"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Hoe gaat het met detacheerders in coronatijd?

Wat merken detacheerders van de coronacrisis? Volgens VvDN-voorzitter Maikel Pals moeten we het vertraagde effect in deze gezonde sector niet onderschatten. Maar detacheerders bewijzen juist nu dat zij voorzien in de behoefte aan flexibiliteit bij bedrijven. ‘Volgend jaar zullen we dan ook een versnelde groei zien.’

De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) heeft een enquête gehouden onder haar leden om een beeld te krijgen van de effecten van de coronacrisis op de detacheringsbranche. Vijf vragen aan voorzitter Maikel Pals die de uitkomsten toelicht.

Hoe zwaar wordt de detacheringsbranche geraakt door de coronacrisis?

“Natuurlijk merken onze leden de effecten hiervan, maar het verschilt echt per detacheerder. Grote leden, die meer gediversificeerd zijn, kunnen de teruggang in de bepaalde sectoren redelijk opvangen door te switchen naar sectoren met een blijvende of zelfs groeiende vraag bij de overheid en bijvoorbeeld in de bancaire en juridische sector. Dat geeft ook meteen aan dat detacheerders voorzien in de behoefte aan flexibiliteit bij bedrijven, terwijl wij tegelijkertijd werkzekerheid aan onze mensen bieden.

“Maar er zijn ook leden die heel zwaar zijn getroffen, vooral als zij zich gespecialiseerd hebben in een niche of specifieke sector die hard wordt geraakt door de coronacrisis.

“Door de groei van het afgelopen jaar schatten onze leden de gemiddelde omzetdaling dit jaar op 3%. Maar zij zien wel een gemiddelde terugval in de vraag bij opdrachtgevers van 37% op dit moment door de coronacrisis.”

Een omzetdaling van 3% valt mee vergeleken met de uitzendsector, die de gemiddelde omzet de afgelopen periode met 17% zag dalen (ABU Marktmonitor)?

“In het algemeen zijn detacheerders bij economische teruggang laatcyclischer dan uitzenders. Je ziet dat detachering geen vast onderdeel van de flexschil uitmaakt. De uitkomst van onze enquête is ook een bevestiging dat detachering zich minder richt op ‘ziek en piek’ en meer op projectmatig werk waarbij projecten langdurig zijn, een hogere mate van kennis en vakspecialisatie vereisen. Cruciale projecten lopen wel door.

“Maar de vraag naar de inzet van gedetacheerden op nieuwe projecten is dus met 37% afgenomen. Niet voor niets zegt 55% van onze leden dat zij de grootste terugval pas later dit jaar verwachten. De effecten van de coronacrisis zullen voor onze sector vanaf het derde kwartaal pas echt zichtbaar worden.”

Er wordt door detacheerders relatief weinig gebruik gemaakt van de NOW-regeling. Maar dat betekent niet per se dat het onderaan de streep goed gaat.

Hoe belangrijk is de verlenging van de NOW-regeling voor de detacheringssector?

“Als VdDN zijn wij positief over de verlenging en aanpassing van de regeling. Juist omdat onze leden een vertraagd effect van de coronacrisis ondervinden. Omdat wij een gezonde sector zijn die het afgelopen jaar een mooie groei heeft doorgemaakt, kunnen veel leden nog geen gebruik maken van de NOW-regeling (omdat zij niet voldoen aan de voorwaarde van 20% omzetverlies, red).

Het verplaatsen van de referentiemaand voor de loonsomberekening van januari naar maart is welkom voor de partijen die tot aan de crisis nog volop groeiden. Ook het verhogen van de het (forfaitaire) opslagpercentage van 30 naar 40% is een verbetering ten opzichte van NOW1.”

Dat veel detacheerders geen gebruik hoeven maken van de NOW-regeling is toch goed nieuws?

“Het percentage van onze leden dat een omzetverlies van 20% of meer verwacht is inderdaad ‘slechts’ 16-17%, dus wordt er relatief weinig gebruik gemaakt van de NOW-regeling door detacheerders. Maar dat betekent niet per se dat het onderaan de streep goed gaat. Detacheerders investeren relatief veel in opleiding en ontwikkeling van hun werknemers. Dat zijn voorinvesteringen. Als daar geen omzet tegenover staat, loopt de detacheerder wel degelijk risico als de markt zich niet zo ontwikkeld als verwacht en de kosten wel op een hoog peil blijven.”

Hoe zijn de vooruitzichten voor detacheerders?

“Onze leden zijn niet negatief over de iets langere termijn. Gemiddeld verwachten zij een omzetgroei van 17% in 2021 ten opzichte van 2020. Bedrijven gaan bij economisch herstel eerder opschalen door de inhuur van externe specialisten dan zelf personeel in dienst nemen. Dat betekent dat detacheerders een versnelde groei zullen zien op het moment dat de economie weer tekenen van herstel vertoont.

“En de schaarste op de specialistische arbeidsmarkt die er voor de coronacrisis was, is niet weg. De krapte zal zeker voor detacheerders, die veel investeren in opleiding en ontwikkeling van hun specialisten, positieve effecten hebben als het gaat om hun positie en aantrekkelijkheid voor de arbeidsmarkt.”