"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wiebes heeft wat goed te maken. Neem de zzp-dossiers vooral mee naar EZ.

De promotie van Wiebes als Minister van Economische Zaken is gelijk een mooie gelegenheid om de zzp’ers als ondernemers serieus te nemen.

Eric Wiebes wordt van Staatssecretaris van Financiën gepromoveerd tot Minister van Economische Zaken, zo meldden diverse kranten.

Onder zelfstandige professionals en hun opdrachtgevers zal de naam van Wiebes voorlopig wel gekoppeld blijven aan de Wet DBA. De Wet die volgens de staatssecretaris zelf geen wet was en, zonder dat hij ooit echt gehandhaafd zal worden, onder het nieuwe kabinet al weer wordt vervangen.

Of Wiebes met de mislukte implementatie van de Wet DBA nu bewust in het pak genaaid is door zijn eigen ambtenaren die vooral minder aan zelfstandigenaftrek kwijt wilden, de val is in gelokt door collega Asscher (‘iedereen weer een vaste baan’) of pootje gelicht door de sociale partners, die zelf een vervanging van de VAR wilden maar hem op moment suprême lieten vallen als een baksteen, dat zal voorlopig nog wel voer voor speculatie blijven.

Fraai is zijn erfenis in ieder ieder geval niet.

Maar: nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Het nieuwe regeerakkoord, waar Wiebes vast en zeker aan de zzp-paragraaf heeft meegeschreven, ademt een toon uit van ‘zzp-beschermen waar dat moet’ en de ondernemende zelfstandige de ruimte geven waar dat kan. Geen verkeerd uitgangspunt.

Wiebes kan hier woord bij daad voegen.

Wanneer zelfstandigen inderdaad die ondernemende professionals zijn, dan horen ze thuis in de portefeuille van EZ,  en niet bij SZW. Minister Kamp heb ik in de afgelopen vijf jaar op geen visie op de zelfstandige professionals kunnen betrappen. Het zou mooi zijn als Wiebes dat anders gaat doen. Trekt de regie rond de zzp-thema’s naar je toe! Dan kan hij gelijk bewijzen dat hij die groep oprecht een warm hart toedraagt en dat het niet zijn schuld is dat (een deel van) die groep door de Wet DBA in de knel kwam.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

2 reacties op dit bericht

  1. De echte ondernemers, de professionals, de zelfstandigen die feitelijk werken als zelfstandige hoefden zich nimmer zorgen te maken. De Belastingdienst zoekt immers sinds 2005 niet meer naar fouten, doch zo snel mogelijk naar de aanvaardbaarheid van een aangifte. Mensen die aangifte doen van winst als ondernemer/zelfstandige, doch zich feitelijk niet zo gedragen, die lopen risico. Zeker nu – door de wet DBA – de VAR-bescherming vervallen is. Die VAR beschermde overigens de werkverschaffer, de betaler voor de arbeid.
    Dat raakt dus óók de Ministeries van Financiën en Sociale zaken. Maar ook anderen: werknemers die hun werk kwijtraken aan schijnzelfstandigen (zoals bijvoorbeeld bij Post-NL en Deliveroo gesignaleerd).
    Het probleem van schijnzelfstandigen lijkt me nogal complex en omvangrijk en vooralsnog nog niet opgelost, ondank de commissie Boot en de taskforce-oproep van de Bovib.
    De maatschappelijke en fiscale nadelen van de huidige situatie motiveren overigens om zo snel mogelijk een breed gedragen oplossing te zoeken. Het regeerakkoord is dan hopelijk een stap in de goed richting.