"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Hoe bereik je 100% leveringsgarantie als de kandidaat aan het stuur zit?

In de huidige arbeidsmarkt zit de werknemer aan het stuur. Zelfs uitzendbureaus kampen nu met de schaarste. Hoe slagen ze er toch in 100% leveringsgarantie naar hun opdrachtgevers waar te maken?

Het is voor uitzendbureaus momenteel een lastige markt. Aan het begin van een economische groeicurve zijn uitzenders normaal altijd in het voordeel. Opdrachtgevers willen niet meteen vaste mensen aannemen, en bellen dan een bureau. Zo’n bureau kan dan vervolgens zijn kandidaten plaatsen; iedereen blij.

Maar in de huidige markt heeft het uitzendwezen een relatief nieuw probleem. Ook de uitzendbureaus weten immers nauwelijks meer waar de kandidaten te halen. Als de klant belt, moeten ze dus vaker ‘nee’ verkopen. En dat doen ze natuurlijk niet graag.

De eerste reactie van opdrachtgevers zou daarop kunnen zijn om meer voorkeursleveranciers in te schakelen. Maar in de praktijk zie je dit niet vaak werken. Bureaus ervaren dat als een gebrek aan exclusiviteit. Als je één van deze zeg vier bureaus bent, ervaar je geen prikkel om harder te gaan lopen, of om met creatieve oplossingen te komen.

De regie in het proces

Er is ook een andere oplossing, en die heet: bureaus laten samenwerken. Als het gaat om uitzendkrachten spreken we dan vaak over de zogeheten Master Vendor, die dan als voorkeursleverancier de regie neemt in het proces bij een klant en met collega-bureaus afspraken maakt over de inzet van bepaalde kandidaten.

De master vendor belooft opdrachtgevers zoveel mogelijk gekwalificeerde kandidaten volgens KPI’s aan te leveren, tegen marktconforme kosten en op een manier die past bij wet- en regelgeving. Met 100% leveringsgarantie, en de efficiëntie van snel op- en afschalen.

De vijver vergroot

Het is een groeiende markt, omdat zo de vijver vergroot wordt voor opdrachtgevers en uitzendbureaus hun beloftes naar die opdrachtgevers zo kunnen nakomen.

Maar het is ook een markt met specifieke uitdagingen. Vaak is het de grootste of de best leverende leverancier die de Master Vendor-rol van een opdrachtgever krijgt toegewezen. Maar kan die zijn rol wel waarmaken in deze schaarse arbeidsmarkt? Nu al ervaart één op de drie uitzendbureaus krapte, en er zijn al vele bureaus die genoodzaakt zijn om de groeiambities voor 2019 aan te passen. Zal die samenwerking dan ooit van de grond komen?

Persoonlijk denk ik dat juist die master vendor het wel kan. Niet alleen omdat je zo de vijver aan kandidaten vergroot, maar omdat je toegevoegde waarde dan ook ligt in de regierol. Als master vendor stap je uit het tactisch operationele, en ga je op een meer strategische manier met je opdrachtgever om tafel. Je neemt de regie, voor nu, maar ook voor de toekomst.

Als je dat alleen wilt doen met eigen kandidaten, dan gaat het héél lastig worden. Maar als je de discussie gaat voeren met de klant over de strategische vraagstukken, dan kun je uit de operationele modus komen, en echt waarde gaan toevoegen.

Transparantie en inzicht

Dan moet je natuurlijk aan de andere kant ook wel met andere bureaus afspraken durven maken. Maar als je transparant bent en inzicht geeft in wat je nou aan het doen bent, hoeft dat volgens mij geen probleem te zijn. In de praktijk zien we organisaties nog wel eens een Excel-sheet gebruiken om de kandidaten bij te houden. Dat is mijns inziens niet geschikt, als je de hele inhuurketen transparant wil maken. Wie als master vendor wil optreden, heeft meer behoefte aan een systeem dat inzicht geeft en de gelegenheid tot regie voeren.

Zo’n systeem kan op zichzelf trouwens ook weer oplossingen voor de schaarste opleveren. Je kunt bijvoorbeeld variëren in het aantal uren per week dat je vraagt. En stel dat je dan erachter komt dat je bij 22 tot 32 uur drie keer zoveel kandidaten krijgt als bij 37 tot 40 uur? Zo kun je de struggle voor 100% vervullingsgraad de goede kant op sturen.

Dus, concluderend: de toegevoegde waarde voor de master vendor is er volgens mij alleen als hij de regie durft te nemen, de strategische discussie met de klant aangaat, én afspraken maakt met de andere leveranciers om tot 100% kandidaten te komen. En dat kan dan weer alleen als je inzicht en transparantie creëert, waarvoor goede tooling weer onontbeerlijk is. Alleen zo kun je volgens mij uit de operatie komen, en in de regiekamer.

Dit is de vijfde in een serie artikelen over VMS’en en technologie om flexibele arbeid te organiseren. De eerste vier afleveringen:

Meer weten over de Master Vendor?

Bart Goossens (Nétive) gaf in september een webinar over de toegevoegde waarde van de Master Vendor.

Ik ben Bart Goossens en werk bij Nétive als Sales Director. Mijn primaire verantwoordelijkheid is het ontwikkelen van nieuwe business zowel in bestaande als nieuwe markten. De afgelopen 25 jaar ben ik veel in aanraking geweest met Business Development. Onder andere bij Randstad en ManpowerGroup heb ik daarnaast ruime ervaring opgedaan in de HR dienstverlening. Specifiek bij ManpowerGroup ben ik de laatste 6 jaar onder andere verantwoordelijk geweest voor de business development van het MSP label en heb hierbij nauw samengewerkt met Netive. Hierdoor ben ik enthousiast geworden over de applicatie en het bedrijf Netive. Het enthousiasme en de ambitie van Nétive in combinatie met een onafhankelijke en volledige de applicatie laten mij geloven dat digitalisering in de HR Dienstverlening een steeds belangrijkere rol gaat innemen. Bekijk alle berichten van Bart Goossens