"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

5 procent zelfstandigen heeft TOZO 3 aangevraagd.

Gemeenten hebben zo’n 61.000 aanvragen voor inkomensondersteuning voor zelfstandigen ontvangen. Daarnaast zijn er 4.000 aanvragen voor een bedrijfslening gedaan. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in twee brieven die vandaag naar de Tweede Kamer gaan. Deze inkomensondersteuning en lening zijn onderdeel van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo), onderdeel van het derde Steun- en Herstelpakket dat per 1 oktober ingegaan is.

Flink minder aanvragen

Van de eerste TOZO regeling maakten ongeveer 380.000 zelfstandigen gebruik. De kosten hiervan bedroegen pakweg 2,5 miljard. Overigens 1,3 miljard minder dan oorspronkelijk was begroot, zo bleek uit de toelichting op de begroting 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het ministerie schat in dat totaal ongeveer 119.000 aanvragen voor de Tozo 2 regeling zijn gedaan. Ongeveer 106.000 van de aanvragen betreft inkomensondersteuning en 13.000 voor een lening voor bedrijfskapitaal. Van de aanvragen voor inkomensondersteuning is ongeveer 88% toegekend en ongeveer 6% afgewezen. De overige aanvragen zijn nog niet afgehandeld of zijn ingetrokken of buiten behandeling gesteld.

De Tozo 3 is dus naar schatting 65.000 keer aangevraagd. De schatting van het aantal Tozo 3 aanvragen is gebaseerd op cijfers van 121 gemeenten. Dat is ongeveer 5% van alle zelfstandigen (met en zonder personeel) in Nederland.

TOZO1

TOZO2

TOZO3

380.000

109.000

65.000

 

De forse daling van het aantal aanvragen komt door het weer aantrekken van de markt (zie ook hier) en door de bijkomende nieuwe vereisten. De voorwaarden voor de TOZO 2 en 3 regeling zijn strenger dan de eerste TOZO regeling. Vanaf TOZO2 wordt immers ook naar het inkomen van de partner gekeken. Verdienen partners samen meer dan het minimum, dat kan een zelfstandige geen TOZO ontvangen.

De aanvankelijke geplande vermogenstoets is uitgesteld tot 1 juli 2021. Het kabinet staat onder flinke druk om de versobering van het steun- en herstelpakket, waaronder de partnertoets, uit te stellen of zelfs terug te draaien.

NOW

Bijna 30.000 bedrijven hebben inmiddels loonsubsidie van de Now aangevraagd. Vanaf komende week verstuurt UWV daarnaast de eerste vaststellingen van de definitieve subsidie van de Now-1. Bijna 30.000 bedrijven hebben de afgelopen weken ook al een aanvraag gedaan voor Now-3. Er zijn inmiddels 21.000 aanvragen toegekend. Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 380.000 werkenden (overigens ook ongeveer 5% van alle werkenden). De regeling staat nog tot 13 december open. De meeste van de inmiddels goedgekeurde aanvragen voor de Now dit najaar komen uit de horeca en de catering (ongeveer 160.000 werkenden). Gevolgd door vervoer en logistiek en commerciële dienstverlening.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

2 reacties op dit bericht

 1. Bedrijven krijgen tot de tweede helft van 2021 nu miljarden extra NOW en TVL. Voor ZZP-ers blijft echter de huidige TOZO-3 regeling van kracht.

  Uit cijfers van het ministerie van SZW (zie artikel Zipconomy) blijkt dat van de begrote 3,8 miljard aan TOZO-1 gelden (periode maart-september, 385.000 aanvragen) maar liefst 1,3 miljard niet is uitgegeven terwijl voor TOZO-3 nog maar 65000 aanvragen zijn gedaan. De belangrijkste reden voor deze drastische daling is de partnertoets waardoor vele ZZP-ers gewoon niet voor TOZO-3 in aanmerking komen terwijl de behoefte aan financiele ondersteuning in veel gevallen nog even groot is.

  Voor ZZP-ers in de meest getroffen sectoren zoals de horeca, evenemenenbranche en de cultuursector, bestaat weinig tot geen perspectief op het opheffen van de Corona maatregelen. Tot de tweede helft 2021 verwachten velen nog steeds een omzetverlies van soms wel 90-100% maar hebben geen recht op TOZO-3 als het partnerinkomen boven bjstandsniveau ligt. Indien het partnerinkomen (veelal uit een part-time baan) zelf rond of onder het bijstandsniveau ligt betekent dit in veel gevallen een enorme terugval van een min of meer modaal inkomen (partnerinkomen plus oorsprokelijk inkomen als ZZP-er) naar alleen bijstand. Een dergelijke terugval is voor niemand vol te houden over zo’n lange tijd en bovendien niet fair ten opzichte van werknemers in vaste dienst die hun salaris via NOW volledig betaald krijgen. Per saldo ontvangen ZZP-ers nu geen enkele steun omdat je samen met je partner voor Corona ook al recht had op bijstand met partnertoets. Het enige dat TOZO-3 brengt is dat je je eigen huis niet eerst hoeft op te eten omdat TOZO-3 (nog) geen vermogenstoets kent.

  TOZO, zo geeft de naam aan, is in het leven geroepen voor zelfstandigen om de Coronatijd te overbruggen maar schiet zijn doel volledig voorbij door de partnertoets in TOZO-3. Namens de ZZP-ers in Nederland roep ik de politiek op aan deze misstand een eind te maken door tot juli 2021 de oude TOZO-1 regeling zonder partnertoets weer te laten gelden. Stel hiervoor naast het niet gebruikte TOZO-1 geld extra middelen ter beschikking in navolging van de miljarden extra steun vanuit NOW en TVL. Tot slot vraag ik de verschillende belangenbehartigers van ZZP-ers om dit probleem en de voorgestelde oplossing luid en duidelijk onder de aandacht van de politiek te brengen via hun contacten met de overheid.

 2. Meneer Suters: Ik ben het helemaal met u eens.

  Mijn partner is ZZP-er (wil dus financieel echt zelfstandig zijn). Ik heb een vaste baan. Doordat ze een contactberoep heeft (nagelstyliste) mocht ze tijdens Tozo1 niet werken en had ze tenminste een uitkering.
  Toen dat voorbij was, had ze flink aantal tegenslagen voor de kiezen: haar moeder had 4 maal herseninfarcten gehad, waarbij de laatste fataal was (in ca 3 maanden tijd) in het buitenland (priveziekenhuis).

  Toen ze weer terug was gekomen, waren er zo goed als geen klanten: vele hadden en hebben nog angst voor Corona, maar de overheid zegt doodleuk ‘je mag werken’ en ons inkomsten zijn te hoog. Zelfs in Chinese nagelstudios zie je alleen maar de eigenaar/zetbaas de zaak runnen (lees: op mobiel berichen lezen en schrijven) zonder personeel of een familielid om wat om handen te hebben (dus zo goed als niets).
  Bovendien werk ik al maanden thuis en heb een modaal inkomen. We moesten in de vrije sector huren vanwege onze inkomsten (huur is veel hoger dan de sociale woningbouw), maar geen recht op huur- en zorgtoeslag.

  Zij heeft twee kinderen om te onderhouden (twee anderen zijn meerderjarig), allen in het buitenland bij familie. Maar ze heeft geen recht op Tozo2 en 3 regeling: ze mag werken EN onze inkomsten zijn te hoog. Tot overmaat van ramp zijn de jongste en een na oudste kinderen besmet met Corona en moesten naar het ziekenhuis. De jongste kon vrij snel weer naar huis, maar de ander heeft diverse privéziekenhuizen moeten bezoeken omdat de staatsziekenhuizen zeer ernstig zieken niet willen helpen. Gelukkig is hij bijna helemaal weer beter.
  Al met al heeft de tegenslagen vrijwel onze gehele buffer opgegeten en nu MAG ze weer niet werken en nog steeds is er die partnertoets. Haal inderdaad die Tozo1 regeling weer uit de kast want zo komen vele duizenden er niet uit. Ik begrijp ook niet dat de oppositie niet zich flink roert.