"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Koppel inleg pensioen aan inkomen zzp’er lopend jaar en niet aan vorig jaar”

6 op de 10 zzp’ers die nu al een eigen pensioen opbouwen zien niets in een verplicht zzp pensioen.

Vier op de tien zzp’ers (38,3%) die momenteel pensioen opbouwen zien liever dat de jaarruimte die bepaalt hoeveel je kunt inleggen in je pensioenpot wordt gebaseerd op het inkomen in het huidige jaar. Slechts 22,5% wil het houden zoals het nu is en 39,2% heeft eigenlijk geen idee. Dat blijkt uit een onderzoek van BrightPensioen onder haar deelnemers. Ruim vierhonderd leden deden mee.

Sjaak Zonneveld, directeur BrightPensioen: “Ze vinden het vervelend dat ze in een jaar met goede omzet niet direct die pensioenpot stevig kunnen vullen maar dat ze dat moeten doen op basis van hoe het inkomen het jaar daarvoor was. Een veel gemaakte opmerking is dat mensen in jaren waarin ze heel goed gedraaid hebben direct een grote som zouden willen kunnen inleggen.”

Meer jaarruimte, meer sparen?

Momenteel legt 47% van de deelnemers bij BrightPensioen jaarlijks ongeveer het maximum in aan jaar- en reserveringsruimte. 33,8% doet dat niet. Een kleine twintig procent zegt het niet te weten. Het uitrekenen van de eigen jaar- en reserveringsruimte blijkt voor veel zzp’ers ingewikkeld en moeilijk.

In het nieuwe belastingplan is het voorstel opgenomen om de maximale jaarruimte te verhogen van de huidige 13,3% van het bruto inkomen naar maximaal 30% (zie hier). Daarmee wordt de ruimte voor werknemers en zelfstandig ondernemers gelijk. Het kabinet hoopt daarmee onder meer te bereiken dat zelfstandigen meer aan pensioensparen gaan doen.

Op de vraag wat ze zouden doen als ze onbeperkt zouden mogen inleggen zegt 28,7% dat ze niet meer zouden inleggen dan ze nu doen. 15,2% zou tot 10% meer inleggen en 11,8% zou tussen 11 en 20% meer inleggen dan ze nu doen. 12,4% zou 100% of meer inleggen. 38,3% heeft liever dat de jaarruimte die bepaalt hoeveel je kunt inleggen in je pensioenpot wordt gebaseerd op het huidige jaar en niet zoals het nu is, op het jaar ervoor.

Volgens de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2021 van CBS/TNO maakt 22% van de ‘zzp’ers eigen arbeid’ gebruik van een specifieke zzp-pensioen regeling als onderdeel van zijn pensioenplan. 17% heeft geen enkele aanvullende pensioenvoorziening boven op de AOW.


De helft (51,2%) van de deelnemers aan het BrightPensioen onderzoek is in de eerste drie jaar van hun zzp-schap al gestart met het opbouwen van pensioen. 58,6% vindt dat zzp’ers niet verplicht moeten worden om pensioen op te bouwen. Zonneveld: “Dat dit percentage al zo hoog is onder zzp’ers die zelf wel pensioen opbouwen zegt veel. Onder zzp’ers die geen pensioen opbouwen zal dit percentage vrijwel zeker nog hoger liggen.”
De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

6 reacties op dit bericht

 1. Stel je bent 55, hebt altijd zelf gespaard in box 3 voor je pensioen (omdat je bij je geld wilde kunnen in slechte tijden), maar bent al een aantal jaar arbeidsongeschikt en komt nu niet meer aan de bak. Dan heb je een feitelijk pensioengat van hier tot Tokio, maar kan je dus nooit meer pensioen in een (fiscaal veilig) potje storten. Die hele jaarruimte moet op de schop: je zou moeten kijken naar wat op een bepaalde leeftijd een redelijk pensioensaldo zou zijn, en dat bedrag in geheel (als je wilt in één keer) moeten kunnen storten.

  • Over het spaargeld in box 3 is ten eerste inkomensbelasting betaald en hoogst waarschijnlijk al meerdere jaren vermogensbelasting. Als dit spaargeld in een keer gestort zou mogen worden in een fiscaal voordelig potje, zou dit dan betekenen dat met terugwerkende kracht de inkomensbelasting en vermogensbelasting verrekend moeten worden? Voor hoeveel jaren terug zou dit dan mogen? Jouw voorstel klinkt sympathiek, maar de uitvoering lijkt mij administratief lastig.

 2. “Dat blijkt uit een onderzoek van BrightPensioen onder haar deelnemers. Ruim vierhonderd leden deden mee”. Niets zeggend onderzoek t.a.v. ZZP ers in het algemeen, terwijl wel die suggestie wordt gewekt. Kop dekt de lading niet. Is dit artikel Zipconomy waardig?
  Groet, Hans van Bakel.

  • Hans, eerlijk gezegd snap ik je punt niet zo. De kop is een mening (daarom ook tussen aanhalingstekens) van specifieke groep en verder staat ook duidelijk in artikel gemeld wat de bron is, dus zo kan iedereen zien dat dit niet representatief is voor alle zzp. Maar juist het feit dat het een onderzoek is onder zzp- ers die wel actief aan pensioensparen doet via een fiscale aftrekbare product (een groep daar deze beleidsmaatregel ook op gericht is), heeft een meerwaarde dan generieke cijfers waarin ook flink deel zzp’ers zit die helemaal niet aan pensioensparen via aftrekbare voorzieningen doet.
   De cijfers in het plaatje (uit ZEA van CBS) komen overigens wel uit zo’n breed onderzoek.

   • Dag Hugo, was even bezet. Toch een reactie bij deze. Mijn punt is dat Bright Pensioen een onderzoek doet onder de eigen deelnemers. 800. 400 reageerden. Uitslag helder no problem. Echter vervolgens worden er met behulp van ZEA enquête verdergaande conclusies getrokken. Nu heb ik een screenshot gemaakt van wat CBS/TNO hebben gesteld. Het is niet moeilijk te concluderen dat er selectief geshopt is. Zoals je weet is mijn betrokkenheid vooral ingegeven door de zzp-ers aan de onderkant van de markt. “Evenals bij de arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen bestaat de pensioen voorziening het vaakst uit spaargeld en beleggingen. Dit aandeel nam toe van 43% in 2019 tot 49% in 2021. Daarna volgen een pensioenfonds via het huidige of vroegere werk in loondienst (46%), de waarde van de eigen woning (35%) en een oudedagsreserve (FOR), lijfrente of bankspaarregeling (22%).

    Een minderheid (17%) heeft geen voorziening voor het pensioen getroffen. Dit zijn betrekkelijk vaak 15- tot 35-jarigen (31%) en zzp’ers werkzaam in de recreatie (29%). Van de ondernemers zonder pensioenvoorziening zegt de helft het niet te kunnen betalen, 29% dat ze er nog niet aan toegekomen zijn en/of 20% dat het pensioen nog ver weg is”. Ook is duidelijk dat respondenten meerdere antwoorden konden geven anders kom je niet aan 197,3 %. Eveneens is volstrekt onduidelijk Hoezo en hoeveel dan “47,4% ” Pensioenfonds via het huidige of vroegere werk in loondienst”… conclusie eigen onderzoek onder deelnemers oké rest is broddelwerk. Vriendelijke groet, Hans van Bakel.

    • Hans, je aantijging dat we shoppen in data uit de ZEA is geheel onjuist. De genoemde data zijn volledig.
     Je insinuatie dat er onjuiste conclusie uit de ZEA data worden getrokken is ook geheel onjuist. Er wordt in dit artikel geen enkele conclusie uit dit cijfers getrokken. Ze worden getoond om te laten zien dat maar een beperkte groep gebruikt maakt van de fiscale voorzieningen voor pensioensparen, waar dit artikel over gaat. Er valt nog veel te melden over pensioenopbouw (bijv dat die bij jongeren -vast en zzp- achterblijft), zoals je schrijft. Dat klopt, maar dat is voor ons een ander onderwerp.