"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Minister Slob: Scholen gaan zelf over inhuur zzp’ers. (En het aantal onderwijs zzp’ers stijgt helemaal niet).

Onderwijsminister beantwoordt Kamervragen over vermeende groei aantal zzp’ers in onderwijs.

“Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanstellen van uitzendpersoneel en andere flexibele krachten, in overeenstemming met wat daarover is afgesproken in de cao.” Dat schrijft onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen. CDA Kamerlid Michel Rog wilde van de minister uitleg over het vermeend toegenomen aantal zzp’ers in het onderwijs. Aanleiding voor de vragen was het Telegraaf-bericht Dure zzp’er rukt op in scholen.

De minister zegt bij de schoolbesturen “aandacht te blijven vragen voor het maken van afspraken om de inzet tot een minimum te beperken, niet alleen van uitzendkrachten maar ook andere vormen van PNIL (personeel in loondienst, red.) zoals zzp’ers.”  Hij ziet daar dus geen grotere rol voor zichzelf in. Ook niet om in gesprek te gaan over de rol van intermediairs. Daarmee stelt hij zich op dezelfde lijn als zorg-collega De Jonge, die recentelijk in de Kamer nog eens herhaalde dat hij geen rol voor VWS ziet in het actief terugdringen van het aantal zzp’ers. Ook hij laat dat aan de werkgevers over, als ze dat willen.

Minister Slob kan niet aangeven welke kosten er direct verbonden zijn aan het inhuren van zzp’ers, omdat dat niet apart gerapporteerd wordt. Hij kan wel aangeven hoeveel geld scholen in 2018 in totaal besteedden aan personeel dat niet in loondienst was. In het primair onderwijs was dat 377 miljoen euro (4,2 procent van de personeelslasten) en in het voortgezet onderwijs 266 miljoen euro (3,8 procent van de personeelslasten).

Op basis van CBS cijfers meldt de minister dat er circa 6 duizend docenten zzp’er in het basis onderwijs zijn en in het VO zo’n 8 duizend. Wat hij daarbij niet schrijft is dat die aantallen de afgelopen jaren helemaal niet zijn gegroeid, zoals onderstaande CBS cijfers laten zien (ze staan wel in een voetnoot van de brief). Alleen in de groep gespecialiseerde onderwijskrachten (bijvoorbeeld onderwijsdeskundige, begeleiders, trainers) is het aantal zelfstandigen gestegen.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts