"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Belgische freelancers krijgen nu vanaf eerste dag ziekte uitkering. Stap richting een stelsel voor alle werkenden.

Stap richting gelijke sociale bescherming werknemers en zelfstandigen.

De Belgische minister van Sociale Zaken Maggie De Block, van het liberale Open VLD, heeft aangekondigd dat zelfstandigen in België vanaf nu vanaf de eerste dag van een ziekte een uitkering krijgen.  Dat melden onze collega’s van NextConomy.

Zelfstandigen in België die langer dan zeven dag ziek zijn, hebben nu recht op een uitkering vanaf de eerste dag ziekte. Dat is het resultaat van het wetsvoorstel dat in het parlement werd goedgekeurd. Tot nu was er een wachtperiode van 7 dagen. Op deze manier zijn zelfstandigen die niet kunnen werken door bijvoorbeeld griep beter beschermd tegen inkomensverlies.

Minister De Block ziet deze stap als een tussenstap naar het toewerken naar een “gelijke sociale bescherming, ongeacht je statuut als werknemer, ambtenaar of zelfstandige”.

Collectieve sociale zekerheid voor alle zelfstandigen

België kent een systeem waarbij zelfstandigen zich, verplicht, aansluiten bij een sociaal secretariaat. Ook werkgevers en hun werknemers zijn aangesloten bij die (semi) commerciële instellingen. Een zelfstandige kan wel zelf kiezen bij welk secretariaat hij/zij zich aansluit. Sociaal secretariaten leveren adviesdiensten, salarisadministratie en regelen de uitvoering van alle sociale zekerheidsverzekeringen (deels als ons SVB).

Zelfstandigen dragen een percentage van hun inkomen af aan een sociaal secretariaat. De ‘pot’ voor uitkeringen aan zelfstandigen wordt zo door de zelfstandigen zelf gevuld.

Naast een vast basisbedrag van 737,71 euro per kwartaal wordt bij zelfstandigen een percentage van het netto inkomen ingehouden (zie onderstaande tabel). Daarvoor ontvangen zelfstandigen een breed pakket aan sociale verzekeringen, van zwangerschapsverlof, arbeidsongeschiktheid, mantelzorg, overbruggingsrecht’ (financiële ondersteuning bij tegenslag) tot kinderbijslag. Daarmee is dat dus een mix van verzekeringen waar zzp’ers in Nederland niet collectief voor verzekerd zijn of die zij krijgen via de volksverzekeringen.

(bron: Liantis.be)

 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

8 reacties op dit bericht

 1. Het hoeft niet dit systeem te zijn, maar op zich is de gedachte van een sociaal vangnet, onafhankelijk van de wijze waarop iemand werkt, geweldig om verlost te worden van het rigide Nederlandse systeem, met een harde verdeling in werknemers en niet-werknemers. Met een basis tot bijvoorbeeld 125% minimum loon. En daarboven is het een eigen keuze of een collectieve regeling wanneer je wel werknemer bent.
  Bijna randvoorwaardelijk voor een duurzame oplossing voor het werken als zelfstandig professional

 2. Heel veel dank voor het inzicht dat door dit bericht ontstaat. Als mens zijn we uniek. En we hebben elkaar nodig: dat is vermoedelijk de reden dat de familie van Adam&Eva inmiddels groter is dan 7 mld.

  Deze Belgische oplossing voor een sociaal vangnet kan misschien gebruikt worden om de (schijn-)zzp-impasse te doorbreken. In ieder geval draagt het bij aan het verminderen van de risico’s van niet-verzekerd (willen) zijn als (fictieve) werknemer. Ik word daar sociaal blij van.

  Dus……. Is er in ‘het Haagse’ een nazaat van Willem Drees – de AOW in 1957 – te vinden die op korte termijn hier nader onderzoek naar wil (laten) doen?

 3. Valt me dan wel weer op dat het percentage dat de middeninkomens 20 % is en daarboven minder en zelf nul. Komen weer de zwaarste lasten bij de middenklassers…. Verder zou het een systeem kunnen zijn.

  • @dorien, dat systeem van aftoppen is in NL niet anders (franchise), vanuit het idee dat ook de uitkering afgetopt wordt. Zo is de WW uitkering in NL 75-70%, maar tot een betaald bedrag. Daarboven krijg je geen uitkering en dus – zo is de gedachte- ook logisch dat je daar geen premie over betaald. Ook in BE voor zelfstandigen gelden dergelijk max uitwerkingen.