONL voor Ondernemers

Profileert zich als organisatie vóór ondernemers en dóór ondernemers, waaronder zzp’ers. Schreef in april 2019 een ZZP Manifest, ‘omdat de stem van de zzp’er ontbreekt in Den Haag’. ONL wil dat veranderen. Je kunt participant (365 euro per jaar) of vriend (doneer een willekeurig bedrag) worden.

UPDATE

  • Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

In september 2020 werd VZN opgericht, een samenwerkingsverband tussen eerder genoemde ZZP Nederland, ONL en de meer branche gerichte belangenbehartigers Zelfstandigen Bouw en Solo partners.

Ook de twee grootste ‘traditionele’ vakbonden vertegenwoordigen zzp’ers.

  • CNV Zelfstandigen

Onderdeel van vakbond CNV. Binnen de vereniging kun jij je stem laten horen via de Raad van Zelfstandige Professionals. Deze raad komt op voor belangen van zelfstandigen, zowel binnen CNV als daarbuiten. Bijvoorbeeld door inspraak in de afspraken die in alle sectoren worden gemaakt over zelfstandigen. Of door je stem te laten horen in politiek Den Haag. Lidmaatschap is afhankelijk van je inkomen. Lees meer.

  • FNV Zelfstandigen

FNV Zelfstandigen is opgericht in 1999 en is nu een ‘expertisecentrum’ binnen FNV. De contributie bedraagt 16,48 euro per maand (197,76 per jaar). Een aantal FNV bonden vertegenwoordigen ook veel zzp’ers binnen een bepaald branche (zie overzicht hier onder).  De FNV wil een rechtvaardige arbeidsmarkt voor alle werkenden en denkt actief mee met de politiek over manieren om zelfstandigen op een goede manier aan de slag te houden.  Lees meer over de standpunten.

Brancheorganisaties

Er bestaan daarnaast talloze branche gerelateerde organisaties, ondernemersclubs en lokale verenigingen. Hier vind je een zeer uitgebreide lijst van brancheverenigingen. 

Een paar bekende voorbeelden van verenigingen die flink zichtbaar zijn rond het zzp-dossier: 

Andere initiatieven

  • Via twitter laat groep individuele zzp’ers zich horen via #komopvoorzzp 

Mis je nog iemand in dit overzicht? Laat het gerust weten in de comments hieronder.

Eén reactie op dit bericht