"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Talenten delen: delen vanuit schaarste. WeShare Talent Launch Event

Vorige week dinsdag was ik aanwezig bij het WeShareTalent Launch Event. WeShareTalent is een nieuw concept en biedt een platform voor organisaties om kennis en talenten uit te wisselen. Een B2B social network met een marktplaats waar vraag en aanbod inzichtelijk wordt gemaakt. Tijdens het event kreeg ik inzicht in wat belangrijke voorwaarden zijn om talenten te kunnen delen.

Het event begon met twee stellingen waaruit af te leiden is hoe managers het delen van talent percipiëren. De eerste stelling die behandeld werd, luidde: “Door te delen vermenigvuldig je”. Hier was iedereen het in de zaal mee eens. De tweede stelling: “Zijn organisaties er klaar voor hun unieke kennis en talenten met andere organisaties te delen?” zorgde voor meer verdeeldheid. Ik kreeg de indruk dat iedereen wel het nut inziet van het delen van talent, maar dat delen in de praktijk nog steeds moeilijk voor te stellen is.

Eén ‘moeilijkheid’ kwam in een gesprek naar voren; enkele managers gaven bij me aan dat ze personeel niet aan een andere organisatie kunnen uitlenen, omdat ze het potentieel of de kennis binnen de organisatie niet kunnen missen.

Een medewerker van de Politie schetste een positief beeld van de manier waarop zij WeShareTalent inzetten. Politie medewerkers hebben veel ervaring met project management in politiek gevoelige situaties. Dit is een unieke kracht van de Politie organisatie. Door dit te delen word die kracht niet kleiner, maar juist groter. Het wordt aangevuld met ervaringen uit andere organisaties. En daarmee is de Politie organisatie spannender en uitdagender dan ik had gedacht.

Bedrijven die weten welke kennis en kunde hen uniek maakt, hebben voordeel bij het delen hiervan.

Naar mijn mening raakt dit de kern van WeShareTalent; je bewust zijn als organisatie wat je unieke bijdrage is, wat je talenten als organisatie zijn. Wanneer bedrijven weten welke kennis en kunde hen uniek maakt, dan hebben ze voordeel bij het delen hiervan, ook al heerst er een gevoel van schaarste binnen de organisaties. Sterker nog: de zaken (personen, kennis en kunde) waarvan je weet dat ze schaars zijn binnen je eigen organisatie, zijn precies de zaken die je als organisatie uniek maken. En juist deze talenten zou je met anderen moeten delen om het nog unieker te maken.

De veranderingen in de wereld gaan te snel om ze als individu of bedrijf bij te houden. Zij die bereid zijn om samen te werken en kennis te delen kunnen deel uit maken van deze snelle ontwikkelingen. De snelle veranderingen op het gebied van kennis blijkt ook uit onderstaande film die tijdens het event werd getoond. Kennis die schaars is, moet je delen om deze schaars en uniek te houden.

De bedrijven die dit concept snappen lopen in mijn ogen voorop en zie ik dan ook als ‘hot’.

Dit gastblog is geschreven voor Marijne Vos, zelfstandig adviseur en eigenaar van whatIFF. Met whatIFF biedt Marijne een adviestraject aan waarin ze medewerkers begeleidt bij het zelf creëren van ideeën op het gebied van vernieuwend organiseren. Naast haar eigen bedrijf is zij ambassadeur bij WeShareTalent.

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger