"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Minimumloon, verzekeringen en ouderschapsverlof voor de 122.000 flexwerkers bij Google

Eisen aan flexbureaus eerst van kracht in de VS.

Google heeft aangekondigd dat iedereen die niet op de loonlijst van Google staat, maar toch voor hen werkt, een minimumloon van 15 dollar krijgt plus een pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. En dat gaat over nogal wat mensen. 54 procent van iedereen die bij Google werkt, staat niet op de payroll van Google. In totaal gaat het hier over 122.000 mensen. Van ingehuurde zelfstandigen, detachee tot uitzendkrachten. Dat weet de Amerikaanse website The Hill te melden nadat ze een interne memo hierover gezien hebben.

Leveranciers van flexpersoneel kunnen daar alleen mee doorgaan als ze een zorgverzekering aan die flexkrachten bieden plus een betaald ouderschapsverlof, doorbetaling bij ziekte en een minimum uurloon van 15 dollar, wat boven het gemiddelde is in veel Amerikaanse staten. Tot slot vereist Google dat de flexbureaus jaarlijks 5.000 dollar investeren in scholing van hun flexkrachten.

De aankondiging van Google komt daags nadat een groep van 915 Google werknemers een brief ondertekend hadden waarin ze gelijke behandeling eisen voor wat intern de TVC’s heet: “Temporary, Vendor and Contract- workers”. Volgens de opstellers van die brief gaat het hier om 54% van alle werkenden binnen Google. De discussie dat flexwerkers minder betaald krijgen en slechtere arbeidsvoorwaarden hebben speelt al jaren binnen Google.

Leveranciers krijgen nu tot 2022 om hun arbeidsvoorwaarden richting het personeel dat ze naar google uitzenden aan te passen. De eisen omtrent beloning gaat eind van dit jaar in.

De Google eisen richten zich vooralsnog op de VS. In veel andere landen waar Google actief is zijn flex leveranciers al gebonden aan strengere locale wetgeving. Ook in Nederland zijn uitzend- en detacheringsbureaus verplicht zijn gelijk loon voor gelijk werk te betalen. Regels die in de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans nog wat strikter worden. De ervaringen die Google nu op doet met dit ‘goed opdrachtgeverschap’-programma gebruikt voor vergelijkbare programma’s in andere landen.

De richtlijnen gelden niet voor de ‘independent contractors’, zeg maar onze zzp’ers. Die zijn immers niet in loondienst. Flexkrachten met lagere lonen werken bij Google vooral in de Google cafés of bij transportafdelingen.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts