"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Vraag naar finance & IT professionals neemt toe

De vraag naar professionals in finance en IT neemt toe. Bedrijven hebben extra behoefte aan informatie, met name aan data analytics en risicomodellen. Dit heeft zijn weerslag op de salarissen van IT- & finance professionals. Er wordt een herstel naar nagenoeg pre-coronaniveau verwacht.

De verwachting is dat de IT-sector in 2021 met 2,6 procent groeit, zo meldt ING in een sector-update. Er wordt meer geïnvesteerd in IT-projecten en er worden meer consultants gedetacheerd. Ook de verwachtingen van IT-ondernemers worden weer positiever. In het vierde kwartaal van 2020 rekenden meer bedrijven op groei dan op krimp.

Meer behoefte aan IT

Door het thuiswerken is er meer behoefte aan apparatuur en andere IT-oplossingen. Er is ongeveer 7 procent meer geïnvesteerd in computers, telecom en andere vormen van IT. Hiermee gaat Nederland mee in de ontwikkelingen die de coronapandemie teweeg heeft gebracht. Dit in tegenstelling tot andere landen, waar de investeringen in ICT daalden.

Een andere oorzaak van de groei in IT, is volgens ING de Brexit. Dit heeft te maken met belemmeringen voor de uitwisseling van persoonsgegevens. Er is afgelopen jaar veel aandacht geweest voor het delen van persoonsgegevens. De Brexit maakt dit nog complexer, waardoor de behoefte aan IT-professionals groeit.

Meer vraag naar finance professionals

Ook de vraag naar finance professionals groeit, deze is weer bijna terug op het niveau van vorig jaar. Dit groeide in het vierde kwartaal namelijk van 9.779 openstaande vacatures naar 11.929, terwijl dit er 12.062 waren in 2019. Aan deze cijfers is te zien dat de vraag naar gespecialiseerde arbeid zich herstelt.

Er is vooral vraag naar finance professionals die goed zijn in financial modelling en data analytics. “Bedrijven hebben door de pandemie behoefte aan extra informatie, analyses en duiding van financiële cijfers, en dat zorgt voor allerlei extra werkzaamheden voor finance teams”, legt Annemarie Peskens uit, van recruitmentspecialist Robert Walters. De jaarlijkse Salary Survey van de recruitmentspecialist laat een herstel van de arbeidsmarkt zien. “De toegenomen werkdruk is een van de redenen dat er in de tweede helft van 2020 een fors herstel is geweest op de arbeidsmarkt voor accounting & finance”, vertelt Peskens.

Behoefte aan financial modelling en data analytics

Financial modelling is het uitwerken van een aantal mogelijke toekomstscenario’s voor een bedrijf, waarbij een groot aantal variabelen wordt meegenomen. Deze risicomodellen helpen bedrijven om beslissingen te nemen en om risico’s te vermijden.

Data analytics en data management houdt de analyse van grote hoeveelheden gegevens in, om directies en management van correcte informatie te voorzien. Op basis hiervan bepalen zij richting voor een bedrijf en kunnen ze uitzonderlijke kansen direct aangrijpen.

Juist in onzekere tijden is er meer behoefte aan informatie. Peskens: “Controllers die uitblinken op dat snijvlak van finance en IT, richting informatievoorziening, zijn op dit moment erg gewild.” Financial modelling en data analytics helpen bedrijven om meer grip te krijgen op hun situatie en toekomstperspectief.

Stabiele salarissen

De salarissen van finance professionals zijn stabiel. Dit geldt zowel voor juniors en mediors als voor seniors. “De salarissen voor juniors en mediors zaten vóór corona enorm in de lift,”vertelt Peskens. “Die groei vlakte in de loop van 2020 af door de crisis. Daarnaast gaan bedrijven in deze tijden überhaupt behoedzamer om met de financiën, waardoor ze niet zo heel snel forse salarisverhogingen zullen doorvoeren.”

Ook voor de salarissen van senior finance professionals verwacht Peskens geen grote ontwikkelingen. “In het senior segment komen dit jaar mogelijk meer professionals op de arbeidsmarkt vanwege reorganisaties of herstructureringen. Daarnaast is er mogelijk concurrentie van interim-professionals die in deze periode op zoek zijn naar de veiligheid van een vaste baan”, speculeert Peskens.

Economisch herstel naar pre-coronaniveau

De trend is dat de vraag naar gespecialiseerde arbeid toeneemt, zoals in de IT, finance en snijvlakken zoals financial modelling en data analytics. Het herstel van de economie wordt vertraagd door een tweede dip in het bbp (bruto binnenlands product) eind afgelopen jaar als gevolg van het aanwakkerende corona-virus en de nieuwe lockdown-maatregelen. Fiscale steun en vaccinatieprogramma’s dragen echter bij aan een verder herstel, verwacht de ING-bank. De voorspelling van ING is dat de economie met 2,6 procent zal groeien en eind 2021 weer nagenoeg op pre-coronaniveau zal zijn.