"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De wereld van inhuur en extern talent in 2021. De voorspellingen van 14 experts.

Wat staat er op de agenda van de inhuurprofessionals van opdrachtgevend Nederland in 2021? En wat staat daarmee ook op de agenda van intermediairs, andere dienstverleners en zelfstandige professionals die voor die opdrachtgevers willen werken? De voorspellingen van veertien experts.

Interne mobiliteit vervangt een deel van de inhuur

Bij de meeste organisaties is interne mobiliteit een ondergesneeuwd begrip. We hebben het er wel over, maar niemand doet het goed. Het nutteloze rondje langs de interne vacaturewebsite en managers die hun teamleden niet los willen laten. Corona heeft bewezen dat het zo niet langer kan en de opkomst van Talent Marketplace tooling biedt ook de techniek om het anders te doen.

Deze hernieuwde bron van resources gaat inhurende managers een goed alternatief bieden voor het inhuren van een externe van buiten, met snellere onboarding en waarschijnlijk lagere kosten. Ook houden organisaties zo kostbare kennis meer in huis nadat projecten zijn afgelopen. Een nieuwe dynamiek binnen het concept Total Talent Acquisition.

Mark van Assema

 

De noodzaak tot meer mobiliteit groeit

De mismatch op de arbeidsmarkt is in 2020 alleen maar groter geworden. Waar de focus bij veel organisaties nog steeds ligt op instroom van talent met aantoonbare werkervaring in functies, zal de behoefte aan intern mobiel talent en zij-instromers op basis van skills in 2021 sterk groeien. Noodgedwongen. Hopelijk zien we de eerste succesvolle voorbeelden van The Talent Marketplace (interne marktplaats voor tijdelijke klussen en projecten) snel verschijnen in Nederland.

 Jeroen Moerenhout, Interim Arbeidsmarktanalist

Corona stuwt flexibilisering

De impact van corona op de inhuurmarkt voor kennisintensieve functies is in 2020 beperkt gebleven. Mijn voorspelling is dat de gebeurtenissen van afgelopen jaar de flexibilisering van de arbeidsmarkt – te beginnen in 2021 – alleen maar stuwt, om drie redenen:

 • De coronacrisis heeft de behoefte van organisaties om personeelskosten te laten meebewegen met de markt verder versterkt. Tegelijkertijd is onder professionals de drang naar flexibiliteit onverminderd groot.
 • De noodzaak tot grip op inhuur is weer blootgelegd. Organisaties die geen overzicht hadden bij aanvang van de coronacrisis bleken minder goed in staat mee te bewegen met de ontwikkelingen.
 • Locatie gebonden werk is blootgelegd als risicofactor. Dit geeft een nieuwe boost aan digitaliseringsdrang van organisaties, met daaruit voortkomend meer vraag naar online- en IT-specialisten.

Dienstverleners die op deze behoeftes in kunnen spelen met relevante datagedreven services en een goede balans tussen tech (digitalisering van processen) en touch (persoonlijk contact, goed advies), worden de winnaars van het jaar. Tot slot spreek ik het vertrouwen uit dat het nieuw te vormen kabinet in 2021 de ambitie toont de arbeidsmarktwetgeving – met de Wet DBA uiteraard als heet hangijzer – af te willen stemmen op de wens tot flexibiliteit van opdrachtgevers en professionals, natuurlijk met voldoende sociale zekerheid voor eenieder die dat wenst.

 

Han Kolff, CEO HeadFirst GroupHet wordt een tussenjaar

Stilte voor de storm in 2021. Verkiezingen in NL en tegelijkertijd pompt de ECB zoveel geld in de economie dat de arbeidsmarkt wel blijft draaien. De tweedeling zal groter worden en terwijl de markt geniet van mooie winsten, zal technologische disruptie de markt flink verstoren als deze weer op eigen benen mag staan. Kernwoorden daarin zijn: skills, reskilling, one click application, transparantie van tarieven en een arbeidsmarkt met gelijke kansen. Pas in 2022 komt er weer reuring. In 2021 bereidt iedereen zich voor…

Geert-Jan Waasdorp, Intelligence Group

.

Verantwoordelijkheid voor recruitment en de opbouw van freelancepools

Inhuur gaat niet meer alleen over inkoopthema’s zoals tarieven en compliance, maar juist de HR-thema’s zoals kwaliteit, snelheid en binding komen centraal te staan. Recruitment neemt ‘inhuur’ net zo serieus als ‘vast’ en gaat de verantwoordelijkheid op zich nemen. Dat zorgt ervoor dat er meer focus komt op self-sourcing en de opbouw van freelancepools. Ook methodieken zoals referral recruitment gaan meer toegepast worden om aan de juiste freelance kandidaten te komen. Wel wordt het een uitdaging voor recruiters om de ‘hiring manager’ te overtuigen van hun toegevoegde waarde en moeten zij het proces snel en effectief houden. Anders zal de ‘hiring manager’, net als in de huidige situatie, het liefst het proces omzeilen en het gewoon weer zelf stiekem gaan regelen.

Lars Evers, Jellow

 

Schaarste in 2021 zorgt voor alternatieve vormen van sourcing

Het jaar 2021 zal nog in belangrijke mate beheerst worden door de COVID-19 pandemie en de economische gevolgen daarvan. Dit zal uiteraard zijn weerslag hebben op inhuur van extern personeel. Wij verwachten:

 • Een nog scherpere tegenstelling tussen toename van schaarste in specifieke groepen en minder schaarse doelgroepen voor wie het werkaanbod als gevolg van de economische situatie verder af zal nemen.
 • Daar waar schaarste in het aanbod verder toeneemt, zal versneld ingezet worden op geïntegreerde geavanceerde oplossingen rond Total Talent Management. Bijkomend effect zal zijn dat organisaties op zoek zullen gaan naar alternatieven om aan het juiste talent te komen zoals de inzet van talentpools en vormen van self-sourcing.
 • Daar waar het aanbod verder verruimt, zal meer ingezet worden op kostenbesparing in zowel inhuurkosten als efficiency van het inhuurproces.
 • Daadwerkelijke hervormingen van de arbeidsmarkt zoals geadviseerd door de Commissie-Borstlap zullen pas na 2021 echt hun beslag krijgen.

Veel zal uiteraard afhangen van het moment waarop COVID-19 onder controle is en de economie weer volop ruimte krijgt voor herstel. Er zal hoe dan ook genoeg te doen zijn om de behoefte aan externe inhuur optimaal te organiseren.

Eugene van Berkel, TalentIn

Speelveld in beweging vraagt om partnership tussen opdrachtgevers en dienstverleners

Het speelveld van wet- en regelgeving, is continu in beweging (denk o.a. aan de nieuwe webmodule voor de Wet DBA). Dit maakt dat opdrachtgevers steeds meer behoefte hebben aan een echte partner die veranderingen signaleert en aankaart, het liefst nog voordat de opdrachtgever hier zelf over hoort. Echt schouder aan schouder optrekken en volledig ontzorgen dus.

 

Rick Groot, Flextender

Verschuivingen in interim-management

“We zien een duidelijke trend naar datagericht werken. Daarin speelt technologie een rol, een thema waar de RIM zich al op richt in bijvoorbeeld de selectie van de interim-manager. Ook zien we het onderscheid tussen interim-management en search vervagen. De eisen die bij executive search gesteld worden aan het profiel, bevatten steeds meer interim-management karakteristieken. Zeker bij complexe vraagstukken leidt dit vaker tot de conclusie dat de zoektocht naar een vaste manager wordt uitgesteld en eerst een interim-manager wordt ingezet. Deze combinatie van dienstverlening betekent mogelijk iets voor de vergoedingsvorm en het businessmodel van het RIM-bureau. Een onderwerp voor 2021 dat wellicht ook leidt tot het bijstellen van de RIM-gedragscode.”

De kersverse nieuwe voorzitter van de Raad voor Interim-Management (RIM) Désirée Simons van De Roo & scheidend voorzitter Sietse Bergstra van InterExcellent vooruit naar 2021.

Digitalisering en data zorgen voor meer consolidatie in flexmarkt

Corona heeft van digitalisering een no-brainer gemaakt. Misschien niet altijd omarmd maar wel afgedwongen en niet meer weg te denken als het gaat om binnenhalen van vast en tijdelijk personeel. Voor 2021 is hiermee in veel organisaties de basis gelegd om Total Work Force management ook echt te kunnen implementeren. Ook brengt de digitalisering van sourcingprocessen met zich mee dat er veel data beschikbaar is. Deze informatie geeft inzichten in hoe inleners, leveranciers en de markt het doen.

