"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Oprichten eigen BV alternatief voor de modelovereenkomst?

Een BV als oplossing om niet onder de Wet DBA te vallen? Piet de Bondt, directeur van Uniforce, prikt die illusie door.

I_love_BVNu de Wet DBA de VAR  (verklaring arbeidsrelatie) per 1 mei gaat vervangen, zijn sommige zelfstandige professionals op zoek naar alternatieven. Regelmatig wordt gesuggereerd dat het hebben van een BV elke discussie over een mogelijke arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer uitsluit. Maar is dat wel zo? We legde deze vraag voor aan Piet de Bondt, directeur van Uniforce. 

Is het oprichten van een BV voor de zzp’er een oplossing voor situaties waarbij de arbeidsrelatie met de opdrachtgever de kwalificatie arbeidsovereenkomst kan krijgen?

Loon, arbeid & gezag

Nog steeds denken veel mensen dat je vanuit je eigen BV kan werken voor opdrachtgevers zonder dat er dan sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst met die opdrachtgever. Men geeft dan aan dat er sprake is van een overeenkomst tussen de BV en de opdrachtgever die zou kwalificeren als zakelijke overeenkomst.

Niets is minder waar.

Voor het Burgerlijk Wetboek moet in de feitelijke werksituatie worden gekeken of daar sprake is van een arbeidsovereenkomst. In deze situatie wordt er gekeken of de drie elementen die ervoor zorgen dat er een arbeidsovereenkomst tot stand komt aanwezig zijn.

Volgens vaste jurisprudentie zijn voor de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst de volgende elementen van belang:

 1. Arbeid: de opdrachtnemer is verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten;
 2. Loon: de opdrachtgever is verplicht tot betaling van loon;
 3. Gezag: er is sprake van leiding en/of toezicht door de opdrachtgever.

Persoonlijke BV

In de door de Belastingdienst en het UWV gezamenlijk opgestelde Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking, wordt aangegeven dat de bestuurder voor de werkzaamheden binnen de eigen BV als DGA wordt gezien en niet als werknemer van de BV. Ook indien iemand een BV heeft blijven dus de bovengenoemde elementen van een mogelijke arbeidsovereenkomst van kracht.

Wanneer de directeur van een persoonlijke BV om zijn persoonlijke kennis en kunde wordt ingehuurd door “derde-opdrachtgevers”, kan er sprake zijn van een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding (arbeidsovereenkomst). Bijvoorbeeld als er nadrukkelijk onder leiding en toezicht van de opdrachtgever wordt gewerkt en de opdracht langere tijd loopt. Op het moment dat de Belastingdienst of een rechter gaat uitzoeken of er sprake is van een arbeidsovereenkomst dan wordt er gekeken naar natuurlijke personen. De opdrachtgever geeft een natuurlijk persoon de opdracht om persoonlijke arbeid te verrichten. Een arbeidsovereenkomst ontstaat van rechtswege met een natuurlijk personen, dus niet met een B.V..

Daarbij wordt voor de toepassing van de werknemersverzekeringen aan het bestaan van een houdstervennootschap (personal holding) of een management-BV weinig betekenis toe, indien voldoende duidelijk is dat de DGA van die vennootschap geacht wordt persoonlijk arbeid te verrichten voor degene waarvoor de overeengekomen (management-)taak wordt vervuld.

Kortom: met een eigen BV kunt u derhalve de regels van het arbeidsrecht en de sociale verzekeringswetgeving niet ontlopen. Ook niet de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Waarbij opgemerkt dat wanneer u veel verschillende opdrachten en opdrachtgevers heeft, en u dus ‘evident ondernemer’ bent, zoals Staatssecretaris Wiebes dat formuleert, wij er van uit gaan dat er dan geen discussie zal zijn of er mogelijk een arbeidsovereenkomst is tussen u en een van uw opdrachtgevers. Een BV of niet.

Binnen het Uniforce-concept is het overigens wel mogelijk om vanuit een BV (Declarabele Uren B.V.) te werken, zonder last te hebben van de Wet DBA. Uniforce professionals zijn in dienst bij hun eigen DUBV. De professional heeft wel de aandelen die recht geven op de winst van de BV, maar niet de aandelen met stemrecht over het aanname- en ontslagbeleid van de directeur van de B.V. Uniforce Group heeft al sinds 2008 een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst en UWV. Kijk hier voor meer informatie.

Lees meer over zelfstandig ondernemerschap en rechtsvormen in het nieuwe ZiPdossier ‘Rechtsvormen’

Uniforce Professionals ondernemen met het Uniforce-concept. Een Uniforce professional is naast eigenaar van zijn eigen Declarabele Uren B.V. (DUBV) ook als directeur in loondienst bij de DUBV. Hij werkt voor één of meerdere opdrachtgevers. Daarnaast is hij zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de B.V., waaronder het vinden van nieuwe opdrachten. De opdrachtgever hoeft zich geen zorgen te maken over de arbeidsrelatie, hij hoeft geen loonheffing en sociale verzekeringspremies af te dragen en heeft ook geen andere werkgeversverplichtingen. Bekijk alle berichten van Uniforce

27 reacties op dit bericht

 1. Wel zo netjes als de schrijver dit artikel kwalificeert als Advertentie voor Uniforce.

  Helaas is in de Wet DBA helemaal geen rekening gehouden met echte ondernemers die voor een holding-werkmaatschappij BV-structuur kiezen. De modelovereenkomsten voorzien daar ook niet in. Het simpele feit dat je de BV keuze maakt, geeft al aan dat je nadenkt over je ondernemerschap. Bottom-line is en blijft natuurlijk hoe je dit ondernemerschap in de praktijk uitvoert. Dus: meerdere klanten, eigen website, adverteren, actief werven, etc., etc.

  De Uniforce-oplossing is daar juist niet het antwoord op. Die biedt een ontsnapping voor schijnzelfstandigen met 1 klant, die niets aan werving doen of anderszins hun onderneming promoten. Je bent daarin geen ondernemer, maar werknemer.

  Wil je ondernemen en duidelijk laten zien dat je een echte ondernemer bent, ga dan in gesprek met jouw kring van adviseurs, waar volgens Silver Fern minimaal de accountant, advocaat/notaris en bedrijfsadviseur deel van uitmaken. Zij begeleiden je in je ondernemerschap op alle facetten en zorgen dat je de goede keuzes maakt!

  Schrijver is directeur van Silver Fern BV, bureau voor Interim Management & Bedrijfsadvies, tevens initiatiefnemer en kennisdeler van KennisSeminar.nl, dat op 20 april het seminar “Zelf doen of uitbesteden” organiseert.

  • Beste Dennis,

   Feit dat Uniforce duidelijk als auteur onder dit stuk staat, maakt transparant wat de bron is.

   De het hebben van een BV geen garantie is dat er geen arbeidsrelatie met de opdrachtgever ontstaat, wordt overigens onderschreven door de Belastingdienst, waar ik zelf contact over gehad heb over dit thema. (dat was overigens bij de VAR ook zo, vandaar dat er momenteel de VAR-dga is. Binnen de modelovereenkomsten vervalt het onderscheid tussen verschillende rechtsvormen van de zelfstandige).

   Zoals je waarschijnlijk weet is de ‘ondernemerstoets’ geen onderdeel meer van de Wet DBA (wat hij wel wat bij de VAR). Dat zijn twee gescheiden trajecten nu.

   Wiebes heeft echter ook weer in het laatste debat gezegd dat de ‘evidente ondernemer’ zich geen zorgen hoeft te maken onder de Wet DBA.

   • Beste Hugo,

    We denken er volgens mij hetzelfde over. De ‘evidente ondernemer’ blijft overigens wel een lastig begrip. In mijn omgeving zie ik voldoende top-interimmers die voor 1 klant werken en in niets laten zien dat ze ondernemer zijn, terwijl even zoveel elektriciëns, glazenwassers en dergelijke vele klanten bedienen zonder VAR en echte ondernemer zijn.

    Blijft het feit dat de Uniforce-oplossing de problematiek niet oplost. Dat was bij de start in 2008 al zo en is niet verandert. Het is naar mijn mening eerder een versterking van het schijnondernemerschap, want het maakt zelfstandigen lui.

    Om die reden pleit ik er ook voor om het IB-ondernemerschap af te schaffen. Daarmee zorg je ervoor dat iemand die zelfstandig wil gaan ondernemen, er bewust voor kiest. Onze economie heeft die impuls nodig en hulde voor al die bewuste ondernemers! Als Wiebes er nu eens voor zorgt dat de administratieve lastendruk daalt en de enorme belastingdruk in zijn algemeenheid afneemt, wordt ondernemen interessant. Een tax-hervorming is overigens een andere discussie.

    De symboolwetgeving uit de Wet DBA lost helemaal niets op, het ergert die ‘evidente ondernemers’ alleen maar. Ik ben het overigens niet met je eens dat de modelovereenkomsten voorzien in een oplossing voor DGA’s. Daar wordt met geen woord over gesproken. Wie ik ook vraag in de markt, DGA’s, fiscalisten, accountants, juristen, niemand weet een antwoord, laat staan de Belastingdienst.

    Clubs als PZO, FNVZZP, maar ook VNO-NCW die hebben meegedacht, hebben onvoldoende feeling met deze groep ondernemers, die veel minder georganiseerd is, maar wel degelijk heel goed weet wat werkt en wat niet.

    Er is nu een Wet, maar wees niet verbaasd wanneer binnen een jaar blijkt dat t niet werkt. Dan begint het circus weer opnieuw. Hopelijk gaat de Staatssecretaris dan eens direct met de betrokkenen om tafel. Dat aanbod ligt al bij hem.

 2. Kun je dit niet aan een onafhankelijk deskundige vragen? Zo is dit artikel waardeloos.

 3. Ik mis het even, maar klopt het nu dat nu de VAR-dga ook vervallen is, een dga nu ook met modelovereenkomsten moet gaan werken?

  • De VAR is vervallen dus ook de VAR DGA. En de DGA MAG met modelcontracten werken om zich te beschermen tegen werknemerschap, maar het MOET niet.

  • @Edwin, idd zoals Mark zegt. VARdga verdwijnt ook per 1 mei. VAR was niet verplicht, Modelcontacten ook niet. Opdrachtgever die momenteel een VAR vragen aan #interimmers, zullen mogelijk nu modlecontract met hen willen afsluiten.

    • @Edwin, toch nog even: Het zullen idd vaak opdrachtgevers zijn die de eerste actie gaan ondernemen. Immers nieuw in de situatie is dat zij meer risico gaan lopen dan onder de VAR.
     Wens van Staatssecretaris Wiebes is dat Wet DBA alleen voor grijze gebied is voor waar niet duidelijk is of iemand nu wel of niet werknemer is. Hij wil ‘evident ondernemers’ er buiten laten.
     Vraag is of opdrachtgevers die lijn volgen, of toch met iedereen die ze inhuren een modelovereenkomst willen afsluiten.
     Of, en dat is vervelender, onterecht denken dat ze geen zelfstandigen meer kunnen huren zonder veel risico te lopen.

     Lange inleiding om tip te geven: wacht niet zelf te passief op wat je opdrachtgever doet; wees zelf op de hoogte en ga actief het gesprek aan hoe je gezamenlijk tot beste oplossing komt. Er is immers een gemeenschappelijk belang om door te gaan op de manier waarop je werkt, zonder dienstverband.

