"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Forum voor Democratie wil verbod inhuur zzp voor ‘regulier werk’ en verplicht AOV-zzp

Opmerkelijk stemgedrag van Forum voor Democratie kan het Koolmees lastig maken zijn zzp-plannen uit te voeren.

Forum voor Democratie heeft in de Tweede Kamer voor een motie gestemd die de inhuur van zzp’ers voor ‘reguliere werkzaamheden’ via CAO’s onmogelijk maakt en voor een motie die oproept om te komen tot een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. De beide moties, ingebracht door respectievelijk Bart van Kent (SP)/Corrie van Beek (50Plus) en Paul Smeulders (GroenLinks) haalden geen meerderheid.

Deze feiten zijn niet nieuw. De moties zijn een aantal maanden geleden in stemming gebracht. Maar ze zijn wel opmerkelijk (anders dan de standpunten van FvD in hun verkiezingsprogramma) en vooral actueel. Dat geldt met name voor de motie Van Kent/Van Beek die de regering oproept “aan te sporen afspraken te maken teneinde werk dat bij vergelijkbare andere werkgevers in loondienst wordt verricht, niet meer op zzp-basis maar slechts op basis van een arbeidsovereenkomst  te laten verrichten.”

Eerste Kamer

Minister Koolmees maakt haast met zijn zzp-plannen. Wetgeving gaat in het najaar naar de Tweede Kamer en daarna naar de Eerste Kamer. Daar heeft Koolmees de steun nodig van een oppositiepartij. Bijvoorbeeld PvdA of Groenlinks, of FvD.

Onderdeel van die zzp-plannen van Koolmees is de webmodule. Daarin komen vragen of werkzaamheden die een zzp’er doet een ‘wezenlijk onderdeel’ zijn van de bedrijfsactiviteiten en of de werkzaamheden ook door iemand in loondienst gedaan kunnen worden. Het lijken details, maar de formulering van die vragen en de wegingsfactor die ze krijgen, zijn zeer bepalend. Wanneer het FvD, met de linkse oppositie haar zin krijgt, heeft dat ingrijpende gevolgen voor de toekomst van honderdduizenden zzp’ers die nu door opdrachtgevers worden ingehuurd.

Tegengaan individualisering thema van Forum

FvD was niet aanwezig bij het boeiende Algemeen Overleg over de arbeidsmarkt van afgelopen woensdag (zie samenvatting) waarin de Kamer met Minister Koolmees sprak over zijn plannen. Het is dus gissen naar de motieven van FvD. Op herhaalde verzoeken voor een toelichting is geen reactie gekomen. Partijleider Baudet heeft zich de afgelopen tijd wel regelmatig laten weten dat hij vindt dat het individualisme in Nederland is doorgeschoten. De groei van het aantal zelfstandigen in Nederland wordt gezien als een uiting van die individualisering. Mogelijk is dat een motief voor Baudet om via een verbod op het kunnen inzetten van zzp’ers voor ‘regulier werk’ een verdere individualisering op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

8 reacties op dit bericht

 1. De categorie “inhuur” zzp’ers was altijd al twijfelachtig, zeker als ze ook nog eens volledig van inhuur afhankelijk zijn en vaak ook nog eens van een en dezelfde opdrachtgever(werkgever).
  Dat die risico lopen door de invulling van de webmodule verbaast me niet.

  • “De categorie “inhuur” zzp’ers was altijd al twijfelachtig”, wat is dit precies dan volgens jou? een taxi-ritje van een uur, dan is deze chauffeur ook ingehuurd? of geld “inhuur” volgens jou “afhankelijk zijn en vaak ook nog eens van een en dezelfde opdrachtgever(werkgever).” ? Kort door de bocht zulke uitspraken en dat is net waar de schoen wringt.

 2. Belachelijk dat de discussie primair gaat over tarief of regulier werk.

  Het zou primair of tijdsduur moeten gaan. Definieer de mogelijkheden dan ook zo!
  Welke restricties/vrijheden zijn er voor opdrachten korter dan 2 maanden?
  Welke resricties komen er bij voor opdrachten tussen de 2 en 4 maanden?
  Enzovoorts,

  Helaas, door de lobby en het eigen belang (inhuur bij de overheden), gaat het een andere en juridisch niet te verdedigen kant op. Zelf denk ik dat de opt-out en de webmodule er niet gaan komen. Komen die er wel, dan zal het wel de rechter moeten worden die de huidige plannen van webmodule en opt-out van tafel veegt,

 3. @Eddy. Ik heb nog steeds de hoop dat we dichter bij een of meer oplossingen komen. En ik hoop dat er gezocht wordt naar meer handzame duidelijkheid. Om zoveel mogelijk betrokkenen tijdig & zorgvuldig te laten kiezen.

  1. Tijdsduur is – bij mijn weten- in het arbeidsrecht en de sociale verzekeringen (nog) niet opgenomen. Enige voorwaarde is dat je ‘zekere tijd’ werkt of zou werken. En als je op weg naar een (eerste) arbeidsovereenkomst een ongeval krijgt, ben je toch verzekerd voor de gevolgen van bijvoorbeeld ziekte/arbeidsongeschiktheid.

  2 Zou u a.u.b. willen delen waarom u van mening bent dat de rechter de webmodule van tafel veegt?
  Toelichting: De rechter heeft in de trias politica een eigen verantwoordelijkheid. De feiten gaan daarbij voor de schijn. Maar…. zou de rechter misschien de informatie uit de webmodule als hulpmiddel
  kunnen gaan gebruiken om desgevraagd het lastige onderscheid tussen werknemer en niet-werknemer te maken? En dan vervolgens recht te spreken?

 4. Terry,

  Het bestaan van de webmodule wordt onmogelijk gemaakt door het bestaan van de opt-out. Het verschil is wijze van beoordelen is te groot. Opt-out is slechts gebaseerd op tarief, de webmodule is gebaseerd op tientallen ” indicaties van”.

  Wat gaat de rechter doen met een zaak (of klacht) waarin iemand met een tarief van 72,50 euro langs een complete andere meetlat wordt gelegd dan iemand met een tarief van 75 euro?

  De webmodule heeft alleen kans als van de opt-out wordt afgezien. Als de minister dit niet vooraf inziet, dan zal die conclusie wel komen na de eerste rechterlijke uitspraken.

 5. Als bijvoorbeeld iemand zwanger wordt en vervangen moet worden gaat dat duidelijk om regulier werk. Gaat men dan iemand voor 5 maanden in loondienst nemen? Dat is typisch ZZP-werk. Maar kan natuurlijk ook via een uitzendbureau. Eigenlijk kan alles via een uitzendbureau. Dan wordt al snel alles regulier werk. Dat wordt het einde van veel ZZP werk.

 6. Onduidelijk is hoe men omgaat met het buitenland. Wat als de opdrachtgever in het buitenland zit. Bijvoorbeeld in België, en de ZZP-er komt uit NL? Gelden dan de belgische regels? En omgekeerd als de ZZP-er een Pool is en de klant is een Nederlander die een mooie tuin wil hebben. Gelden dan de poolse regels of de NL-regels?

  Het lijkt of Nederland een eiland is, ik mis de hele EU-component. Mag dit allemaal wel volgens de EU-regels? En hoe zit het met de harmonisatie binnen de EU?

  • @FH Verkerk, terechte vragen, maar bedenk hier dat dit een motie was. Die niet is aangenomen.