"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
engagement

De 2 tinten grijs die je kunt onderscheiden in Team Engagement

Als het gaat om betrokkenheid, denken we vaak dat je dat óf wel óf niet bent. Maar er zijn ook andere vormen denkbaar, afhankelijk van hoe het team zich gedraagt.

De ontwikkelingen in #HRTech gaan heel snel. Was vorig jaar ‘employee engagement’ nog het buzzword bij HR Tech World, dit jaar was dat: Artificial Intelligence, of kortweg: AI. Het primaire doel van technologie op deze twee gebieden is hetzelfde; de productiviteit van een organisatie vergroten. Toch lijkt AI meer een hype, en engagement meer het hogere doel. Laten we daarom nog maar even wat nader op dat laatste begrip ingaan.

Diepere gronden onder engagement

Onderzoek van Engage for Success en Oracle toont aan dat inzicht in hoe engaged een team is heel goed helpt om de productiviteit ervan te verbeteren.

Engagement of betrokkenheid is een complex begrip met verschillende invalshoeken. Als het niveau van employee engagement in een organisatie goed is, gaat iedereen blij naar zijn werk en doet iedereen een stap extra om de organisatie succesvoller te maken. Dat is ook de oorsprong van de niet-winstgedreven organisatie ‘Engage for Success’. Zij doen allerlei onderzoek met betrekking tot engagement en zien dat organisaties door veranderende werk/privé-verhoudingen, het ‘issue of belonging’ (ergens bij willen horen) en vertrouwen tussen werkgever en werkenden, moeten veranderen in platforms waar je graag wil werken.

Technologie speelt daarbij een dubbele rol. Enerzijds helpt het om flexibeler te zijn in je werk als bijvoorbeeld taxichauffeur of bezorger. Anderzijds krijgt de consument met die technologie meer marktwerking in de prijs, waardoor er een lagere vergoeding voor je werk overblijft.

Gebruik van AI/Machine Learning lost slecht engagement niet op

Terugkijkend op alle presentaties over toepassingen van AI en Machine Learning zien we veel innovatieve tools, zoals allerlei chatbots en AI om relevantere content te presenteren en analyseren. Technologie dus, om HR processen nog efficiënter te maken en vooral veel gebruiksvriendelijker.

Maar zal een organisatie waar dit allemaal piekfijn geregeld is ook beter presteren? Booking.com presenteerde op HR Tech World bijvoorbeeld hun toekomstige ‘HR Target Operating Model’ met bots bij de zogeheten Tier 0 en 1 (klantcontacten), en menselijke experts in Tier 2 en 3. Adviesbureau EY presenteerde zijn bot Goldie, geïmplementeerd met IBM’s Watson en met een ROI van 7 dagen (!). Dat levert misschien een kostenbesparing op bij HR, maar wat levert het onder de streep op aan succes voor een organisatie?

Als deze AI-hype geabsorbeerd is, gaat het volgende keer toch weer over engagement. Onderzoek toont immers niet voor niets aan dat dit wél bepalend is voor hoe succesvol een organisatie is.

Twee dimensies in Team Engagement

Als het gaat om betrokkenheid, wordt vaak gesproken in een eendimensionele schaalverdeling van heel tot helemaal niet betrokken. Het onderzoek van Engage for Success, Oracle en Ashridge Executive Education toont aan dat er in feite echter twee dimensies zijn;

  1. Het emotionele teamklimaat
  2. Het gedrag van het team

Dit levert geen eendimensionale schaal op, maar juist een matrix, met twee tussenvormen ‘Pseudo-engagement’ (‘we doen net alsof’) en ‘contentment’ (tevredenheid of beter: gelatenheid). In deze matrix zijn de kenmerken van teams in ieder van de kwadranten aangegeven.

Tijdens de persbijeenkomst maandag 23 oktober, getiteld Shades of Grey, zagen we een voorproefje van dit onderzoek. Het volledige rapport volgt begin volgend jaar.

HR Tech voor Engagement verbetering

In bovenstaande matrix zitten veel dingen rondom cultuur die je niet zo makkelijk met technologie kunt veranderen. Toch helpt het wel als je HR Tech-oplossingen bekijkt vanuit de wens om engagement te verbeteren, niet alleen om HR-processen te automatiseren. Tools voor een betere “employer branding”, zoals met de Harver Talentpitch, kunnen helpen. Zelf zie ik veel mogelijkheden voor het inzetten van communities, zie eerder artikel. Nu is dit onderwerp nog wat onderbelicht, maar misschien is het een goede rode draad voor de volgende editie van UNLEASH , zoals HR Tech World tegenwoordig door het leven gaat.

Mark is HR projectleider en adviseur voor het groeien naar Total Talent Management of Integraal Talent Beheer. Hij staat daarin voor een gelijke behandeling van alle werkenden, door HR en de rest van de organisatie, los van hun contractvorm. Hierover schreef hij samen met Marleen Deleu het boek Mis geen Talent. Mark heeft een sterke IT achtergrond en kan hiermee een HR organisatie goed helpen om de vertaling te maken van wensen naar techniek. Hij zet graag innovatieve HR technologie in zodat alle werkenden zich kunnen ontwikkelen naar een volgende stap. In 2017 heeft hij HRTechReview.nl opgericht om objectief inzicht te geven in de HR Tech markt in Nederland. Bekijk alle berichten van Mark van Assema