"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Informateur Hamer: aanpak ‘onevenwichtigheden arbeidsmarkt’ urgente uitdaging nieuw kabinet

Hamer constateert een ‘brede politieke consensus over de richting van de oplossing.”

Informateur Mariëtte Hamer ziet het aanpakken van de ‘onevenwichtigheden arbeidsmarkt’ als een van de ‘urgente uitdagingen waar politieke partijen op de kortst mogelijke termijn’ oplossingen voor moeten bedenken. Dat schrijft ze in een bijlage van haar verslag aan de Tweede Kamer, dat (voorlopig?) het einde markeert van haar rol als informateur. Naast de arbeidsmarkt benoemt Hamer zaken als klimaat, wonen, de corona crisis en de hervorming van het toeslagenstelsel als urgente punten waarover een meerderheid van de politiek vindt dat er ‘geen tijd te verliezen is’.

Hamer constateert dat ‘onevenwichtigheden in de arbeidsmarkt’ er al voor de coronacrisis waren en dat die door corona verder zijn verdiept. ‘Juist kwetsbare groepen zoals laaggeschoolden en arbeidsmigranten hebben relatief vaak een flexibel arbeidscontract met minder werk- en inkomenszekerheid. Deze contractvormen werden vervolgens in de crisis als eerste beëindigd.’

Volgens Hamer is er een ‘brede politieke consensus over de richting van de oplossing: de onderkant van de arbeidsmarkt beschermen via het beter reguleren van flexwerk, vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgeverschap en echt ondernemerschap blijven faciliteren.’

Daarbij verwijst ze ook naar de adviezen van de Commissie Borstlap (zie hier) en – meer recentelijk – de ‘middellange termijn’ advies van haar eigen SER (zie hier).

Wat opvalt is dat Hamer in haar passage nadruk legt op de bescherming van de ‘onderkant van de arbeidsmarkt’. Daarmee sluit ze aan op het SER advies, waarin onder meer het idee staat om de handhaving op schijnzelfstandigheid nadrukkelijk te richten op situaties waarin zzp’ers ingehuurd worden voor minder dan 35 euro per uur. De commissie Borstlap maakt dat onderscheid juist niet en gaat veel verder in haar wens beperkingen op te leggen voor het inhuur van zelfstandigen. Bijvoorbeeld door het onmogelijk te maken om zzp’ers in te huren voor de ‘kernactiviteit’ van een organisatie. Ongeacht het tarief.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts