"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

CBS: Verdere toename vast werk

De arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal weer krapper geworden. Er kwamen opnieuw meer vacatures bij en de werkloosheid daalde licht. Het aantal vaste banen nam toe.

Het aantal vaste werknemers neemt sinds een paar jaar weer toe. In het vierde kwartaal hadden 5,6 miljoen werknemers een vaste arbeidsrelatie, 205 duizend meer dan een jaar eerder. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vast aantal uren per week, zo meldt het CBS. Het aantal mensen met een vaste contract is nog wel lager dan voor de economische crisis.

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is tot 2019 vrijwel voortdurend gegroeid, maar is in de loop van vorig jaar gaan dalen. In het afgelopen kwartaal hadden 1,9 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie, 102 duizend minder dan een jaar eerder. Deze daling kwam vooral door een afname van het aantal uitzendkrachten en het aantal werknemers met een tijdelijk dienstverband.

Arbeidsmarkt weer krapper

Na een lichte verruiming ziet het CBS dat in de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2019 weer krapper geworden. Er kwamen opnieuw meer vacatures bij en de werkloosheid daalde licht. Eind december 2019 was het aantal openstaande vacatures opgelopen tot 291 duizend. Dat is een toename van ruim 3 duizend, vergeleken met een kwartaal eerder. Al bijna zes jaar achtereen groeit het aantal banen elk kwartaal. Grootste stijging aantal banen in de zorg In de zorg kwamen er in het vierde kwartaal 13 duizend banen bij. Andere bedrijfstakken met een grote banengroei waren handel, vervoer en horeca (10 duizend), zakelijke dienstverlening (6 duizend) en industrie (5 duizend).

Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal van 2019 in totaal bijna 3,5 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,8 procent meer dan een kwartaal eerder. Per baan wordt gemiddeld 25 uur per week gewerkt. Omdat een substantiële groep meer dan één baan heeft, zijn werkenden gemiddeld 28 uur per week aan het werk, na aftrek van vakantiedagen en ziekteverzuim.

Grootste toename zelfstandigen na eerste kwartaal 2015

In het vierde kwartaal kwamen er 33 duizend werknemersbanen bij, waardoor het totaal op 8,5 miljoen kwam. Het CBS meldt dat “het aantal banen van zelfstandigen nam toe met 14 duizend en kwam uit op 2.179.000. De toename bij de banen van zelfstandigen is na het eerste kwartaal van 2015 niet zo hoog geweest.” Het CBS telt hier het aantal posities of rollen dat zelfstandigen hebben. Dat kunnen er dus meerdere zijn per zelfstandigen.

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie