"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Mopperen over bemiddelingspercentages

Interim-professionals die een opdracht verwerven via bemiddeling mopperen vaak over de fee die ze daarvoor betalen. Carmen de Graaff stelt een alternatief voor.

geld__2Interim-professionals die een opdracht verwerven via bemiddeling betalen daarvoor een fee. Regelmatig hoor ik daarover gemopper: “schandalig veel geld voor een beetje bemiddeling”. Carmen de Graaff (oprichter Coöperatie Zpact, een vereniging van interim-managers) stelt een alternatief voor.

Discussie over de hoogte van het percentage

In de interim-markt is het gebruikelijk om voor bemiddeling een percentage van het uurtarief te vragen. Om een of andere reden hebben professionals onderling bepaald dat 15 tot 20 procent wel voldoende is. Bij hogere percentages hoor je gemopper: “het bureau verdient belachelijk veel geld voor het doorsturen van mijn rekening”. Maar, wat vinden we dan eigenlijk?

 • Dat de opdrachtgever teveel betaalt?
 • Dat de interim-professional te weinig vangt?
 • Dat het bureau teveel verdient?

Betalen opdrachtgevers teveel?

Opdrachtgevers betalen niet teveel. Zij bepalen wat zij maximaal willen uitgeven aan de inzet van een interim-professional. Net zoals ik ook bepaal wat ik maximaal wil betalen voor het schilderen van mijn huis. Als ik er achteraf achter kom dat het door mij ingehuurd schilderbedrijf een schilder inzet die de klus voor de helft van dat geld klaart, vind ik dat uiteraard vervelend. Ik had tenslotte goedkoper uit kunnen zijn. Maar heb ik nu teveel betaald?

Verdient de interim-professional te weinig?

Het tarief en de fee voor bemiddeling zijn in onderhandeling tot stand gekomen. Als interim-professional ben je partij geweest in dat proces. Mijn stelling is simpel: neem de opdracht niet aan als voor jou een tarief resteert dat niet kostendekkend is.

Verdient het bureau teveel?

Op zich heb ik geen probleem met een fee van 25 procent of meer. Ik vind het vrij logisch dat een bemiddelende partij voor haar inspanningen – naamsbekendheid genereren, opdrachten werven, professionals werven, deal tot stand brengen, etc. – een fee wenst te ontvangen. Wel heb ik een probleem met het doorlopend karakter bij dergelijk hoge percentages.

Transparante bemiddeling fee

Bij bemiddeling voor vaste functies maken opdrachtgevers afspraken over de eenmalige vergoeding van het werving- en selectiebureau. Waarom niet bij bemiddeling van een interim-professional? Ik kan maar één argument verzinnen: een bureau vervult gedurende de gehele opdracht een bemiddelende rol. Desalniettemin kan je daar een transparant prijskaartje aanhangen.

 • Opdrachtgever, bemiddelend bureau en interim-professional zijn transparant over wat er betaald wordt en wie wat verdient;
 • Gedurende de eerste periode – laat ik eens een half jaar aanhouden – betaalt de opdrachtgever per uur wat meer en de ontvangt de interim-professional wat minder. Daarmee dragen beiden bij aan de bemiddelingskosten voor het bureau;
 • Daarna dalen de kosten per uur voor de opdrachtgever en stijgt het tarief voor de professional. Er is immers al (in de eerste periode betaald) voor bemiddeling. Voor het bemiddelend bureau resteert een doorlopend percentage dat recht doet aan de dan nog te leveren inspanning.
Carmen L.M. de Graaff biedt met ZPACT een geselecteerde groep van interim professionals de mogelijkheid om kennis, kunde en ervaring te delen. Daarmee vormen zij een krachtig en slagvaardig netwerk, waarmee opdrachtgevers graag zaken doen. ZPACT organiseert netwerkbijeenkomsten, ontwikkelt marktproposities en publiceert eigenzinnige visies. Meer info: www.zpact.nl Bekijk alle berichten van Carmen de Graaff

14 reacties op dit bericht

 1. Beste Carmen,

  Interessant thema. Afgezien van of een bemiddelingsfee tussen freelancer en bemiddelaar transparant zou moeten zijn (omdat ik denk dat de eindklant hier dan ook een mening over heeft en zich als partij gaat opwerpen in dit proces) ben ik ervan overtuigd dat de netwerken van de professionals een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

  Een individuele freelancer die bemiddelt heeft meer moraal belang bij een goede plaatsing dan een financieel belang. Daarmee houden beide freelancers/professionals zich tov elkaar een professionele en morele band, die mijn inziens ook de opdrachtgever ten goede komt. Immers, in deze driehoek is niemand gebaat bij te hoge marges en bij goede bevinding is een relatie geboren voor de toekomst.

  Ik zie dit soort relaties op persoonlijk niveau de laatste tijd groeien in de freelance-markt.

  Ben benieuwd wat jij ziet.

