"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Trend: SoW koppelen aan het VMS

Beveiligers, onderhoudsmonteurs, schoonmakers, IT’ers van buiten – organisaties hebben vaak geen idee wie er allemaal rondloopt op hun werkvloer. Het zijn namelijk externe professionals die buiten de reguliere inhuur om binnenkomen. Toch is de oplossing even logisch als simpel. Koppel ‘gewoon’ een SoW-module aan het VMS.

De reguliere inhuur van personeel wordt door (grotere) organisaties vaak geregeld via een Vendor Management Systeem (VMS).  De inkoop van projecten of diensten (IT) of uitbesteed werk (beveiliging, schoonmaak of de accountant) gebeurt veelal op basis van Statement of Work (SoW). Het grote verschil met de reguliere inhuur van extern personeel is dat bij een SoW-overeenkomst afspraken worden gemaakt op basis van resultaat en niet zozeer uren (en tarief).

Maar wat als je als organisatie ook grip wilt krijgen op kosten en processen van externe professionals die via ingekochte diensten en projecten bij jou op de werkvloer lopen, buiten de reguliere inhuur om? Dat zit niet standaard in elke VMS-oplossing.

Externe inhuur en SoW in één systeem

Staffing MS heeft dit nu onderdeel gemaakt van het inhuurprogramma door met het Nétive VMS ook SoW Worker tracking aan te bieden (zie kader). Volgens Paul Oldenburg van Staffing MS (onderdeel van HeadFirst Group) sluit dit aan bij de trend. “Afgelopen tien jaar zie je dat het professionaliseren van de inhuur van extern personeel is gegroeid. Zeker de helft van de organisaties in Nederland heeft dit proces nu (redelijk) onder controle (mede dankzij het werken met een VMS). Die organisaties zijn op zoek naar next steps, zoals Statement of Work (SoW), om grip te krijgen op alle externe professionals die actief zijn in de organisatie. Denk aan beveiliging, schoonmaak, maar ook het organiseren van turnarounds, onderhoud in fabrieken. Heel veel personeel van buiten loopt in het bedrijf rond, maakt daar gebruik van systemen, heeft toegang nodig, terwijl je niet weet wie het zijn. Daar zijn allerlei administraties voor, maar dat is heel arbeidsintensief en onoverzichtelijk. Wat is nou logischer dan in het systeem waarin je je externe inhuur regelt (VMS), ook de SoW in kaart te brengen.”


SoW Worker tracking

Staffing MS, dat al ruim tien jaar met Nétive samenwerkt, is een van de eerste MSP’s die SoW Worker tracking aanbiedt.

Nétive heeft in oktober dit jaar namelijk aan het bestaande Vendor Management Systeem (VMS) een nieuwe SoW-module toegevoegd (Project Tracking en SoW Worker Management (Worker tracking)). SoW Worker tracking regelt de registratie en (compliant) dossierbeheer van alle professionals van (onder)aannemers die ingezet worden voor uitbesteed werk; denk aan screening, registratie (uitgifte pasjes), compliance, onboarding/offboarding, prestatieverantwoording, facturering en rapportage.

Hiermee krijgt een organisatie via één geïntegreerd systeem een goed inzicht in al het externe personeel, zowel de externen die via reguliere inhuur (VMS) als ingekochte diensten (SoW-module) die voor de organisatie werken.


Risico’s bij uitbesteed werk

Die SoW Worker tracking zorgt voor de registratie van professionals (per leverancier), de on- en offboarding en een compliant dossierbeheer. Oldenburg geeft een praktijkvoorbeeld: “Stel, je besteedt een IT-project uit aan ATOS. Dan lopen er gedurende zo’n traject wel vijftig mensen in en uit; ontwikkelaars, scrum masters, testers, et cetera. Dan is het wel handig als je in het VMS kunt vastleggen wie, waar, wanneer zijn en aan dossieropbouw kan doen. Denk aan de screening, identificatie (identity management) en aanmelding voor het verstrekken van een toegangspas.”

En dat is wel degelijk van groot belang. Want ook voor uitbesteed werk loopt een organisatie risico’s, zeker als het werk op locatie wordt uitgevoerd, denk aan wet- en regelgeving (AVG (privacy), VCA-certificering, aansprakelijkheid (bedrijfsongeval), identity management en (informatie-)beveiliging.

De koppeling van een SoW-module aan het VMS is heel gemakkelijk. Gewoon een schakelaar omzetten.
Paul Oldenburg van Staffing MS (onderdeel van HeadFirst Group)

Technologie biedt oplossing

Steeds meer klanten zoeken naar zo’n oplossing. “In 2014 had men bij het UMC Utrecht al de vraag ‘wie loopt er allemaal rond in ons ziekenhuis?’ “Zij hebben toen voor een andere (access management-)oplossing gekozen en niet voor ons”, zegt Oldenburg, die met de komst van SoW Worker Management kansen ziet dit voortaan ook aan te bieden. “De pre-employment screening bijvoorbeeld is vooral interessant voor de financiële sector en onze industriële klanten. Nu de technologie een elegante oplossing biedt is het voor ons gemakkelijker om dit erbij te pakken. Dus wij zijn actief met klanten in gesprek om die toegangsregistratie voor hen te verzorgen. Wij zien dit vooral als heel goede extra service om onze bestaande klanten te helpen nog meer grip op de flexibele schil te krijgen.”

Koppeling VMS

Of organisaties hier gebruik van willen maken hangt af van wat de klant al in huis heeft, stelt Oldenburg. “De meeste alternatieve oplossingen die ik heb gezien, zijn heel simpele (Excel) of heel geavanceerde toepassingen. Voor ons is het aanbieden van een goede oplossing eenvoudig. Het VMS is er al, het is een cloud oplossing – dus iedereen kan er bij, de informatie kan verwijderd of geanonimiseerd worden als dat nodig is en is dus AVG-proof, want er blijven geen persoonsgegevens in allerlei mailfolders hangen.

Nétive is niet de enige aanbieder die SoW-oplossingen in hun VMS hebben opgenomen. Ook grote VMS-aanbieder als Fieldglass en Beeline doen dat. Niet verwonderlijk, vindt Oldenburg. “Het is heel gemakkelijk te implementeren en te koppelen aan een bestaand VMS. Gewoon een schakelaar omzetten, je krijgt er een scherm bij en de hele onboarding van externe professionals via ingekochte diensten en projecten (SoW) is geïntegreerd in het systeem.”


Project Sourcing

Een stap verder dan project tracking en worker tracking in SoW is project sourcing, waarbij een leverancier zelfs meedenkt over het bereiken van de gewenste output en het organiseren van werk. “Dan ga je meer richting organisatieadvies. Dat is voor ons een brug te ver”, zegt Oldenburg. “Wij geven wel advies over het inrichten van inhuurproces, wat kan de klant beter zelf doen en/of uitbesteden, maar wij houden ons wel bij onze leest.”

Wel doet Staffing MS aan project sourcing als het bijvoorbeeld gaat om het bemensen van een call center voor klanten. Dit is dan te vergelijken met de marktplaatsen die bij de inhuur van extern personeel worden opgezet. De klant geeft een doelstelling, je levert een projectplan in en gaat dat uitvoeren. Oldenburg: “Dit doen wij bijvoorbeeld voor Aon. Zij hebben aan het eind van het jaar altijd veel mensen in het call center nodig; die moeten opgeleid worden en klaar staan op het moment dat de klanten bellen met vragen over de zorgverzekering of willen overstappen. Wij zetten dat voor hen in de markt en doen de voorselectie, waarna Aon de beste partij selecteert.”