"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Open brief aan GL en CDA

Geachte mevrouw van Gent en heer van Hijum,

Middels deze open brief (welke ook als blog gepubliceerd zal worden op HNWB.nl) wil ik u graag behoeden voor een enorme fout die, als ik de media mag geloven, u op het punt staat te maken. Volgens een bericht op onder andere nu.nl wilt u een wetsvoorstel indienen om thuiswerken te bevorderen, terwijl dit volgens mij enkel het thuiswerken, maar vooral alle andere vormen van ‘Het Nieuwe Werken’ zal tegenwerken.

Ik quote uit het nieuwsbericht:

In het voorstel mogen werkgevers alleen beargumenteerd om zwaarwegende redenen verzoeken tot flexibele werktijden en thuiswerken afwijzen.

Ik verzoek u oprecht deze fout niet te maken, met alle goede bedoelingen zal dit enkel averechts werken. De redenen hiervoor zijn eenvoudig:

 • Er is altijd wel een zwaarwegende reden te vinden waarom het niet zou kunnen;
 • Als die reden er eenmaal is zal er dus ook geen uitzondering gemaakt kunnen worden;
 • Dwang is nooit een goede optie, verleiding werkt veel beter;
 • De kans dat veel mooie initiatieven die nu bottum up ontstaan worden vernietigd omdat er dan officieel beleid moet komen is veel te groot.

Er gebeuren op dit moment hele mooie dingen. Die gaan in een snelheid die een veelvoud is van enkele jaren geleden. We leven in exponentiële tijden en ook op het gebied van flexibilisering van werk maken we nu eindelijk exponentiële stappen. Een dergelijk wetsvoorstel zal eerder negatieve dan positieve effecten hebben, omdat er plots dwang bij komt in plaats van verleiding. Het Nieuwe Werken gaat over vertrouwen, vertrouwen kan nooit door wetten afgedwongen worden. Emile Durkheim zei het al: als de mores voldoende is, zijn wetten overbodig. Als de mores onvoldoende is kan deze met geen wet worden afgedwongen.

Regelgeving

Indien u oprecht het flexibel werken, het thuiswerken, het nieuwe werken wilt stimuleren zijn er wel zaken die gedaan kunnen worden. Niet door mensen te dwingen tegen hun wil iets te doen, maar door drempels weg te nemen die er nu zijn. Indien u thuiswerken wilt stimuleren zou ik uw aandacht graag willen richten op enkele gebieden waar de overheid een zeer negatieve rol nu speelt.

 • Arbo wetgeving

De Nederlandse arbo wetgeving is redelijk krom. De werkgever is namelijk verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek, ook als deze thuis is. Echter heeft deze geen enkele toegang of invloed op de thuiswerkplek. Met alle goede bedoelingen waarmee deze wetgeving ooit is bedacht, werkt hij nu vooral tegen het thuiswerken.

 • Fiscale wetgeving

Denk hierbij aan een werkplek budget, praktisch onmogelijk in te voeren fiscaal gezien. Als je thuiswerken wilt stimuleren zou je mensen een budget moeten geven waarmee ze hun werkplek kunnen inrichten, op het werk, thuis, met laptop of bureaustoel, al naar gelang de werknemer dat wil. Echter is het geven van vergoedingen hiervoor een fiscale nachtmerrie.

 • Fiscale wetgeving II

Ook maken werknemers veel meer kosten als ze thuiswerken. Dit begint met de kopjes koffie die ze zelf moeten betalen, de energierekening, de stookkosten. Allemaal kosten waarvoor een redelijke vergoeding niet zou misstaan. Een vergoeding die je b.v. kan compenseren met de reiskosten. Helaas is ook dit voor een kleine organisatie zonder een gigantisch apparaat dat met de belastingdienst allerlei onderhandse afspraken kan maken niet te doen.

 • Zelfstandige professionals

Tot slot is er nog heel veel wetgeving die een andere vorm van flexibel werken heel erg tegenwerkt. Namelijk de wetgeving rondom Zelstandige Professionals (ZP’ers). Ik gebruik hier oprecht niet de term ZZP’ers (omdat een goede zelfstandige professional soms personeel heeft, soms niet). Op dat gebied zou al veel te winnen zijn: een eenvoudig vinkje bij de belastingaangifte van de maand ‘deze maand geen personeel’ zou al miljoenen op jaarbasis besparen aan accountantskosten.

Daarnaast mogen ZP’ers die thuiswerken hier geen kosten voor in rekening brengen, terwijl als ze een kantoor huren dat wel bedrijfskosten zijn. Toch verbruikt de computer waarop ik deze brief tik thuis stroom, net als mijn verwarming die aan staat. Een billijke vergoeding elke maand voor Zelfstandige Zonder Kantoor zou denk ik niet misstaan. Ook dit stimuleert thuiswerken.

Een andere kant van dit verhaal is bijvoorbeeld de pensioenwetgeving voor deze groep. Een goede regeling zou echter inhouden dat het hele pensioenstelsel moet worden hervormt, maar daarover heb ik al genoeg gepubliceerd op hnwb.nl.

Concluderend zou ik u, mevrouw Van Gent en meneer Van Hijun, dus willen vragen of u dit wetsvoorstel niet in zou willen dienen. De kans dat het grote negatieve gevolgen heeft voor een prachtige beweging die nu gaande is, is veel te groot. Wel zou ik u willen vragen u te blijven inzetten voor dit thema, echter op een stimulerende en positieve manier. Alles dat uitmond in ‘verplichting’ is per definitie niet positief. Het uitgangspunt van Het Nieuwe Werken is juist dat niets moet.

Mocht u uiteraard vragen hebben of met mij (en eventueel enkele van mijn mede HNW ‘collega’s’ in gesprek willen ben ik uiteraard bereid daar tijd voor te maken.

Deze open brief is op 15 maart aan beide personen per e-mail verzonden.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

5 reacties op dit bericht

 1. Interessant! Ik ben benieuwd naar de / een eventuele reactie. Zeker aangezien die budgetten / vergoedingen vrij moeten kunnen komen door bijvoorbeeld de bijdrage van thuiswerken aan het file probleem, huisvesting, etc.

 2. Bas, je slaat de spijker op zijn kop. Complimenten!
  Voor meer flexibiliteit heb je MINDER regelgeving nodig, of anders regelgeving die helpt in plaats van tegenwerkt inderdaad.
  Prima brief die ik ook van harte onderschrijf.

 3. Goed tegengeluid. Jullie worden genoemd: onthypen.nl/thuiswerken-is-een-recht/
  Benieuwd of deze ballon wordt doorgeprikt of aangenomen..