"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
webinar rutte III

Webinar over Rutte III en wet DBA: ‘Waarschijnlijk constructiever, maar niet meteen makkelijk en snel’

Het wordt voor opdrachtgevers onder het nieuwe kabinet waarschijnlijker weer makkelijker om zelfstandigen in te huren. Maar de nieuwe regelgeving is nog niet zomaar ingevoerd, zeiden drie deskundigen tijdens een recent webinar.

De aangekondigde maatregelen in het regeerakkoord behelzen een ‘behoorlijk breed pakket’, aldus ZiPconomy-hoofdredacteur Hugo-Jan Ruts, in het recente webinar. De grote lijn, zoals hij het ziet: ‘Het geeft invulling aan het tegeltje: flex moet vaster en vast moet flexibeler. En ze willen meer ruimte geven aan de zelfstandige en zijn opdrachtgever, hen niet te veel in de weg zitten. Maar ook de ogen niet sluiten voor wat er aan de onderkant van de arbeidsmarkt misgaat.’

Die houding is te prijzen, zegt Ruts. ‘Sommige tarieven zou je niet moeten willen. Dat daar wat tegen gebeurt, is een goede zaak.’ Maar over de hoogte van de in het regeerakkoord genoemde tarieven zal nog wel wat discussie ontstaan, verwacht hij. ‘Ik hoor geluiden in de markt dat de genoemde 18 euro als ondergrens wel iets omhoog mag, en dat de 75 euro waarboven een opt-out geldt, wel iets naar beneden mag.’

Beren op de weg

Rob de Laat, voorzitter van de Bovib, branchevereniging van inhuur-intermediairs, noemde daarbij zelfs een tariefgrens van 60 euro, als mogelijke drempel waarboven geen opdrachtgeversverklaring hoeft te worden ingevuld. ‘Onze leden hanteren een gemiddeld tarief van 65 euro. Ik kan me voorstellen dat je een regeling wilt waar 80 procent van de groep invalt.’

Speciale belangstelling hadden de deskundigen in het seminar wel voor de discussie die het regeerakkoord oproept over reguliere en niet-reguliere werkzaamheden. En ook voor mensen die niet op uurbasis werken is het regeerakkoord niet meteen helder. ‘Daar zal dus nog een verdere uitwerking van moeten komen’, aldus Boris Emmerig, jurist bij Holla Advocaten. ‘Maar het is te doen. Er zijn al voorbeelden van.’

‘Langdurig via 1 bureau werken, omdat dat goed voor je zorgt, moet natuurlijk wel mogelijk blijven.’

Ook een punt als de ‘duur van de opdracht’ vraagt nog nadere uitwerking. Emmerig: ‘Hoeveel tijd moet er tussen 2 opdrachten zitten? Dat kan voer voor discussie leveren.’ En hoe zit het bijvoorbeeld met een zzp’er die meerdere opdrachten bij verschillende eindklanten doet, maar wel allemaal via dezelfde intermediair? Is dat dan straks toch 1 opdracht? Liever niet, zegt De Laat. ‘Langdurig via 1 bureau werken, omdat zij goed voor je zorgen, dat moet natuurlijk wel mogelijk blijven.’

Eerst aanpassing arbeidsrecht

Het kabinet heeft aangekondigd om het arbeidsrecht te gaan moderniseren. Emmerig: ‘Ik verwacht dat straks minder mensen in een gezagsverhouding vallen. Of je visitekaartjes van je opdrachtgever hebt, of dat je vergaderingen bijwoont, of meedoet aan de beoordelingssystematiek van een organisatie, dat weegt de Belastingdienst nu allemaal mee om te kijken of er een gezagsverhouding is. Ik denk dat straks de lat hoger wordt gelegd.’

Maar daarvoor doet hij wel een oproep aan het nieuwe kabinet. ‘Hou je niet in. Geef duidelijkheid. We willen een helder, concreet lijstje, zodat je niet achteraf weer gedoe krijgt met de Belastingdienst.’

We willen een helder, concreet lijstje, zodat je niet achteraf weer gedoe krijgt met de Belastingdienst.’

Duidelijkheid, dat is het allerbelangrijkste, beaamde De Laat. ‘Nu is er te veel vaagheid. Dat heeft een domper gezet op deze markt. En dat in een tijd dat het economisch heel goed gaat.’

Aanpassing van het arbeidsrecht is in het de route die het kabinet voor zich ziet cruciaal. ‘Ik verwacht daar snel een wetsvoorstel van’, stelt Emmerig En De Laat: ‘Dit kabinet oogt pragmatischer en vrij eensgezind. Ik denk wel dat ze constructiever zijn. Maar daarmee is het nog niet makkelijk en ook niet snel geregeld.’

 

Kortweg: met het regeerakkoord is een goed begin gemaakt en een hoopvolle eerste stap gezet. Nu is het tijd voor: doorpakken, zo lijken de drie eensgezind te betogen.

Bekijk hier het hele webinar het in het eerste deel een stapsgewijze toelichting op de plannen van het kabinet en daarna een aantal verdiepende thema’s (opt-out, opdrachtgeversverklaring, status Wet DBA en de modelovereenkomsten) 

Tijdens de ‘Dag van de inhuur‘ (23/11) van Driessen HRM wordt ook aandacht gegeven aan de nieuwe plannen van het Kabinet Rutte III en de Wet DBA. De Bovib organiseert op 1 november een kennissessie hierover, speciaal voor inhuur-intermediairs.

Peter Boerman was tussen 2016-2018 (eind)redacteur bij ZiPconomy. Hij is hoofdredacteur van Werf& ; over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Hij is gefascineerd door de vraag hoe menselijk talent en organisaties bij elkaar worden gebracht, en wil met zijn verhalen bijdragen aan een wereld waarin mensen zoveel mogelijk van hun potentie kunnen verwezenlijken. Bekijk alle berichten van Peter Boerman

7 reacties op dit bericht

 1. Zoals ik het regeerakkoord lees zijn er volgens mij aantal punten die worden vergeten:
  – de opt-out is een keuze (van de opdrachtnemer) en dus geen vast gegeven
  – boven de opt-out tariefsgrens is er ook de mogelijkheid om via een opdrachtgeversverklaring te werken
  – er worden in het regeerakkoord alleen voorwaarden voor de opt-out genoemd en geen consequenties

  1) Zou het, vanuit bovenstaand geredeneerd, dan geen consequentie van de (eigen) keuze voor de opt-out kunnen zijn dan je dan bij voorbaat afziet van fiscale voordelen? Ofwel, je kiest er (via de opt-out) ook voor dat je inkomen uit deze opdracht wordt gezien als inkomen uit overig werk; dus geen MKB-korting en zelfstandigenaftrek. Lijkt me om het voor de belastinginkomsten/werknemersverzekering dan neutraal te worden. De financiële houdbaarheid van de werknemersverzekeringen (één van de aandachtspunten bij beleidsvariant H) kan gecompenseerd worden door de hogere belastinginkomsten.

  2) Een tweede aandachtspunt bij beleidsvariant H: ” Voor bestendigheid is het van belang dat invulling van de criteria zo min mogelijk arbitrair is.” Het lijkt mij veel minder arbitrair indien de tariefsgrens niet op 75 euro komt, maar op een verhouding tot een gebruikelijk loon (bijv. 200%).

  Punt 2) lijkt me makkelijker te implementeren (lees: te verkopen) als punt 1) ook geldt.

  • @Eddy, je moet de passages in het regeerakkoord over de (aanpassing) Wet DBA lezen als beleid gericht op de opdrachtgever. Die moet zo meer duidelijkheid krijgen wat nu wel en niet kan, Het is een opt-out (mss geen gelukkig naam) op de verplichting loonheffing in te houden door de opdrachtgever Ook de opdrachtgeversverklaring wordt door de opdrachtgever ingevuld. Van de koppeling met de fiscale ondernemersfaciliteiten is dan ook geen sprake, Die gaan trouwens niet op opdrachtniveau maar over het gehele jaarinkomen.

   • Hugo-Jan,

    Ik ken niet alle ins en outs, maar een opt-out ZONDER consequenties lijkt me nog een lange weg.

    1) Je zou kunnen stellen dat de keuze voor een opt-out een belangrijke indicator is voor het niet-ondernemer-zijn van de ZZP-er. Want waarom zou een echte ZZP-ondernemer (ook boven de 75 euro) niet volgens een opdrachtgeversverklaring werken? Wat gaat de belastingdienst hiermee doen in de IB sfeer?

    2) “Overeenstemming met internationaal en Europees recht:
    De ILO-verdragen laten ruimte om niet alle werknemers onder de werknemersverzekeringen te laten vallen. Wel stellen deze verdragen voorwaarden (een maximumpercentage van 10%) aan het aandeel werknemers dat is uitgesloten.”
    Bovenstaande is een citaat betreffende beleidsvariant H uit het alom bekende rapport. Hierin wordt dus zelfs al over werknemers gesproken

    3) En wat betreft het verdrag en het maximumpercentage (van 10%) in dat verdrag. Was dat niet juist bedoeld voor een heel ander fenomeen, namelijk het terugdringen van het zwartwerken. Bijvoorbeeld om de “witte” huishoudelijke hulp mogelijk te maken.

    Dus
    Eerst maar eens zien of het juridisch mogelijk is
    Als het mogelijk is, dan maar eens zien of het zonder (fiscale) consequenties is.
    En als dat mogelijk is nog maar eens zien of het te verkopen is aan de rest van de arbeidsmarkt (denk aan de solidariteit betreffende het verzekeringsstelsel en bijvoorbeeld ook het rechtsgevoel van de ZZP-er die voor 65 euro werkt)

    • @Eddy,

     Wat je stelt onder 1) lijkt me weinig hout snijden.

     In de opdrachtgeversverklaring gaan enkele beperkingen komen (nog geen idee welke) die niet gelden voor boven 75,-m is het idee.

     Het plan van de regering is niet het overnemen van de variant H (voor de overige lezers: dat komt hier vandaan: http://www.zipconomy.nl/2017/05/10-varianten-voor-wet-dba-gepresenteerd-aan-informateur-snelle-uitweg-verder-weg-dan-ooit/ ) maar (voor een deelgroep) het voortborduren op die variant. Het kabinet legt immers een beperking op dat het niet langer kan een jaar mag zijn, bij reguliere werkzaamheden. Om zo te voorkomen (zie genoemd kritiek punt van “De financiële houdbaarheid van de werknemersverzekeringen verslechtert”) dat het te aantrekkelijk wordt voor hoge inkomens om vaste baan in te ruilen voor zzp-schap maar hetzelfde te blijven doen (wat bijv in Belgie veel voorkomt). Die laatste constructie (= m.i. ook schijnzelfstandigheid) wil het Kabinet juist tegengaan (was inzet CDA).

     ILO gaat over werknemers. Juist ook door introductie term ‘reguliere werkzaamheden’ (zowel bij hoog als laag tarief) wordt wordt het grijze gebied over werknemer/ondernemer juist kleiner, is althans de gedachte.

     Laten we voor de rest van de discussie ook maar even afwachten hoe plannen er nu concreet uit gaan zien.

 2. Het regeerakkoord is nog niet echt ingevuld, maar velen denken er met hun eigen bril al het hunne van. Rijkelijk vroeg, want in de uitwerking zal blijken hoe de regeling eruit gaat zien en zal (kunnen) gaan uitpakken.
  Mijn eerste gevoel wat blijft hangen na alle aangekondigde maatregelen op me te hebben laten ingewerkt te hebben: de dagen van de free lancer zijn geteld. Geen vrije arbeidskrachten, maar beteugeling en strakke banden ten aanzien van salaris en duur van relaties, met deze ‘ondernemers’..
  Misschien wat somber, maar de uitwerking kan dan alleen maar mee vallen.

 3. Ik mis in het regeerakkoord ook helemaal het onderscheid tussen “gewone” interimmers en project-interimmers.

  Met gewone interimmer bedoel ik bv een interim ICT-beheerder, die dus aan het einde van zijn contract gewoon zijn werkzaamheden overdraagt aan de volgende interimmer of evt werknemer. En met de project-interimmer bedoel ik bijvoorbeeld een architect die voor een bepaalde project zijn diensten verleent aan een architectenburo. Met duidelijke afbakening in het eindresultaat dus.

  Ten tijde van het bedenken van de modelovereenkomsten was het credo toch : “Denk in eindresultaat en niet in functieprofielen” Ofwel, een project-interimmer werd als meer zelfstandig beschouwd dan een “waarnemend” interimmer.

  Ben benieuwd of hier verdere invulling aan wordt gegeven. Want het lijkt me toch vreemd indien een “gewone” interimmer die 75 euro krijgt zonder problemen (tot één jaar) als zelfstandige door kan. En een project-interimmer die onder de 75 euro blijft nog geen enkele garantie (op basis van de tekst in het regeerakkoord) heeft. Zelfs niet voor een projectje van enkele weken.

  • Voor die projecten onder de 75,- euro komt er de webmodule. Ik zie in regeerakkoord noch in de toelichting die op deze plannen is gegeven geen enkele aanleiding om al te veel zorgen te maken voor die groep interimmers.