     Maar ja, dat had je allemaal natuurlijk al gelezen in onze whitepaper 😉

     • Wat ik begrijp is dat ook de gezagsverhouding (of juist het ontbreken daarvan) centraal staat bij de DBA: je bent pas echt zelfstandig als er geen sprake is van een gezagsverhouding.
      Nu las ik op een andere website een stukje waarin een PostNL pakjesbezorger zijn contract even deelt met de normale wereld; de rode draad is hier: “PostNL bepaalt…”
      Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat deze deal door de belastingdienst is goedgekeurd en moeten we als zelfstandigen niet enorm vrezen (degene die een Uniforce contract niet kunnen betalen) voor de blijkbaar volledige willekeur van de kwiebussen van dit PvdA/VVD afbraak- en leugenkabinet? Waar denken jullie waar die naheffingen straks terecht komen: bij (voormalig) staatsbedrijf PostNL of Jan L@l de pakketjesbezorger?

 4. Gisteren was op BNR nieuwsradio de m.i. meest juiste analyse te horen.
  De BD en ons kabinet zijn NIET in staat (of willen bewust niet) om eenduidig te definiëren wanneer iemand nou wel of niet onder de werknemersverzekeringen valt. Dat geeft al die onzekerheid.
  De VAR leverde de werkgevers heel veel zekerheid op, en het is dus best te begrijpen dat de overheid daar van af wilde.
  Het zou het beste zijn als Wiebes gewoon glashelder aangeeft in welke situaties diverse veel voorkomende ZZP-beroepsgroepen nou wel of niet onder de premies/arbeidsovereenkomsten vallen (dus verpleegkundigen, schoonmakers, postbezorgers, programmeurs, projectleiders, interim managers). Dan hoeft de wet niet eens aangepast te worden. Want als je de wet goed leest, blijkt daar al uit dat bijvoorbeeld een langdurig ingezette programmeur echt niet zelfstandig werkt, maar altijd onder hiërarchie, en dus gewoon in loondienst is.
  Ik vrees alleen dat VVD en PvdA het hier niet over eens zijn en dat daarom de wet bewust vaag en onduidelijk gehouden is.

 5. Het probleem zou zijn dat de bestuurder voor de werkzaamheden binnen de eigen BV als DGA wordt gezien en niet als werknemer van de BV. Ook indien iemand een BV heeft blijven dus de bovengenoemde elementen van een mogelijke arbeidsovereenkomst van kracht, aldus de auteur.

  Maar hoe zit het met de DGA die ook een arbeidsovereenkomst met zijn BV heeft en alle loon en overige premies afdraagt. Die is geen ZZper maar in loondienst bij zijn BV. Dit loon moet in de pas lopen met de winst die de BV maakt. Hoewel degene formeel geen ZZper meer is en dus ook niet de bijbehorende fiscale faciliteiten verricht je nog steeds alleen arbeid en heeft je BV geen ander personeel in dienst. Als het zo bekijkt is de BV wel de oplossing, toch?

  • @rob hoe logisch je redernatie lijkt, zo werkt het toch niet. De fiscale en arbeidrechtelijke beoordeling lopen in deze ook uiteen.

   • Heb zelf al 6 jaar een BV en had VAR-DGA. Werk 95% voor de overheid als ICT Architect, gaat via centrale inhuur en via intermediair.
    Werken veel ZZP ersin mijn omgeving, iedereen heeft eenmanszaak, meeste worden jarenlang ingehuurd. daarnaast ook veel detecheerders die ook erg lang worden ingehuurd.

    Heb me nu al een tijd in de nieuwe DBA verdiept maar nog nergens een antwoord gevonden hoe ik nu verder moet. De nieuwe wet DBA lijkt per definitie uit te sluiten dat je als zelfstandige in de detacheering werkt, terwijl als je bij een detacheerder werkt, je wel jarenlang kan worden ingehuurd. Zelfs als ik mensen in dienst zou nemen die ik zou detacheren, blijf ik DGA en kan dus mezelf niet detacheren….

    Misschien moeten we als ZZP’er maar massaal een unieke Modelovereenkomst voorleggen aan de overheid. Nu hadden ze er 25.000 om te verwerken, dan krijgen ze er 250.000. Dan blijkt de wet vanzelf onuitvoerbaar……

    • 3 suggesties voor je:
     Gebruik modelovk Inhuur externe deskundigheid
     Gedraag je aantoonbaar als een ondernemer
     Zet je Bv om in een DUBV.

     • Die DUBV vind ik eigenlijk het schoolvoorbeeld van een schijnconstructie, hiermee zegt de belastingdienst in feite dat al die regels die ze hanteren of je ondernemer bent of dat er sprake is van dienstverband bij de opdrachtgever in feite alleen maar bedacht zijn om af te dwingen dat je WW en WIA premie betaald. Kortom, het gaat alleen om het innen van geld en helemaal niet om.die arbeidsrechtelijke principes.

      Daar zouden ze gewoon voor moeten uitkomen en dan als dga je deze premies voor kunnen laten betalen. Ik heb er principieel een probleem mee dat dit via deze uniforce constructie moet, hoewel wel heel slim bedacht natuurlijk van ze.

 6. @marco

  Dat de kerntaak en interesse van de Belastingdienst het innen van geld is, dat klopt 😉
  Op zich blijven de arbeidsrechtelijke principes wel in stand. Bij een DUBV (of vergelijkbare constructies) ben je werknemers. Met alle rechten (sociale voorzieningen) en plichten (premies betalen, geen zelfstandigenaftrek) die daar bij horen.

  • Met BV had je natuurlijk al helemaal geen aftrek. En WIA heb ik veel beter verzekerd dan via UWV. En i.p.v. WW heb ik een buffer van 2 jaar. Ik zal eens gaan kijken of ik de DUBV constructie ook zelf in elkaar kan steken zodat dit ook voor opdrachtgevers en belastingdienst acceptabel is. Of misschien gewoon volgend jaar andere opdracht zoeken, het lijkt erop dat voor ICT werk alleen de duur van opdrachten langer dan 2 jaar problemen op gaat leveren, is eigenlijk kolder, want ik vind uit principe dat ik zelf uit moet kunnen maken.

   • Hoi Marco,

    Interessante gedachte. Is het niet mogelijk zelf zo’n BV constructie op te zetten, een DUBV? Volgens mij is het niks anders dan iemand anders voor 10% eigenaar maken van “geen-recht-op-winst” aandelen. Zou je zoiets niet kunnen opzetten samen met je partner/vrouw? Als je hier ideeën over hebt zou ik interesse hierin hebben.

    Ik werk zelf ook in de IT, voornamelijk voor een opdrachtgever (een aantal jaren) en daarnaast doe ik regelmatige korte opdrachten erbij. Ik heb wel een website, reageer op opdrachten en zit in een netwerkgroep.

    Ik zie het ook niet zitten om 180 euro per maand te gaan ophoesten voor een constructie die ik zelf ook kan opzetten. De opdrachtgever weet zelf ook nog niet wat ze ermee aanmoeten, ze huren meerdere zzp-ers in. In eerste instantie kwamen ze met het verhaal om een BV te moeten beginnen icm een G-rekening waar ze 50% van de factuur op storten. Naar mijn idee is dit geen oplossing voor de problematiek, of wel?

    • G rekening geen idee.

     Wat betreft DUBV, in de constructie zit ook een controle functie dat de andere partij een verklaring geeft dat je je premies hebt afgedragen. Ik zal eens uitzoeken of deze constructie ook kan als je vrouw de BV heeft met de 10% aandelen of dit een externe partij moet zijn

    • Je blijft DGA als je zelf of met familieleden tot de derde graad meer dan 50% van de aandelen in bezit hebt. Dus bv van vrouw lijkt geen oplossing…

    • Herstel, zit de nieuwe regelgeving net te lezen, als je zelf geen aandelen bezit, maar de bloedverwanten wel, heb je gen stemrecht over je ontslag en gaat men er vanuit dat dit een bewuste keuze is en daarom kun je als werknemer worden aangemerkt.

     zodra je zelf wel aandelen hebt, is mijn ander reactie wel correct.
     Voervoor boekhouders…..