"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Sociaal akkoord SER? Niet namens ons!

“VNO en FNV gooien zzp’ers en andere modern werkenden wederom voor de bus” schrijft Roos Wouters van de Werkvereniging, naar aanleiding van een op handen zijnde sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers. ” Kabinet, trap niet in dezelfde valkuil als uw voorgangers: zorg voor een breder draagvlak.”

De Sociaal Economische Raad komt binnenkort met een Sociaal Akkoord. Wij zijn blij dat de SER zich proactief opstelt want voor nieuw kabinetsbeleid is een sociaal akkoord hard nodig. Wel waarschuwen we het nieuwe kabinet dat een SER-akkoord slechts representatief is voor de traditioneel werkende werkgevers en werknemers.

De Commissie Borstlap wees er al eerder op dat de “verankering van de bestaande polderorganen in werkend Nederland niet voltooid is”. Daarom adviseerde de commissie om ruimte te geven aan een brede maatschappelijke alliantie.

En ook de Kamermotie Tielen, die oproept om zelfstandigen een, aan werkgevers en werknemers gelijkwaardige positie in de polder te geven, werd niet voor niets breed gedragen. Echt sociaal is zo’n akkoord dus pas, wanneer ook de Modern Werkenden invulling aan het akkoord geven. Modern Werkenden bestaan zowel uit moderne werkgevers, werknemers, zelfstandig ondernemers, als zij die dit afwisselen of combineren. Jongeren behoren vrijwel per definitie tot de groep modern werkenden.

Kabinet, trap niet in dezelfde valkuil als uw voorgangers: zorg voor een breder draagvlak

De Werkvereniging, de belangenbehartiger van zzp’ers en andere Modern Werkenden, wil samen met ondergetekenden, voorkomen dat het nieuwe kabinet dezelfde fout maakt als de twee vorige kabinetten. Ook raden wij de SER aan om met een inclusief sociaal akkoord te komen. Doordat de vorige kabinetten te weinig oog hadden voor de behoefte van Modern Werkenden, miste het voorgenomen beleid telkens het draagvlak en de benodigde kennis om goed in te kunnen spelen op de behoeften van alle werkenden op een arbeidsmarkt in beweging. Hierdoor is de zzp-wetgeving 8 jaar op rij geflopt, is de wet DBA nog steeds niet vervangen door wetgeving die wel werkt waardoor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in onzekerheid verkeren. Dat moet echt anders.

Wij helpen u graag bij het opstellen van een echt sociaal akkoord

Wil het nieuwe kabinet er dit keer voor zorgen dat een sociaal akkoord wel breed gedragen wordt door alle werkenden – modern en traditioneel, oud en jong – dan is het noodzakelijk om ook de inbreng van Modern Werkenden mee te nemen. Wij helpen u daar graag bij en nodigen u van harte uit om onze input niet alleen voor kennis aan te nemen maar om ons ook structureel in de gelegenheid te stellen u te helpen bij het opstellen van breed gedragen beleid.

Alleen samen, creëren wij een arbeidsmarkt die voor iedereen werkt!

Roos Wouters
Roos Wouters (1974) is spreker, dagvoorzitter en aanjager bij de Werkvereniging, het belangenplatform voor Modern Werkenden. Daarnaast spreekt, adviseert en inspireert ze het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van arbeid- en organisatievernieuwing. Vernieuwingen die leiden tot minder werkstress en betere prestaties van de organisatie en de medewerker, nu en in de toekomst. Bekijk alle berichten van Roos Wouters