"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De wereld van inhuur en extern talent in 2020. De voorspellingen van experts.

Wat staat er op de agenda van de inhuur-professionals van opdrachtgevend Nederland in 2020? En wat staat daarmee ook op de agenda van intermediairs, andere dienstverleners en zelfstandige professionals die voor die opdrachtgevers willen werken? De voorspellingen van acht experts.

Gisteren lieten we experts aan het woord over de wereld van ‘zp & politiek’ (zie hier). Experts die we vroegen om hun licht te laten schijnen over de vraag wat de trends aan de kant van ‘professioneel inhuren’ zijn in 2020 wijzen veelal op wetgeving. Maar ze zien ook andere trends, die veel te maken hebben met schaarste en technologische ontwikkelingen.

Kwaliteit komt op de agenda

2020 Wordt het jaar dat kwaliteit op de agenda komt. En dan de echte kwaliteit van de freelancer. Er komt veel aandacht voor beoordelingen op platformen. De politiek gaat zich uitspreken over het feit dat reviews meegenomen moeten worden van platform naar platform en ook over de integriteit van de reviews zal veel gesproken worden. Als het om inhuur gaat die niet via platformen plaatsvindt, zal er meer en meer gesproken worden over de mogelijkheden van het meten van kwaliteit via digitale assessments. Van technische assessments tot psychologische, opdrachtgevers zullen mondjesmaat beginnen te vragen naar onderbouwing van de kwaliteiten van de potentiële inhuur.

  Bas van de Haterd

Het kaf wordt van het koren gescheiden

Dit wordt het jaar van de werkgevers die zich echt onderscheiden op de arbeidsmarkt. Gesteund door de WAB zullen de bedrijven die hun medewerkerspropositie echt onderscheidend invulling geven, de grote winnaars zijn op deze (krappe) arbeidsmarkt. Zeker de laatst ingestroomde generaties op de arbeidsmarkt zoeken een werkbalans die verder gaat dan goed belonen of een fatsoenlijke arbeidsovereenkomst. De balans zal de komende jaren meer en meer doorslaan naar de werkgevers die werk maken van duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling en afwisseling in werk. Dat is waar detacheerders goed in zijn en ik verwacht dan ook mooie jaren voor onze sector!

Maikel Pals, voorzitter VvDN

Meer consolidatie in 2020

2020 Zal voor de flexbranche in het teken staan van de effecten van de WAB en de ruis rondom het werken met zelfstandigen. Wij zien al langere tijd een voortgaande trend van consolidatie. Dit zal versterkt worden door de steeds complexere wet- en regelgeving. Je hebt nu eenmaal een bepaalde omvang nodig om dit alles de baas te kunnen zijn. Tegelijkertijd is er altijd ruimte voor nieuwe en innovatieve spelers die de gevestigde orde zullen uitdagen. Daarbij verwacht ik veel van kleine niche specialisten en van nieuwe spelers die een echt platform weten neer te zetten. De koek is tenslotte nog niet verdeeld.

  Rob de Laat, IRIS cf

Contingent workforce management

Ondanks de afzwakkende economische groei verwachten wij ook in 2020 schaarste aan voldoende vast en tijdelijk personeel. Voor 2020 zien we drie basiselementen die vereist zijn voor een robuuste en toekomstbestendige workforce strategie:

 • Inzicht in alle vormen van de tijdelijke bezetting en de dynamiek binnen deze bezetting in combinatie met een effectief proces.
 • Een geïntegreerde recruitment-strategie waarbij vast en flexibel personeel als één ecosysteem gezien wordt.
 • Gebruik maken van robotisering en kunstmatige intelligentie die processen en de kwaliteit van inhuur ondersteunt en die toekomstgericht is.

Deze elementen zullen in 2020 meer en meer hun weg vinden binnen de huidige workforce strategieën. Zij helpen HR beslissers bijdragen aan de bedrijfsdoelen in 2020 en daarna.

Ron Bosma, TalentIn  

Schaarste dwingt opdrachtgevers tot creativiteit

De groei van de Nederlandse economie zwakt weliswaar af, maar dat betekent niet dat de schaarste op de (flexibele) arbeidsmarkt ten einde is, zo blijkt uit cijfers van onder andere het CBS en UWV. Zoals trendwatcher Wim Davidse (Flexmarkt) betoogde op één van onze Hiring Insights evenementen in 2019: “Bij eerdere periodes van krapte op de arbeidsmarkt, dachten werk- en opdrachtgevers: even adem inhouden, dan is het weer voorbij. En dat was ook zo. In de huidige periode van krapte komen we daar niet mee weg.”

In 2020 moeten opdrachtgevers dan ook creatiever zijn dan ooit om de juiste professionals in huis te halen. Onder druk van die stelling zien we dat opdrachtgevers:

 • projecten opzetten om op basis van eigen inhuurdata, gecombineerd met externe data, met kunstmatige intelligentie unieke inzichten te krijgen waarmee schaarste het hoofd geboden kan worden.
 • concrete stappen nemen rondom flexemployer branding. Dit is geen nieuwe trend, maar gaat in 2020 een vlucht nemen.
 • voor de meest schaarse functies meer en meer open staan voor professionals uit het buitenland.

De scheve verhouding tussen vraag en aanbod zien we beperkt terug in de tariefontwikkeling van professionals in 2020. Uit marktmonitor ZP Facts blijkt dat de uurtarieven van hoogopgeleide kennisprofessionals over 2018 en 2019 stegen met respectievelijk 3% en 2,5%. In 2020 verwachten we een vergelijkbare stijging.

  Gert-Jan Schellingerhout, HeadFirst Group  

Flex wordt vast

Het werken met goede freelancers is geen zwakte, maar een kans. Bedrijven zien in dat je met een goede flexibele schil écht het verschil kunt maken. Het inhuren van freelancers is niet meer tijdelijk en wordt in 2020 een vast onderdeel van de lange termijn HR-strategie. Dit betekent ook dat HR-afdelingen steeds meer grip en regie willen krijgen op deze groep arbeidskrachten. Recruitment afdelingen gaan lijnmanagers helpen bij het vinden en inhuren van freelancers en werken aan een eigen ‘freelance pool’.

Er wordt steeds meer gekeken naar tooling om ‘self-sourcing’ te faciliteren, pools op te bouwen en het inhuurproces te versnellen en te ondersteunen. Flex wordt in die zin dus een vast item op de HR- en recruitment agenda.

Lars Evers, Jellow

Back 2 recruitmentbasics

Meer wens dan voorspelling, maar dit is wat ik ons vakgebied gun:

 • ALTIJD een vacature intake, centraal de vraag ‘De ideale kandidaat bekleedt deze functie elders, waarom zou deze dan in hemelsnaam overstappen naar jou?’
 • vacatureteksten geschreven volgens mijn spekkoekrecept
 • inzet van wervingskanalen die écht bij de doelgroep horen (en daar mee experimenteren)
 • oog voor de candidate experience, maar OOK voor die van de hiring manager (HMX)

En vacatureteksten met véél minder bullets 😉

  Ronald van Driel, Recruitment Accelerator

Juridisch kader zorgt voor meer ‘self-sourcing’

Belangrijke aanjagers van ontwikkelingen in 2020 zijn:

 • de veranderende wetgeving en jurisprudentie rondom WAB,
 • de invloed van jurisprudentie inzake ketenaansprakelijkheid (WAS, vanaf 2015) bijvoorbeeld naar aanleiding van het TCP faillissement en
 • de recente uitspraak in hoger beroep waarbij de Belastingdienst gelijk heeft gekregen dat Zzp¹ers niet als zelfstandigen gezien kunnen worden als ze uitsluitend via één intermediair werken.

Deze factoren zorgen ervoor dat partijen duidelijkheid willen en meer geneigd zullen zijn om (nu dan toch) zonder tussenkomstpartij rechtstreekse (tijdelijke) contracten met elkaar af te sluiten als opdrachtgever (inlener) en opdrachtnemer (professional). Payrolling heeft nog steeds een functie maar zal als sector krimpen. Opdrachtgevers zullen meer open staan voor rechtstreeks contact met hun (potentiële) opdrachtnemers, de zzp¹ers. Dit werkt samen met de verdergaande verkrapping op de arbeidsmarkt in de hand dat platforms als Planet Interim steeds meer in beeld komen als self-sourcing tool. Dit wordt onderstreept door de sterke groei van het platform.

Niels van Berkel, Planet Interim

Laatste jaar van intransparantie van uurtarieven

De WAB, Commissie Borstlap, Google for Jobs en branche-initiatieven zoals de werkcode, gaan voor meer eenduidigheid en eenvoud zorgen op de arbeidsmarkt. Hierdoor zal tariefdata gemakkelijker te vergelijken zijn, iets dat opdrachtgevers steeds vaker vragen. Net zoals loonwijzer.nl, verwacht ik dat uurtariefdata vanuit platforms, Brokers en MSP-partijen steeds breder beschikbaar worden en tot meer transparantie gaan leiden. In 2020 zullen de eerste partijen hiermee gaan experimenteren. In de jaren daarna zal de totstandkoming van tarieven voor zzp’ers en andere flexwerkers steeds transparanter worden.

  Geert-Jan Waasdorp, Intelligence Group

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie