"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zelfstandigenorganisaties onderzoeken: hoe moeten de nieuwe steunmaatregelen voor zzp’ers eruit zien?

Hoe vergaat het zzp’ers nu de coronamaatregelen afnemen, maar niet helemaal verdwijnen? Welke steun hebben ze nodig na 1 oktober 2020? Om die vragen te beantwoorden, houdt de Klankbordgroep Tozo een online enquête onder zzp’ers.

Hoe moeten ondernemers verder na 1 oktober? Wat hebben ze nodig om weer in hun eigen inkomen te voorzien? Zelfstandigenorganisaties in de Klankbordgroep Tozo van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houden vanaf vandaag een online enquête om dat te bepalen. Je vindt de enquête op Perspectiefna1oktober.nl.

Verlenging van de Tozo

Het kabinet kwam dit voorjaar met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) als onderdeel van het brede economische steunpakket. Die inkomenssteun voor zzp’ers is inmiddels verlengd met vier maanden, ook wel bekend als Tozo 2. Het tweede steunpakket loopt af op 1 oktober.

Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks wilde zzp’ers al eerder zekerheid geven dat er een Tozo 3 komt. “Ook na september is een stevig sociaal vangnet voor zelfstandigen van groot belang”, aldus Smeulders. Zijn motie om de Tozo na zeven maanden nog eens te verlengen werd verworpen.

In plaats daarvan zoekt de Klankbordgroep Tozo uit wat er moet gebeuren. Want ook al zijn steeds meer zzp’ers weer aan het werk, ook na 1 oktober zijn er ondernemers die niet volledig in staat zijn om hun bedrijf uit te oefenen. Belangenorganisaties FNV Zelfstandigen, PZO, ONL, ZZP Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland houden dus een enquête om te bepalen wat er moet gebeuren om deze ondernemers erbovenop te helpen.

Lange termijn

“We willen eerst weten waar behoefte aan is, voordat we het ministerie adviseren”, zegt Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen. “Daarom vragen we ondernemers met deze enquête wat zij nodig hebben om op lange termijn kans van slagen te hebben. Hoe meer zzp’ers de vragenlijst invullen, hoe beter.”

Ondernemers hebben misschien meer nodig dan financiële steun om te overleven, zegt ze. “In bepaalde beroepen is blijvende aanpassing nodig, met soms een ander verdienmodel. Sommige ondernemers kunnen daarbij coaching of omscholing gebruiken. Ik zie nu al dat zzp’ers in de evenementenbranche bijvoorbeeld ander soort werk ernaast doen. Als we weten wat zelfstandigen nodig hebben om zich aan te passen, kunnen we daarop inzetten bij het ministerie.”

Eén reactie op dit bericht

  1. Ik heb de enquête ingevuld, maar die is niet echt representatief. Als deelnemer word ik gedwongen om een keuze te maken uit een zeer beperkte set van antwoorden.
    Oplossingen zoals zzp’ers niet beperken door onmogelijke DBA wetgeving en steun tijdens een komende recessie (velen van ons hebben onze buffer de afgelopen periode flink moeten aanspreken) worden niet eens genoemd…
    Er lijkt enkel focus te zijn voor branches die niet levensvatbaar zijn zolang we corona niet hebben uitgebannen. Dat er ook zzp’ers zijn met courante skills, maar die wel geraakt worden door een gebrek aan investeringen wordt helemaal over het hoofd gezien.