"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ABN AMRO verwacht groei zakelijke dienstverlening. Organisatieadviessector blijft iets achter

De zakelijke dienstverlening heeft creatieve manieren gevonden om met de coronacrisis om te gaan. Onder andere de vraag naar organisatieadvies blijft op peil. ABN AMRO voorspelt dit jaar een groei van 3 procent.

Veel zakelijke dienstverleners hebben een nieuw ritme gevonden, zo blijkt uit de Sectorprognose Zakelijke Dienstverlening 2021/2022 van ABN AMRO. Er worden creatieve oplossingen bedacht, uitzendkrachten en beveiligers worden ingezet bij test- en priklocaties en schoonmakers in ziekenhuizen.

Stabiele groei

Toch is de uitval in veel sectoren nog steeds aanzienlijk en pas in de tweede helft van dit jaar zal de gehele sector profiteren van het economische herstel. De vooruitzichten voor de zakelijke dienstverlening als geheel zien er in de tweede helft van het jaar goed uit. Zo verwacht ABN AMRO in 2021 een groei van 3 procent ten opzichte van vorig jaar en in 2022 een groei van 4 procent. Vaccinaties maken de weg vrij voor stabiele groei.

Bron: CBS

Meer vraag naar organisatieadvies

De markt voor organisatieadvies vertoont een ander beeld in de coronacrisis dan tijdens de kredietcrisis. Normaal gesproken is deze markt cyclisch van aard en hangt zij af van de conjunctuur. Bij een crisis beknibbelen bedrijven op advies. Maar terwijl de economie in 2020 kromp met 3,8 procent, groeide de omzet van organisatieadviesbureaus met 0,8 procent.

Bron: CBS

 

Door de coronamaatregelen zijn veel bedrijven in een versnelde digitale transitie terechtgekomen. Organisatieadviesbureaus die zich hierop richten, kunnen de toegenomen vraag duidelijk zien. Ook is deze crisis erg sectoraal van aard, de verschillen tussen verschillende sectoren zijn groot. De vraag naar organisatieadvies vanuit de overheid blijft sterk, traditioneel een van de belangrijkste opdrachtgevers.

Tarieven redelijk stabiel

De tarieven van organisatieadvies vertonen slechts kleine schommelingen. Deze zijn in de eerste drie kwartalen van 2020 gedaald met 1,2 procent, daarvoor stegen ze drie jaar op rij met gemiddeld 1,2 procent.

Ingrid Laane, sector econoom zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO, verwacht dat organisatieadvies in de tweede helft van 2021 gematigd zal groeien. Er is sprake van twee tegenovergestelde ontwikkelingen. Enerzijds profiteert de branche van de aantrekkende economie en toenemende bedrijfsinvesteringen. Anderzijds is dit het moment waarop de steunmaatregelen worden afgebouwd, belasting terugbetaald dient te worden en ondernemingen alsnog in zwaar weer kunnen komen. Dit zet een rem op adviesdiensten. Alles overziend verwacht ABN AMRO in 2021 een omzetgroei van 2 procent.

Vliegende start voor de uitzendbranche

De uitzendbranche maakte in januari van dit jaar een vliegende start, het aantal uitzenduren steeg met 12 procent ten opzichte van januari 2020. Met name administratieve uitzendbanen zijn met 29 procent explosief gegroeid. Is dit een bevestiging dat de arbeidsmarkt zich herstelt, of is dit beeld vertekend door de intrede van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) vorig jaar?

De WAB betekende een verscherping van de regels voor uitzendbureaus, met een sterke daling van het aantal uitzenduren als gevolg. Toch is de groei ten opzichte van januari 2020 opvallend, aangezien er toen nog geen sprake was van coronamaatregelen. In april werden uitzendkrachten massaal naar huis gestuurd, toen daalde het aantal uitzenduren met 24 procent. ABN AMRO ziet in de groei van de uitzendbranche een teken van herstel van de arbeidsmarkt.

Verschuivingen in de flexibele schil

Wel heeft er een verschuiving plaatsgevonden in het type uitzendbanen, zo zijn er veel krachten nodig bij teststraten en priklocaties. Daarnaast is er sprake van een ruime arbeidsmarkt en hoge werkloosheid. De economen van ABN AMRO voorspellen dat deze macro-economische trends zich voortzetten en dat de uitzendbranche hiervan zal profiteren. In de onzekere nasleep van de coronacrisis wordt verwacht dat werknemers veelal flexibele arbeid boven vast verkiezen. De groeiverwachting voor de uitzendbranche bedraagt 6 procent.

Deze groeiverwachting is enigszins gedempt door structurele uitdagingen waar de uitzendbranche mee kampt. Zo daalt door automatisering de behoefte aan laaggeschoolde arbeidskrachten en neemt de concurrentie van online platformen toe. Binnen de flexibele schil daalt het percentage uitzendkrachten, ten gunste van tijdelijke arbeidscontracten en zzp’ers.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie