"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
uniforce vaststellingsovereenkomst

Uniforce verliest hoger beroep en daarmee haar vaststellingsovereenkomst. “Ons concept blijft overeind”.

“De Uniforce Professionals blijven hoe dan ook hun opdrachtgever vrijwaren”, stelt Uniforce in reactie.

Uniforce Professionals, een ondernemersvorm waarbij zelfstandig professionals via een ‘Declarabele Uren B.V., werken en hun opdrachtgevers vrijwaren, is haar vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst definitief kwijt. Dat is de conclusie na uitspraken in twee rechtszaken die Uniforce tegen de Belastingdienst aanspande. “We hebben onze fiscale uitzonderingspositie verloren”, zo reageert Stef Witteveen namens Uniforce. “De vaststellingsovereenkomst betekent niet het einde van ons concept. De Uniforce Professionals blijven hoe dan ook hun opdrachtgever vrijwaren”.

Vaststellingsovereenkomst

Uniforce biedt al zo’n twintig jaar een werkvorm aan waardoor professionals zichzelf kunnen detacheren zonder risico’s voor die opdrachtgevers en met sociale zekerheid voor de professional. Niet voor iedereen geschikt maar voor hen die het past een prettige en stabiele oplossing; momenteel maken tussen de 6 en 700 professionals van dit concept gebruik. In 2008 sloot Uniforce een vaststellingsovereenkomst (VSO) met de Belastingdienst om te borgen dat er landelijk op uniforme wijze met Uniforce Professionals kon worden omgegaan.

Vorig jaar heeft de Belastingdienst deze VSO met Uniforce opgezegd omdat deze volgens de Belastingdienst werkte als een algemene vrijwaring vooraf. Dergelijke vrijwaringen worden, sinds het verdwijnen van de VAR in 2016, niet meer afgegeven. De Belastingdienst wil in alle gevallen de feitelijke werksituatie kunnen controleren.

Uniforce verloor in eerste instantie het kort geding dat zij tegen de opzegging had aangespannen maar ging daartegen in hoger beroep en spande tevens een bodemprocedure tegen de beslissing aan.

Hoger beroep

Op 2 juli jl. heeft het Hof uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen het kort geding vonnis en op 10 juli heeft de Rechtbank uitspraak gedaan in de bodemprocedure. In beide uitspraken wordt de Belastingdienst in het gelijk gesteld en de opzegging van de VSO als reglementair gezien. De Belastingdienst hoeft, nadat ook de VAR werd afgeschaft, geen algemene fiscale vrijwaringen vooraf meer af te geven. Wel werd een overgangsregeling toegezegd tot 1 januari 2020 om Uniforce in de gelegenheid te stellen aanpassingen aan hun concept te doen.

Zoals eerder de zzp’er de VAR kwijtraakte, zo is nu ook de Uniforce Professional zijn fiscale uitzonderingspositie per 1 januari 2020 kwijt. In beide rechtszaken wordt geoordeeld dat, op grond van de Wet DBA, geen algemene vrijwaringen vooraf meer worden gegeven door de Belastingdienst.

“De vrijwarende brief van de Belastingdienst, die altijd werd meegezonden met de VUR (Verklaring Uniforce Registratie), wordt gezien als onlosmakelijk verbonden met de VSO en om die reden mag deze VSO dus ook worden opgezegd. Uniforce heeft gevochten om deze fiscale positie te kunnen behouden maar heeft uiteindelijk verloren” zo zegt Witteveen.

“Voor de duidelijkheid: De door Uniforce opgestarte rechtszaken behandelen de opzegging van de verklaring vooraf door de Belastingdienst. Deze uitspraken zeggen helemaal niets over de werking van het Uniforce-concept. Het Uniforce-concept is in de afgelopen 20 jaar al vele malen getoetst door de Belastingdienst en door andere instanties en is in al die toetsingen steeds goed bevonden. Deze uitspraak gaat over de VSO en niet over het Uniforce-concept.”

“Concept staat niet ter discussie”

“Ook nu weer geeft de Belastingdienst in de procedures aan dat het dienstverband tussen de Uniforce Professional en de DUBV niet ter discussie staat en dat Uniforcers daarmee verplicht verzekerd zijn in het sociaal stelsel. Het staat dus vast dat de DUBV als werkgever de inhoudingsplichtige is.” Er verandert daarmee volgens Witteveen niets aan de waarde van het Uniforce-concept als reguliere detacheringsformule.

“De DUBV’s raken wel hun fiscale uitzonderingspositie ten opzichte van andere detacheerders vanaf 1 januari 2020 kwijt. Uniforce Professionals zullen hun opdrachtgevers/intermediairs op dezelfde wijze 100% zekerheid vooraf moeten gaan geven als elke andere detacheerder. Dat blijft vanzelfsprekend nog steeds het uitgangspunt en dat blijven de Uniforcers, ook na 1 januari 2020, hoe dan ook doen. DUBV’s kunnen tenslotte als leveranciers in de keten, aan alle criteria daartoe voldoen.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie