"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De ‘CapGemini-trend’ voor de oudere zzp-er

6472573_sOngetwijfeld is het aan de meesten onder u niet ongemerkt voorbij gegaan. CapGemini wil de salarissen van de oudere werknemer korten omdat zij teveel verdienen in verhouding tot de uurtarieven die CapGemini nu nog kan rekenen. Volgens CapGemini is dit niet alleen een bezuinigingsmaatregel, maar ook een poging om de scheefgroei tussen salarissen van ouderen en jongere werknemers te repareren. Ophef alom en veel aandacht hiervoor in alle media: BNR, nieuwsuur etc met daarin verschillende visies in hoeverre dit terecht en rechtvaardig is.

In deze discussie ging het alleen om mensen met een vast dienstverband. Maar speelt deze trend ook bij de oudere zzp-er?

Uit ons halfjaarlijkse onderzoek naar de stand van de interim-markt is een duidelijk trend waarneembaar dat 50 plussers (laten we dat maar even de oudere zzp-er noemen) minder opdrachten hebben dan hun jongere interimcollegae. Daarnaast constateren we dat hun tarief de afgelopen 1,5 jaar fors harder daalden dan het gemiddelde uurtarief van zzp-ers. Gemiddeld daalden de tarieven van zzp-ers met 5,1% tegen een 15% daling voor de zzp-ers in de leeftijdscategorie 50 tot 60 jaar en 13,6% voor de 60 plussers. De gehanteerde tarieven waren voor de oudere zzp-ers overigens nog wel enkele euro’s hoger dan voor de “jongere” zzp-ers (de groep onder 50 jaar).

Voorzichtige conclusie: ook de zzp-markt is onderhevig aan het verschijnsel dat ouderdom alleen een hoger tarief (salaris) niet langer rechtvaardigt en dat de inkomsten van oudere zzp-ers onevenredig hard dalen.

Marktwaarde van de oudere zzp-er daalt

Belangrijk is vervolgens te achterhalen wat de oorzaak is en waarom de marktwaarde van de oudere zzp-er daalt. Gaan de ontwikkelingen zo snel dat de ervaring van de oudere zzp-ers niet meer voldoet? Zijn oudere zzp-ers minder productief. Of zijn het slechts allemaal veronderstellingen en zal dit weer draaien in een aantrekkende markt?

Persoonlijk denk ik dat onder veel oudere zzp-ers weinig specifieke kennis is en vooral veelal algemene kennis. In een markt waar vraagstukken in organisaties complexer worden en meer specialistische kennis vragen, is de vraag naar de algemene kennis en daarmee vooral naar de oudere zzp-er gewoonweg minder.

De interim index onderzoeken van Atos Interim Management en Nyenrode  ondersteunen deze visie. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat de oudere interim manager het vak aflegt tegen de jongere interim manager. Oorzaak wordt toegeschreven aan het feit dat de oudere interim manager vaker de rol heeft van algemeen manager – een rol waar steeds minder vraag naar is. Ook in onze halfjaarlijkse onderzoeken is het vakgebied algemeen management met 50% oververtegenwoordigd onder de 50-plussers. En de 50-plus zzp-er die wel een goede orderportefeuille heeft, is relatief vaker actief in Financiën & Control, techniek en Inkoop & Logistiek dan Algemeen Management.

Met andere woorden: ouderdom an sich is niet relevant maar de kennis van de zzp-er en de behoefte die daaraan is in de markt zijn van belang. Gewoon een kwestie van vraag en aanbod dus. Les voor de jongere zzp-er: specialiseer en ga mee met de ontwikkelingen van je specialisatie. Dat is beste kans op opdrachten..

Marc van Heese is mede-oprichter van Interimpuls, een initiatief waarmee opdrachtgevers en zelfstandige interim professionals rechtstreeks zaken met elkaar kunnen doen en waarin Interimpuls administratief kan ondersteunen. Op basis van opgedane ervaring heeft hij een duidelijke visie ontwikkeld over welke kant de interim-markt opgaat en zou moeten opgaan. Bekijk alle berichten van Marc van Heese

4 reacties op dit bericht

  1. Marc, dank voor je analyse en onderbouwing.
    Je schrijft in de laatste zin: “Les voor de jongere zzp-er: specialiseer:'” Maar geldt dat niet evenzeer voor de ouderen? Of ervaar je dat hun kennis al te ver veralgemeniseerd is.

  2. Dag Hugo-Jan, de les kan mogelijk ook voor de oudere zzp-er gelden alhoewel ik wel denk dat de jongere zzp-er meer tijd heeft om zich te specialiseren en het nut ook groter is. Vandaar