  Gr. Pascal

 2. Een redelijke vergoeding voor een intermediair hangt ook af van wat zo’n intermediair precies voor mij doet. Heeft de opdrachtgever mij gevonden of andersom, dan vind ik een vergoeding van een paar euro al teveel, immers ik kies er niet voor om met een intermediair te werken, dat doet de opdrachtgever.
  Maar als een intermediair mij aan tafel brengt bij een organisatie waar ik zelf moeilijk binnen kom, als het intermediair mij snel betaalt, mij werk uit handen neemt, zich bekommert om de uitvoering van de opdracht en er ook is als er problemen ontstaan tussen mij en de opdrachtgever, dan heb ik daar een veel hoger bedrag voor over. Ik zie de hoogte en duur dus als een onderhandelingsthema, waarbij -helaas- wel vaak de situatie is dat er niet echt over kan worden onderhandeld………

 3. Dit is eigenlijk ook een vraagstuk over ondernemer of werkende zijn. Als het namelijk gaat over ondernemen, dan is de fee van de bemiddelaar een verkoopkostenpost voor de ondernemer en daar heeft de klant niets mee te maken. Maar als het gaat om arbeid verrichten door een interimmer dan is de fee een werving en selectie fee, die net als bij vast personeel, de klant betaald.
  Een klant die zp’ers als ondernemers ziet zou het met bemiddelaars helemaal niet over hun fee moeten hebben. Opdrachtgevers die dat wel doen zien zp’ers meer als werkenden, en dan kun je ze net zo goed een kerstpakket geven.

  • Beste Mark,

   Klopt. Ik redeneer alleen andersom.

   Als ik als klant geen belangstelling heb voor de bemiddeling fee dan zie ik de ZZP’ers als een gewone werknemer. Immers, als ik bij een consultancy bureau een consultant inhuur, dan vraag ik ook niet naar zijn of haar salaris.

   Huur ik een ZZP’er in via bemiddeling dan dien ik daar een bedrag voor bemiddeling voor te betalen. En, wil ik een bedrag betalen dat ik vind passen bij de toegevoegde waarde van de bemiddeling. Dus ja, dan wil ik toch echt wel weten wat de fee is.

  • Eigenlijk raak je hier ook het vraagstuk ondernemer of gewone werknemers.

   Een intermediair die jou snel betaalt, werk uit handen neemt en zich bekommert over de uitvoering van de opdracht, ziet jou NIET als ondernemer. Voor hem ben je eigenlijk een werknemer met wie hij een tijdelijk bijzonder loondienstcontract heeft.

   • @Carmen: Deze redenatie kan ik niet volgen: als iemand mij ontzorgt dan ben ik daar blij mee omdat ik als ondernemer geen zin in heb in geregel en administratie. En als een intermediair zich echt medeverantwoordelijk voelt voor de uitvoering van de opdracht, dan kan ik dat alleen maar toejuichen. Wat heeft dat met ondernemerschap of werknemerschap te maken?

  • @Mark Ik wil als opdrachtgever ook wel zicht hebben op de inhuurketen, ofwel, wie verdient er wat aan wie? En wat is er mis met een kerstpakket als blijk van waardering?

 4. Beste Carmen,

  Leuk artikel wat mij op een idee brengt om inderdaad twee bemiddeling tarieven af te spreken. een hoge fee bij aanvang (lager uurtarief) en een lage fee (hoger uurtarief) bij verlengen opdracht.

  MVG
  Piet Knoope

 5. Prima om kritisch te kijken naar de fee voor bemiddeling! Het mag van mij ook een eenmalige fee zijn, ipv een opslag op het uurtarief. Wat ook meespeelt is, wat Mark Bassie al terecht opmerkt, hoe de toegevoegde waarde van de intermediair gedurende de opdracht wordt ervaren door opdrachtgever en professional. Een goede dienst mag uiteraard iets kosten.
  Echter, zolang het aanbod (aan interim professionals) nog groter is dan de vraag, verandert er ws niet zoveel. Het hangt dus van je eigen marktpositie als professional af hoe sterk je in de onderhandeling met de intermediair staat.

  Overigens, beperkt de rol van ‘het buro’ zich tot bemiddeling, dan kunnen de kosten niet transparant genoeg zijn. Elke stimulans om deze kostenpost te beperken door bijv andere kanalen voor werving c.q. ontsluiting van het regiment Interim Professionals te bewandelen is meer dan welkom.

 6. Mijn punt is de toegevoegde waarde van de bemiddeling en wie die betaalt.

  Als ik als opdrachtgever geen zin/tijd heb om zelf een interim-professional te zoeken, dan behoor ik een bemiddelende partij te betalen voor de inspanning van geleverde bemiddeling. Dan wil ik dus ook weten wat ik daarvoor krijg, betaal en daarover eventueel in onderhandeling.

  Idem geldt dat voor mij als interim-professional: als ik zaken wil doen met bemiddelende partijen, dan dien ik hen te betalen voor hun dienstverlening. Ook dan wil ik dus weten wat ik daarvoor terug krijg. En ja, natuurlijk wil ik wat meer betalen als de bemiddelende partij het incassorisico voor haar rekening neemt, een fijn tarief en reis- en verblijfkosten uit onderhandeld en voor mij op zoek gaat naar een nieuwe opdracht als mijn opdracht eindigt.

  @Mark: een Kerstpakket is wat mij betreft een blijk van waardering. Dat heeft niks te maken met het al dan niet in loondienst werken.

 7. Ik vind het redelijk als een intermediair een vergoeding krijgt voor zijn inspanningen om opdrachtgever en opdrachtnemer te verbinden. Echter waar ik moeite mee heb, is als er in het contract een beding staat dat bij een nieuwe opdracht binnen 2 jaar, dezelfde fee wordt gevraagd. Een vervolgopdracht is de verdienste van de ZZP-er en niet van de intermediair. Het is mijn ervaring dat een intermediair tijdens een opdracht geen toegevoegde waarde meer heeft. @Carmen, ik steun jouw opvatting dat de fee na een aantal maanden moet afnemen waardoor de ZZP-er een hoger uurtarief krijgt en de intermediair een lagere fee.

  • Hallo Rob,

   Yep. Dat concurrentie beding is ook een punt om over te mopperen. Helemaal als de bemiddelende partij geen excusief contract heeft met de opdrachtgever.