"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Freelancen in je (pre)pensioen wordt steeds populairder

Meer 55-plussers werken in de VS als freelancer, schrijft The New York Times. De een vult zijn pensioen aan, de ander kan of wil gewoon niet stoppen. Hoe zit dat in Nederland?

In 2018 werkte 30 procent van alle Amerikanen van 55 jaar of ouder als ingehuurde freelancer of zelfstandig ondernemer, meldt The New York Times. De cijfers komen uit een onderzoek van de Freelancers Union en platform Upwork.

Daaruit blijkt dat 56 miljoen Amerikanen freelancewerk deden. Van de 18- tot 34-jarige Amerikanen heeft 42% freelanceklussen gedaan, onder 55-plussers was dat dus iets minder. Maar door de vergrijzing zal het aantal freelancende 55-plussers komende jaren flink toenemen, voorspelt de krant.

Financiële redenen

Caitlin Pearce van de belangenvereniging Freelancers Union verklaart in het artikel waarom het aantal oudere freelancers stijgt. Flexibele arbeid is niet alleen een extra bron van inkomsten, zegt ze. “Sommige oudere werknemers kunnen of willen niet volledig stoppen met werken. Freelancen is een oplossing.”

In de Verenigde Staten is het pensioenstelsel anders ingericht dan in Nederland. Veel Amerikanen blijven doorwerken na hun pensioenleeftijd, omdat hun pensioenuitkering te laag is om hun hypotheek en medische kosten te betalen. Pearce: “Freelancen kan een goede oplossing zijn voor mensen die minder willen werken, maar nog niet genoeg gespaard hebben om volledig met pensioen te gaan.”

Niet willen stoppen

Daarbij willen sommige werknemers helemaal niet stoppen, maar ook niet fulltime doorwerken. Dan is freelancewerk een oplossing. Hetzelfde geldt als zij op latere leeftijd ontslagen worden en vanwege hun leeftijd geen baan meer kunnen vinden.

Of ze het nu puur voor het geld doen of omdat ze niet stil kunenn zitten, de oudere flexwerkers zijn best tevreden. Uit enquêtes van de Freelancers Union blijkt dat oudere freelancers zelfs contenter zijn dan jongeren. Pearce: “Ze gebruiken de vaardigheden die ze tijdens hun carrière hebben opegdaan om iets op te bouwen dat past bij hun interesses. Als freelance bepalen ze hun eigen voorwaarden.”

Hoe zit dat in Nederland?

Ook in Nederland stijgt het aantal 55-plussers die freelancen. De uitgangssituatie is wel een beetje anders, want de Nederlandse zzp’er is al vrij ‘oud’.

De meerderheid van de zzp’ers is momenteel tussen de 45 en 75 jaar (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek). Slechts 5 procent van de zzp’ers is een jongere (15 tot 25 jaar). De zzp’er is gemiddeld ouder dan de werknemer: bij werknemers is 41 procent tussen de 45 en 75 jaar oud, ruim 17 procent is tussen de 15 en 25 jaar.

In de eerste helft van 2018 nam het aantal 55-plussers met 11,5 procent toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat bleek uit de halfjaarmonitor van HR-dienstverlener Tentoo. Het aantal oudere freelancers nam veel harder toe dan het aantal jongeren. Het CBS ziet dezelfde trend.

Motivaties

Ook in Nederland gaat het soms om min of meer ‘gedwongen’ zelfstandigheid, bijvoorbeeld als iemand na ontslag door leeftijdsdiscriminatie geen baan kan vinden. Ook freelancen als ‘bijbaan’ komt voor.

Verder gaat het vaak om goed hoogopgeleide, ervaren werknemers die het tijd vinden voor iets anders. Ze zien kansen op meer vrijheid, afwisseling en goede verdiensten als zelfstandig adviseur of interimmanager.

‘Het gaat als zelfstandig ondernemer nooit om je leeftijd, maar altijd om de kennis en expertise die je inbrengt’, zei Leni Minderhoud eerder tegen ZiPconomy. Zij begeleidt ervaren professionals die de stap naar ondernemerschap zetten. Volgens haar speelt leeftijd zelden een rol in het succes van een zzp’er, terwijl werkgevers vaak huiverig zijn om oudere werknemers in dienst te nemen.