"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

CDA: alleen zelfstandigenaftrek voor wie pensioen opbouwt.

Het CDA maakt in haar verkiezingsprogramma expliciete keuzes met concrete voorstellen. Collectiviteit staat daarin centraal.

Het CDA wil zelfstandigen alleen nog het recht geven op een volledige zelfstandigenaftrek wanneer die zelfstandigen voldoende geld opzij zetten voor pensioen en overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering. “Alleen zo behouden we de solidariteit tussen generaties, kernwaarde van ons pensioenstelsel” zo stelt het CDA. Deze duidelijke stellingname staat te lezen in het verkiezingsprogramma van het CDA, dat vanochtend is gepresenteerd. In het hoofdstuk ‘Eerlijke economie’ pleit het CDA ook voor één (verplichte) basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, inclusief zzp’ers.

Tweedeling tegengaan

Een centraal thema in het programma Keuzes voor een beter Nederland is dat het CDA de tweedeling tussen verschillende bevolkingsgroepen wil tegengaan. Mensen met en zonder vaste baan is voor de christendemocraten zo’n tweedeling. Het staat er niet expliciet, maar voor het CDA is de vaste baan ‘de hoeksteen van de samenleving’. “Een baan staat voor meer dan een goed salaris: werk zorgt voor uitdaging, nieuwe sociale contacten, inspiratie en ontwikkeling. Een vaste aanstelling geeft bovendien vertrouwen en zekerheid in de toekomst. Juist dat vertrouwen staat voor veel mensen op de tocht.”

“Wij vinden de zekerheid van een vast contract belangrijk, zeker nu we zien dat op de arbeidsmarkt een ongelijk speelveld is ontstaan tussen werknemers in vaste dienst en zzp’ers. De eerste betalen voluit mee aan de collectieve voorzieningen van onze verzorgingsstaat, terwijl zzp’ers vaak aanzienlijke fiscale kortingen krijgen zonder mee te betalen aan collectieve regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.”

Voor het CDA is de ongelijkheid tussen vaste en flexibele contracten een serieus probleem voor de arbeidsmarkt. “Een kleine groep zzp’ers geniet van de voordelen van een flexibel contract, maar verpleegkundigen, metselaars of kantoorpersoneel zien hun banen verdwijnen waarna zij als flexwerker hetzelfde werk gaan doen. Deze ‘gedwongen’ ZZP’ers verliezen meer zekerheden dan ze aan vrijheid winnen.”

Om die ongelijkheid te overbruggen willen we duurzame arbeidsrelaties bevorderen en de doorgeschoten flexibilisering keren. Juist in een eerlijke economie is een duurzame relatie tussen werkgever en werknemer een gezamenlijk belang dat bijdraagt aan de wederzijdse betrokkenheid, loyaliteit en productiviteit.

Collectieve basisverzekering. Zelfstandigenaftrek alleen bij pensioenopbouw

De eerste stap naar een eerlijke arbeidsmarkt is de introductie van één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Zowel mensen met een vast als met flexcontract dragen daar financieel aan bij en kunnen bij arbeidsongeschiktheid een beroep doen op deze regeling.

“De eerste stap naar een eerlijke arbeidsmarkt is de introductie van één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden” zo staat in het programma te lezen. “Zowel mensen met een vast als met een flexcontract dragen daar financieel aan bij en kunnen bij arbeidsongeschiktheid een beroep doen op deze regeling.” Dit is geen nieuw plan. Bij de lancering van deze gedachte werd duidelijk dat dit ook voor zzp’ers geldt.

Het CDA kiest ook voor een koppeling tussen de zelfstandigenaftrek en de opbouw van pensioen. “We kiezen  voor het behoud van de solidariteit tussen generaties als kernwaarde onder ons pensioenstelsel. Hieruit volgt een verplichting voor alle werknemers van een bedrijf of een bedrijfstak om mee te doen aan een pensioenregeling. Daarom kiezen wij ervoor dat ZZP’ers alleen de volledige zelfstandigenaftrek krijgen als zij een minimumbedrag opzij leggen voor hun eigen pensioenvoorziening. Die aftrek was ooit bedoeld om tegemoet te komen aan de extra kosten van het ondernemerschap en dus moet die daar ook aan worden besteed. Dat creëert het broodnodige gelijke speelveld tussen werkenden met verschillende contractvormen.”

Daarbij rekken ze het begrip ‘pensioen’ overigens ook opvallend flink op: “Daarnaast vinden wij dat een pensioen alleen een echt pensioen is als je ook een dekking hebt voor arbeidsongeschiktheid en overlijden.” Het CDA kiest ook voor collectiviteit: “Op die manier delen we met elkaar de risico’s, wordt iedereen beschermd bij arbeidsongeschiktheid en overlijden en behoudt iedere werknemer aanspraak op een pensioen, hoe oud iemand ook wordt. Deze collectiviteit en solidariteit biedt ook een belangrijk schaalvoordeel bij het beleggen.”

Het CDA wil het ondernemers gemakkelijker maken om personeel in dienst te nemen. De verplichte doorbetaling bij ziekte moet fors teruggebracht worden. De SER broedt momenteel op advies waarin deze verkorting is gekoppeld aan een verplicht collectief stelsel waar ook zzp’ers onder vallen. De uitkomsten van de WWZ worden ‘averechts’ genoemd en moeten dus worden aangepast.  Over de Wet DBA rept het CDA overigens niet.

Duidelijk keuze

matrix keuzes zzp beleidPolitieke partijen staan voor de keuze of ze zzp’ers nu zien als zelfstandige ondernemer of als zelfstandig werkende. En of ze met sociale voorzieningen collectiviteit of individualiteit centraal stellen. Ze moeten een positie nemen in het – al eerder gebruikte – schema zoals dat hier rechts staan.

Het CDA maakt daar met deze standpunten in ieder geval expliciete keuzes en komt – anders dan de VVD vorige week – met concrete voorstellen.

ZiPconomy brengt alle standpunten van de verschillende politieke partijen tijdens dit verkiezingsseizoen bijeen, onder andere via dit speciale ZiPdossier: Verkiezingen 2017  

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

4 reacties op dit bericht

 1. Met de stelling dat er een AOV moet komen die voor iedereen geldt en in ieder geval een bepaald basaal niveau dekt kan ik het tot op zekere hoogte wel eens zijn. In de veronderstelling dat de collectiviteit leidt tot lagere premies, is dit mogelijk zelfs een goed plan. Als je meer inkomen wilt bij arbeidsongeschiktheid kan je eventueel een aanvullende verzekering erbij afsluiten.
  Pensioen vind ik een andere zaak, zeker als ik zie hoe pensioenfondsen nu al grote problemen hebben om de huidige generatie pensionado’s fatsoenlijk te betalen, dat wordt alleen maar erger. Dan geef ik er toch de voorkeur aan daar zelf maar voor te sparen en te beleggen.
  Laten we hopen dat de wet DBA tegen de tijd dat er verkiezingen komen het loodje heeft gelegd, dat zou dan ook kunnen verklaren waarom deze niet wordt benoemd…

 2. Het blijft bijzonder zoals de politiek ondernemers en werknemers op één hoop blijft vegen. Maar ja dat krijg je als je ondernemerschap toets aan de definitie van een loondienstverband.

 3. Het CDA zegt: ““Een baan staat voor meer dan een goed salaris: werk zorgt voor uitdaging, nieuwe sociale contacten, inspiratie en ontwikkeling. Een vaste aanstelling geeft bovendien vertrouwen en zekerheid in de toekomst.”

  Een vaste aanstelling geeft geen enkele zekerheid! Kijk maar naar de recente ontslagrondes in het bankwezen en bij grote retailers. Bovendien zijn er nog legio bedrijven die hun oudere werknemers zonder pardon ontslaan en de werkzaamheden onder een andere functiebenaming laten invullen door jongere arbeidskrachten. En het UWV en kantonrechters vinden dit goed…

  En dan gaat men verder met: “Wij vinden de zekerheid van een vast contract belangrijk, zeker nu we zien dat op de arbeidsmarkt een ongelijk speelveld is ontstaan tussen werknemers in vaste dienst en zzp’ers. De eerste betalen voluit mee aan de collectieve voorzieningen van onze verzorgingsstaat, terwijl zzp’ers vaak aanzienlijke fiscale kortingen krijgen zonder mee te betalen aan collectieve regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.”

  Natuurlijk betalen zzp’ers niet mee aan collectieve regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ze mogen er immers ook geen gebruik meer van maken!!

  Om de ontstane ongelijkheid te overbruggen wil het CDA “duurzame arbeidsrelaties bevorderen en de doorgeschoten flexibilisering keren. Juist in een eerlijke economie is een duurzame relatie tussen werkgever en werknemer een gezamenlijk belang dat bijdraagt aan de wederzijdse betrokkenheid, loyaliteit en productiviteit.”
  Ik lees nergens hoe ze dat willen gaan doen…