Vanuit deze ontwikkelingen verwacht ik op fusie en overname vlak dat we in 2021

 1. nog meer consolidatie gaan zien. Fusies en overnames om groter te worden en daarmee lijstaanvoerder te zijn in de verschillende overzichtjes. Niet alleen om grootste overall te zijn, hoe dat ook wordt gemeten. Juist ook om groot te zijn in een helder te benoemen segment; grootste finance specialist, MSP, RPO, MBO-uitzender, techniek detacheerder etc.
 2. Dat er grotere combinaties gaan ontstaan van MSP en RPO leveranciers om echt invulling te geven aan de belofte van Total Workforce / Talent Management.
 3. Data analytics gaat een belangrijkere rol krijgen als het gaat om inhuur, inhuurstrategie en recruitment.

Persoonlijk is een belangrijke voorspelling dat in 2021 ons nieuwe boek Professioneel Inhuren van Externe Arbeid uitkomt.

 

Rob de Laat, partner bij IRIS cf 

2021: (samen)werken aan herstel

Uitgerekend in het bijzondere jaar 2020 liep het merendeel van de projecten waar detacheerders aan werken door, en detacheerders konden juist in deze periode aantonen dat ze een serieuze en solide werkgever zijn. Voor het verwachte economisch herstel in 2021 zijn detacheerders keihard nodig om met hun kennis bij te dragen aan herstel en versnelling. Onderscheidend en betrouwbaar werkgeverschap zal daarbij meer dan ooit een thema zijn. Onze leden zijn dan ook positief over het komende jaar, en dat kan en wil ik alleen maar onderschrijven!

Maikel Pals, voorzitter VvDN

 

Overal werken

2021 markeert de eerste stap naar work from everywhere. In 2020 hebben organisaties eindelijk leren omgaan met het fenomeen thuiswerken. Ze moesten wel. Sommigen floreerden, anderen faalden. Menige organisatie, van Facebook en Twitter tot ING en KPMG, heeft inmiddels aangekondigd dat fulltime naar kantoor gaan iets uit het verleden is. Dit opent de deur naar overal werken en daarmee mensen van overal inhuren. Assen – Amsterdam dagelijks doen is wat veel reistijd, maar eens per week is wel te doen. En waarom zou je als je vanuit Assen kan werken niet uit de Algarve kunnen werken in de winter? Of Bali? In 2021 zullen we hiervan de eerste tekenen zien, nog heel beperkt, maar er wordt een trend ingezet die grote gevolgen zal hebben voor de arbeidsmarkt.

  Bas van de Haterd

Toename van krapte op de arbeidsmarkt in 2021

De situatie op de huidige arbeidsmarkt is te vergelijken met een magneet en een krop sla. Er is veel vraag naar specialistische professionals, echter sluit deze vraag niet aan bij het beschikbare aanbod. Professionals, werkgevers maar ook de overheid zullen veel moeten blijven en (nieuw) gaan investeren in permanente educatie en omscholing om zo de duurzame inzetbaarheid van professionals te vergroten. Post-corona zal er tevens meer vraag komen naar ‘cure’ professionals en aanzienlijk minder naar ‘care’ professionals.

Albert Allmers, FinanceFactor

 

Sterkere roep om werkbare flexregelgeving, traditioneel leveranciersmodel gaat op de schop

In 2021 komt, met een bijna nostalgisch verlangen naar de VAR, een nog sterkere roep om werkbare flexregelgeving. Stel voor de flexmarkt een set simpele, te handhaven regels in;

 • Werk met een minimumtarief van bijvoorbeeld €50;
 • Schaf in principe de zelfstandigenaftrek af voor zzp’ers maar stimuleer hen wél fiscaal indien zij sociale zekerheid aanschaffen zoals dat bij hen past;
 • Geen keurslijf, maak de wens van partijen leidend in plaats van irrelevant!

Tot slot, in 2021 zullen inleners en hun MSP’s steeds meer inzien dat het betalen van onnodige marges in feite ook ten koste van het inkomen van professionals gaat en dus niet sociaal is. Het traditionele leveranciersmodel gaat op de schop.

     Niels van Berkel, Planet Interim

2021: het jaar van het Betere Normaal

De lage werkeloosheid eind 2020 (4%) was een voorbode van de enorme veerkracht van onze economie in 2021. Na een zwakke start van het jaar 2021 waarbij de vertraging bij de uitrol van het vaccinatieprogramma een belangrijke rol speelde, kreeg de Nederlandse economie in de 2e helft van 2021 te maken met een bbp-groei van meer dan 3% waardoor ook de schaarste in brede zin op de arbeidsmarkt terugkeerde.

Han Mesters, Sector Banker ABN AMRO

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie