"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Stichting van de Arbeid nodigt zzp-organisaties uit voor overleg verplicht AOV

Overleg over uitwerking onderdeel pensioenakkoord.

Op donderdag 21 november 2019 organiseert de Stichting van de Arbeid een bijeenkomst met zelfstandigenorganisaties over een verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.

In het pensioenakkoord hebben kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat er een verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico komt. Minister Koolmees (SZW) heeft de Stichting van de Arbeid – het landelijke overlegorgaan van sociale partners -gevraagd om begin 2020 met een voorstel te komen voor de invulling van deze verzekeringsplicht.

Op dit moment verkent de werkgroep Sociale Zekerheid en Zorg van de Stichting op welke wijze, binnen de kaders van het Pensioenakkoord, invulling gegeven kan worden aan een betaalbare en toegankelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de vaste partijen uit de polder zoals die ook in de SER vertegenwoordigd zijn: VNO-NCW, MKB NL, LTO, FNV, CNV en VCP. Voor deze werkgroep is de delegatie aan werkgeverszijde aangevuld met een vertegenwoordiger van het PZO en aan werknemerszijde met een vertegenwoordiger van FNV Zelfstandigen.

De Stichting van de Arbeid laat nu weten het van belang te vinden om “zelfstandigenorganisaties die niet vertegenwoordigd zijn in de werkgroep de gelegenheid te geven hun visie op de vormgeving van de verzekeringsplicht kenbaar te maken. Hiertoe zal op 21 november a.s. een bijeenkomst worden georganiseerd.” De zelfstandigenorganisaties zijn uitgenodigd om dan te komen of kunnen zich hier aanmelden.

Stichting van de Arbeid gaat verder informatie ophalen bij het ministerie van SZW, UWV, het Verbond van Verzekeraars, de Kroonleden van de SER en schenkkringen, zoals broodfondsen. Ook bekijkt ze – in opdracht van de Minister – of er uitzonderingen moeten komen voor de verplichting voor verzekeringen, bijvoorbeeld als iemand al een beter ‘passend arrangement’ heeft.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie