"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Belangenorganisaties: “Graag in gesprek over nieuwe zzp-regels. Want het moet echt anders.”

Minister Koolmees wil een breed maatschappelijk debat over de inzet van zzp’ers. Belangenbehartigers nemen die uitnodiging graag aan. Als was het maar om iets anders te bedenken dan de webmodule.

Goed dat het handhavingsmoratorium is verlengd. We gaan graag het gesprek aan over wanneer er nu wel en niet een zzp’er ingehuurd kan worden. En blijvende scepsis of een webmodule gaat werken. Dat zijn zo ongeveer de reacties van verschillende belangenorganisaties over de nieuwe Kamerbrief van minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief over het zzp-beleid.

Kamerbrief

De bewindslieden hebben de Kamer in een brief laten weten dat er vanaf januari een pilot van zes maanden start om te zien of een webmodule een nuttig instrument kan zijn in de zich voortslepende discussie over voor welk type werk nu wel of niet een zzp’er ingehuurd kan worden. Handhaving van de huidige wetgeving rond schijnzelfstandigheid wordt wederom opgeschort, nu tot 1 oktober 2021. Het kabinet wil daarnaast een ‘breed maatschappelijk gesprek’ opstarten over de vraag welke opdrachten door een zzp’er gedaan mogen worden en over mogelijke knelpunten in de regelgeving.

Uitstel handhaving logisch

Veel belangenbehartigers zijn blij met een verlenging van het handhavingsmoratorium. ‘Dat geeft de benodigde rust’ zegt Josien van Breda van I-ZO Nederland. Ook Bovib, PZO en VZN vinden een uitstel van de handhaving logisch, vervangende regelgeving is immers nog niet gereed.

De linkse oppositie en vakbonden pleiten juist om de handhaving nu al flink op te schroeven. VZN vraagt het kabinet wel nog in deze kabinetsperiode, dus voor 1 maart 2021, een einde te maken aan misbruik van zzp-constructies door bedrijven.

Overigens worden ‘kwaadwillende’ bedrijven momenteel wel al aangepakt door de Belastingdienst. Wat het resultaat van die acties zijn, is door staatssecretaris Vijlbrief nog niet bekend gemaakt.

Webmodule

Over de webmodule zijn en blijven belangenorganisaties zeer sceptisch. “Het is een gemiste kans”, zo reageert Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans. “Wij willen eerst toewerken naar duidelijke en eenvoudige wetgeving. Pas daarna kan je kijken welke tool daar bij past om vooraf een toetsing uit te kunnen voeren. We waarschuwen het kabinet dat de webmodule in zijn huidige vorm niet gaat werken, hier hebben we een concrete (juridische) onderbouwing voor ingediend bij de beleidsmakers die betrokken zijn bij de webmodule, maar dit wordt  volledig genegeerd, blijkt nu. Dat is teleurstellend.” De Bovib pleit om de pilot uit te stellen.

In een position paper adviseert Bovib een voorbeeld te nemen aan de vragenlijst zoals die in België wordt gebruikt en de zzp’ers meer bescherming te bieden via de Waadi, zodat ze bijvoorbeeld minimaal een gelijke beloning krijgen.

Ook PZO, I-ZO Nederland en VZN hebben zo hun bedenkingen over de tool. “We maken ons grote zorgen over de wijze waarop via de webmodule een oordeel tot stand gekomen is” zegt Cristel van de Ven, voorzitter van VZN. “Een ZiPconomy onderzoek naar de mening van experts over proefcasussen neemt die zorgen niet weg. Integendeel. Het oordeel van experts komt regelmatig niet overeen met het oordeel dat uit de webmodule rolt, en de experts zijn het bovendien ook onderling regelmatig oneens.”

Van de Ven wijst er op dat de mankementen van de huidige webmodule al langere tijd bekend zijn en ook steeds kenbaar zijn gemaakt. Ook FNV Zelfstandigen was eerder kritisch op de tool.  “Wat ontbreekt is een duidelijke definitie van een zelfstandig ondernemer, naast de reeds aanwezige definitie van de werknemer. VZN pleit ervoor om daar eerst duidelijkheid over te creëren. Dan kun je daarna bepalen met welk instrument je kunt toetsen hoe het zit qua arbeidsrelatie” zegt Van de Ven. Schmidt Crans (Bovib): “De webmodule kan arbeidsrelaties namelijk alleen kwalificeren in zeer duidelijke situaties. Als het ingewikkeld wordt, biedt de webmodule geen soelaas.”

De Bovib verbaast zich ook over het feit dat de webmodule variant voor tussenkomst bureaus nog niet klaar is: “Een webmodule testen zonder daarbij professionele inhuurpartijen te betrekken, dat is heel onverstandig. Juist deze markt is het meest kritisch. Op deze manier kun je geen juiste conclusies trekken.”

Gesprek

De uitnodiging van minister Koolmees voor een ‘breed maatschappelijk gesprek’ nemen de belangenorganisatie graag aan. “We kijken uiteraard uit naar het brede maatschappelijke gesprek” zo zegt Margreet Drijvers, directeur van PZO. “We hopen dat deze met een open mind wordt gevoerd en niet dat er al concreet invulling is gegeven aan de richting.” Ook Roos Wouters van de Werkvereniging ziet zo’n gesprek als een kans, al is ze bevreesd dat juist die ‘open mind’ ontbreekt zodra het ‘werknemer tenzij’ principe als uitgangspunt gebruikt wordt.

Volgens Josien van Breda (I-ZO Nederland) liggen alle ingrediënten op tafel. “Er moet een oplossing komen om bescherming te bieden aan hen die dat nodig hebben. Zonder dat dat ten koste gaat van het ondernemerschap van bewuste zelfstandig professionals in de zakelijke dienstverlening.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

4 reacties op dit bericht

 1. O ja, natuurlijk. Als we het niet meer weten gaan we gewoon weer jaren babbelen. Dit is een typisch politiek trucje om voorlopig vooral niets te doen (waar Koolmees in uitblinkt), onder de suggestie dat nu (na jaren gepruts) anderen het kippenhok mogen betreden om mee te gaan kakelen.

  Oplossingen eeuwig uitstellen, en intussen doorgaan met de markt frustreren (lees kapot maken) door slappe “het mag niet, maar het mag toch” verzinsels toe te passen. Een half decennium verloren, terug bij af. Tel er maar weer een aantal jaar onzekerheid bij op.

 2. Ik ben blij dat Josien van Breda dit op tafel legt;
  “Er moet een oplossing komen om bescherming te bieden aan hen die dat nodig hebben. Zonder dat dat ten koste gaat van het ondernemerschap van bewuste zelfstandig professionals in de zakelijke dienstverlening.”
  Dat laatste stukje is nu stelselmatig in alle oplossingen van de laatste jaren het geval.
  Mijn idee is dat er niet één oplossing zal werken wanneer je niet eerst DE zzp-er gaan opdelen in groepen. DE zzp-er bestaat niet, en is net zoiets als DE werkende.
  Er is natuurlijk oeverloze discussie of zakelijk dienstverleners ‘ondernemers’ zijn.
  De definitie van ‘ondernemer’ is voor diverse groepen anders nl. De belastingdienst stelt simpel dat als je geen werknemer bent, dan ben je dus ondernemer.
  Van Dale stelt; iem. die een bedrijf voor eigen rekening uitoefent.

  Ik denk dat het beter is, om er in elk geval een entiteit bij te maken voor zakelijke dienstverleners. Dit omdat deze groep vaak grote bedrijven als klant heeft, en opdrachten zeer regelmatig (erg) lang kunnen duren door hun complexe aard.
  Andere criteria die genoemd zijn door bv Borstlap werken niet voor deze groep, en daarmee zou het ‘ondernemerschap’ voor deze groep onmogelijk worden gemaakt.
  Dat is weer in strijdt met het gelijkheidsbeginsel denk ik, want precies hetzelfde werk mag nl wél aangenomen worden door bedrijven mét personeel.
  m.a.w. het gaat helemaal niet om de criteria en aard en omstandigheden van de werkzaamheden (want die zijn voor hen identiek), maar om het feit dat je het werk als eenpitter wilt uitvoeren.
  Dus splits de zzp groep op in categorieën, geef bepaalde groepen een eigen entiteit, en lever maatwerk voor de groepen waar het misgaat m.b.t. gedwongen zelfstandigheid.
  Want dat laatste was het doel toch?

 3. Mijn mening: iedereen is ondernemer. Feitelijk zijn werknemers tegenwoordig ook een soort ondernemer, maar dan (meestal) met een slechter contract en veel steun van de overheid.

  De overheid is als een kind dat een vierkant blokje probeert door een rond gaatje te persen.

 4. Mijn idee is dat ze zo lang willen doorpraten tot iedereen het spuugzat is en zzp-ers en opdrachtgevers zo lang onzekerheid hebben gehad, dat er geen gesprekspartners meer op komen draven. Hebben we niet al vele brieven geschreven met de diverse uitgangssectoren, is er niet al een tijds- en geld verslindende ronde geweest met Borstlap aan het hoofd die een aantal aanbevelingen doet. Zijn er niet a vele gesprekken gewest met de belangenclubs voor zelfstandigen.
  Wordt het nu niet gewoon tijd om je handen ervan af te trekken politiek, en gewoon de mensen te laten werken in de constructie die zij zelf kiezen. Inderdaad; er bestaan niet de zzp-er. Ik voel me totaal niet verwant aan consultants, zorgpersoneel, of bouwvakker. Het enige wat wij gemeen hebben is dat we niet in dienst zijn. Maar ik wil niet in dienst, ik wil mijn eigen uitzendburo zijn, ik betaal gewoon belastingen naar mijn inkomen. Laat me nu gewoon mijn werk doen. Als er voldoende werkgevers zijn die hun koks goede arbeidsvoorwaarden geven, gaan er ook weer meer in dienst, en dan kan ik blijven doen wat ik al 22 jaar doe; gaten opvullen en bijspringen in geval van nood!