"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Nederland blijft achter met vragen.

47559969_sNu het stof in de senaat rondom de Wet DBA is opgetrokken, blijft Nederland achter met vragen. In de hele aanname van de wet zijn de consequenties van deze wet voor opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers veelal onbesproken gebleven. Staatssecretaris Wiebes gaf vorige week tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer aan dat er betere voorlichting komt en dat er momenteel te veel onduidelijkheid is over de nieuwe duidelijkheid.

Wat houdt de wet DBA nu exact in en wat betekent dit dan concreet? Brainnet ontwikkelde een speciale notitie die inzicht biedt in de consequenties van de wet.

Hoe zat het ook alweer? Hoofddoelstelling van de Wet DBA is de aanpak en terugdringing van het aantal schijnzelfstandigen. Onder een schijnzelfstandige wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en als zodanig wordt beschouwd door de Belastingdienst. De komst van de Wet DBA moet de handhavingsmogelijkheden gaan verbeteren. Feitelijk kan nu alleen bij de opdrachtnemer (de zzp’er) loonbelasting worden nageheven. Onder de Wet DBA kan dat ook bij de opdrachtgever. Tot zo ver een prima streven.

Werkt een zzp’er langer dan gebruikelijk is in de branche?

Maar… vanaf het allereerste begin is er veel onduidelijk over de inhoud van de Wet DBA. De grootste onduidelijkheid van de huidige wet heeft te maken met de duur van de opdracht. Het gaat om zzp’ers die langer voor een opdrachtgever werken dan gebruikelijk is in de branche. De grote vraag is echter: wat is gebruikelijk in de branche? Wat is te lang? Is een jaar lang? Twee jaar of vijf jaar? Stel een zzp’er gaat aan de slag als projectdirecteur voor een bouwonderneming. De projectdirecteur is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de plaatsing en de opening van de brug.

Je zou kunnen zeggen dat het een project is met een duidelijke kop en staart. Het begintraject tot en met de opening neemt vijf jaar in beslag. Is dat te lang? Menig lobbygroep, belanghebbende klant en intermediair heeft over het onderwerp ‘langer dan gebruikelijk in de branche’ contact met zijn belastinginspecteur. Wat is gangbaar in de branche? Er is een voortdurende onduidelijkheid vanuit de Belastingdienst over de duur van een opdracht waarvoor een zzp’er mag worden ingezet zonder zijn zelfstandigheid te verliezen. Dit leidt tot veel onzekerheid en risico’s voor opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers.

Er staan fouten in de huidige modelovereenkomsten

Op zoek naar zekerheid, hebben velen zich gestort op de modelovereenkomsten die inmiddels beschikbaar zijn gesteld via de website van de Belastingdienst. Maar wat blijkt? Nog geen week na het aannemen van de wet blijken er al onduidelijkheden over de toepassing van de overeenkomsten. Dat blijkt ook uit een reactie van staatssecretaris Wiebes. Hij geeft toe dat er fouten staan in de modelcontracten die de Belastingdienst heeft gecontroleerd. De bewindsman heeft daarom naar eigen zeggen spijt van een eerdere toezegging, zo meldt Het Financiële Dagblad op dinsdag 9 februari 2016.

Wiebes had betrokken brancheorganisaties toestemming gegeven om modelcontracten te publiceren die alleen zijn getoetst op fiscaal relevante bepalingen. Maar in een aantal bepalingen zijn ook bepaalde vrijwaringen voor opdrachtgevers opgenomen die niet stroken met hun wettelijke aansprakelijkheid. Wiebes stelt dat de contracten moeten worden gecorrigeerd.

De Wet DBA ontrafeld

Opdrachtgevers, zzp’ers en intermediairs willen duidelijkheid en daar naar kunnen handelen. Brainnet heeft in die zoektocht de Wet DBA met arbeidsdeskundigen en juristen ontrafeld. Wat zijn nu de gevolgen vanuit de wet? Wat kunnen opdrachtgevers en zzp’ers doen om in de pas te lopen en claims van de Belastingdienst te voorkomen? Welke zekerheden zijn nog noodzakelijk vanuit de Belastingdienst? Alle bevindingen zijn gebundeld in een speciale notitie: ‘Wet deregulering arbeidsrelaties’. Deze notitie kan opgevraagd worden door opdrachtgevers, zzp’ers en belanghebbenden.

Tot slot

James Whitcomb Riley zei het volgende: When I see a bird that walks like a duck and swims like a duck and quacks like a duck, I call that bird a duck.

Met ingang van 1 mei 2016 geldt de Wet DBA onverkort voor alle opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers. Kom in actie en zorg dat u Wet DBA-proof bent!

Tjebbe van Oostenbruggen, directeur Brainnet

Wilt u de notitie ontvangen?

Vult u dan onderstaand formulier in. Brainnet stuurt u dan de notitie ‘Wet deregulering arbeidsrelaties’ per e-mail toe.

[gravityform id=”21″ title=”true” description=”true”]

Een goed ingericht inhuurproces kan naast tijd- en kwaliteitswinst ook forse kostenbesparingen opleveren. Bij strategische personeelsplanning hoort een professioneel ingerichte flexibele schil. Brainnet adviseert organisaties bij het inrichten van hun flexibele schil. Wij ontzorgen organisaties volledig als het gaat om het zoeken en vinden van de juiste professionals, het opstellen en beheren van inhuurcontracten, de facturatie, realtime management informatie, leveranciersmanagement en het minimaliseren van inhuurrisico’s. Wij geloven in transparante samenwerkingsverbanden waarbij talent waarde toevoegt aan ondernemingen. Bekijk alle berichten van Brainnet