"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Specialist of generalist? Dat is de vraag.

Op plekken waar de ontwikkeling stagneert, zijn generalisten de beste keuze. Specialisten komen het beste tot hun recht daar waar de vooruitgang heel snel gaat.

Managers die nieuwe mensen nodig hebben, herkennen het dilemma vast: huren we een specialist in of een generalist? Specialisten zijn weliswaar keigoed op hun vakgebied, maar ontberen vaak het vermogen over de schutting heen te kijken. Een generalist daarentegen kan veel moeite hebben om al het nieuwe dat er gebeurt op het specifieke vakgebied bij te houden.

Harvard Business Review deed onlangs een poging dit mysterie te ontrafelen om met een antwoord te komen op de vraag wanneer de specialist of wanneer de generalist ingevlogen moet worden. En dat heeft alles te maken met de snelheid waarmee de ontwikkelingen gaan in de branche waarin je werkt.

Generalist of specialist?

Dé grote uitvindingen van de moderne tijd, zoals de computer, hebben we te danken aan mensen die hun inspiratie haalden uit andere industrieën. Charles Babbage, de uitvinder van de ponskaart, kwam op het idee hiervoor omdat hij in de zijde-industrie had gezien hoe ze daar met geperforeerde kaarten de patronen maakten in de stof.

Op basis van deze kennis zou je kunnen denken dat het heel slim is om mensen uit andere werkvelden in de organisatie te halen, die vervolgens heel slimme dingen gaan bedenken en een groot succes worden. Maar dat werkt lang niet altijd.

Er zijn namelijk ook onderzoeken die uitwijzen dat een generalist van alles een beetje weet, en dat dat net te weinig is. Een specialist die diepgaande kennis heeft over een onderwerp, weet veel beter waar de kansen en waar de bedreigingen zitten in een bepaald vakgebied. Bovendien kunnen specialisten ook veel beter samenwerken, omdat ze precies weten hoe ze het werk moeten verdelen.

Specialist of generalist?

Waarschijnlijk is er voor het in huis halen van beide soorten wat te zeggen, maar wanneer heb je nou het meest aan een specialist en wanneer is het beter om een generalist in huis te halen? De schrijvers van het artikel in de Harvard Business Review denken dat het raadzaam is om de generalist te laten komen op het moment dat de sector waarin je werkt niet onderhevig is aan veel veranderingen. Op plekken waar de ontwikkelingen razendsnel gaan: neem een specialist.

Uit het vergelijken van de wetenschappelijke publicaties van wiskundigen voor en na de val van de Sovjet-Unie, blijkt inderdaad dat in werkvelden waar de ontwikkelingen hard gaan, generalisten het afleggen tegen de specialisten. Maar daar waar weinig veranderingen zijn te bespeuren, kunnen generalisten het tempo van de specialisten prima bijhouden.

Managers in bijvoorbeeld de (mijn)bouw of de winning van olie en gas, zouden juist kunnen profiteren van generalisten of mensen die uit een andere industrie komen, om zo tot de niet voor de hand liggende oplossingen te komen. “Dit geeft geen garantie dat die oplossingen er inderdaad komen, maar het zou kunnen werken op plekken waar de ontwikkelingen stagneren.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie