"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Onrust onder zzp’ers bij Gemeente Amsterdam. Contracten worden ‘onder de loep’ genomen.

De gemeente Amsterdam gaat voor 1 oktober honderden contracten met ingehuurde zzp’ers opnieuw – via de webmodule – beoordelen. Vooral dat ook lopende opdrachten maximaal 1 jaar mogen duren zorgt voor onrust.

De Gemeente Amsterdam gaat opdrachten met zzp’ers die ze inhuren maximeren tot 1 jaar. Daarnaast worden alle lopende contracten voor 1 oktober ‘onder de loep genomen’, zo schrijft de Gemeente in een mail naar zelfstandigen. Leidinggevenden hebben de opdracht gekregen om alle opdrachten en contracten opnieuw te beoordelen. Met de webmodule wordt gekeken of er ‘echt sprake is van een opdracht’ en of de interimmer niet onder leiding en toezicht werkt. Wanneer dat niet zo is, dan wordt – met de zelfstandige – gekeken naar de ‘best mogelijke oplossing’.

Onrust

De mededeling zorgt voor de nodige onrust onder ingehuurde zzp’ers bij de gemeente. “We werken onder een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst van de VNG. Die is toch gewoon geldig” stelt een financieel interim-manager in een reactie aan ZiPconomy. “Juist in Amsterdam kloppen heel veel zzp’ers aan voor steunmaatregelen, en dan komen ze met dit. Onbegrijpelijk om nu deze onzekerheid te creëren”, zo reageert een zelfstandige op een communicatie-opdracht.

De gemeente Amsterdam laat weten jaarlijks honderden zzp’ers in te huren voor uiteenlopende klussen. “We willen zorgen dat we met die inhuur aan de wet DBA voldoen, daarom bekijken we de komende maanden zorgvuldig alle contracten” schrijft de gemeente aan de zzp’ers.  “Bij het beoordelen van de lopende contracten wordt gekeken of een verlenging noodzakelijk is en op welke manier dit past binnen de wet DBA. De mensen om wie het gaat worden hier de komende tijd van op de hoogte gehouden,” zo laat een woordvoerder van de Gemeente weten. Verder wordt ook bekeken of er gewerkt wordt met de standaard overeenkomst van de Gemeente Amsterdam.

Webmodule

De handhaving van de Wet DBA is in ieder geval tot 1 oktober 2021 op een laag pitje gezet. De gemeente wil voor dit tijd DBA proof zijn. Een projectteam gaat samen met de inhurende manager de komende maanden van alle opdrachten bekijken in hoeverre ze voldoen aan criteria. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de webmodule, die momenteel als pilot te gebruiken is.  De gemeente stelt dat opdrachten door kunnen lopen indien er “een opdrachtgeversverklaring is verstrekt via deze module”. Ook indien een zelfstandige via een BV werkt of via een bureau wordt gebruik gemaakt van de webmodule. In deze pilotfase geeft de webmodule overigens nog geen rechtsgeldige opdrachtgeversverklaring af en hij is op zich ook niet geschikt voor zzp’ers met een BV of voor bureaus.

Maximaal een jaar

Naast de beoordeling via de webmodule worden opdrachten dus gemaximeerd op 1 jaar. Dat geldt ook voor de nu lopende opdrachten. Volgens de gemeente worden contracten langer dan een jaar “sneller gezien als een arbeidsrelatie”. “In bijzondere gevallen en bij bijzondere projecten kan het contract met maximaal 1 jaar worden verlengd” zo laat de woordvoerder weten. Na een contract kan een zzp’er zich een halfjaar niet inschrijven op een nieuwe opdracht bij de gemeente Amsterdam.

De gekozen termijn van 1 jaar is opvallend. Het staat een opdrachtgever natuurlijk vrij om zelfstandig regels omtrent de duur en inzet van zelfstandigen in te voeren. De termijn van 1 jaar is in ieder geval geen wettelijke regel. Veel grote organisaties in het bedrijfsleven, maar ook overheidsinstanties, hanteren al een aantal jaar een maximale duur van 2 jaar. De webmodule geeft de ruimte voor een langere inzet dan een jaar, zelfs dan twee jaar, ook bij fulltime opdrachten. Het levert 10 ‘strafpunten’ op. Bij minder dan 45 punten is het duidelijkheid dat een opdracht ‘buiten dienstbetrekking’ uitgevoerd kan worden.

“Zeker voor complexere opdrachten of projecten met een langere looptijd kan een maximale termijn van 1 jaar onhaalbaar zijn. “ zo laat een interim projectmanager die nu actief is bij de gemeente weten. “Het wordt nu lastiger om een projectteam met zzp’ers te bemannen. Daardoor is er geen gelijk speelveld meer met onze concurrenten; de detacheerders.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

8 reacties op dit bericht

 1. Helaas ontstaat er steeds meer angst voor het inhuren van ZZP-ers. Een logisch gevolg wanneer de overheid geen duidelijke standpunten inneemt. “Echte” ondernemers met meerdere opdrachtgevers worden (nog) ontzien, maar de zogeheten ROW-ondernemers moeten het ontgelden (hebben vaak één opdrachtgever, werken parttime met opdrachten die lang duren).

  Een goede.. nee, de best mogelijke oplossing ligt namelijk wel voorhanden. Verloning.nl is er juist voor deze groep modern werkenden die niet in een arbeidsovereenkomst zijn te wurmen en het zelfstandig ondernemerschap ook niet de beste oplossing is te faciliteren. En tegelijkertijd het comfort aan de opdrachtnemer te geven dat alles zonder KvK of BTW nummer uitstekend is geregeld zoals hij of zij dat wilt en in dit geval de gemeente het comfort geven dat er sprake is van een dienstbetrekking en dat alle wettelijke afdrachten uitstekend en aantoonbaar zijn geregeld.

  • Er zijn een paar oplossingen en antwoorden op deze onzekere en ongewenste situatie waar vele zzp’ers in terecht dreigen te komen. De Uniforce-constructie – die inmiddels al 15 jaar bestaat – en de completere en voordeligere ‘ZZP-B.V. van VRB’ zijn eigenlijk de beste keuzes voor zzp’ers om vanuit te werken. Het beste van twee werelden. Zowel de vrijheid van ondernemerschap als de bescherming als werknemer van de sociale werknemersverzekeringen.

 2. Aan de Wet DBA voldoen is toch onzin? Het enige dat die wet deed was het afschaffen van de VAR.

 3. Beste Frans,

  De VAR was er voor alle ZZP-ers en met de wet DBA wilde ze de “wildgroei” aan ZZP-ers inperken door de wet BGL voorloper op de wet DBA te introduceren waardoor pakweg 80% van alle ZZP-ers in een schijn-werknemer relatie moesten worden geduwd.

  Met deze gedachte zou je kunnen denken dat ze het pensioenprobleem wilden oplossen door 800.000 nieuwe deelnemers te creëren en ons sociale systeem weer betaalbaar te krijgen door voorgenoemde aantal mee te laten betalen aan ons sociale vangnet. Vaak wordt ook als argument gebruikt dat er veel misbruik is van belasting verlagende regelingen zoals de starters- en zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling, maar volgens mij is dat heel marginaal. Dus ik begrijp je stelling.

 4. In het artikel staat dat 1 jaar geen wettelijke regel is.
  Bij de obs en out regel hoog en laagtarief wat volgens in eerdere berichten onderdeel van de wet DBA is .Word wel degelijk bij een tarief van 75 euro en hoger gesteld dat de zzp er 1 jaar een overeenkomst mag hebben zonder aan te tonen dat hij nog 2 opdrachten heb lopen cq het voorgaande jaar aan heb voldaan
  ( de outregel is waar alles door gewijzigd is )

  Groet

 5. Vandaag te horen gekregen dat de gemeente Amsterdam alle contracten van ZZP’ers die al langer dan 1 jaar in dienst zijn per 1 oktober 2021 zal beëindigen.