"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Commissie ‘Regulering van werk’ vraagt om input

Commissie Borstlap, die ook ons zzp-stelsel onder de loep neemt, roept organisaties, belangengroep en individuen op een position paper in te sturen.

De Commissie Regulering van werk is een onafhankelijke commissie onder leiding van Hans Borstlap. De commissie is eerder dit jaar ingesteld door Minister Koolmees (SZW, lees ook hier). De commissie onderzoekt op verzoek van het kabinet of de regels die gelden rondom het verrichten van werk nog passen bij de manier waarop we werken, nu en in de toekomst. Voor werkenden, bedrijven en de samenleving als geheel. Zo kijkt de commissie naar de juridische regels rondom arbeidscontracten, maar ook naar eventuele aanpassingen in o.a. vast en tijdelijk werk, arbeidsongeschiktheid, belastingen en zzp.

Naar verwachting zal de commissie nadrukkelijk kijken naar ontwikkelingen als de platformeconomie. Maar ook de positie van de zzp in ons sociaal en fiscaal bestel zal waarschijnlijk onder de loep genomen worden. “De wenselijkheid, haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een universeel sociale zekerheid (dus voor alle werkenden, red.) is onderdeel van opdracht commissie Borstlap” zo stelde Minister Koolmees onlangs nog in een overleg met de Kamer.

De commissie rapporteert uiterlijk 1 november 2019 haar advies.

De commissie heeft nu haar eigen website geopend waar mensen en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van werk: www.reguleringvanwerk.nl. “Vanwege het brede maatschappelijke belang van het onderwerp verwelkomt de commissie iedereen die mee wil denken” zo schrijft de commissie op haar website. Via de digitale postbus kunnen organisaties, belangengroep maar ook individuen een position paper insturen. Deze zullen op de website worden gepubliceerd.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie