"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Wet DBA zelfstandigenaftrek

Brief Wiebes over Wet DBA aan zelfstandigen bevat geen nieuwe informatie.

Staatssecretaris Wiebes is druk bezig om 600.000 zelfstandigen die vroeger een VAR hadden deze weken een brief te bezorgen over de Wet DBA. Hier de integrale tekst, die overigens – voor wie het dossier volgt – geen nieuws bevat.

Staatssecretaris Wiebes is druk bezig om 600.000 zelfstandigen die vroeger een VAR hadden deze weken een brief te bezorgen over de Wet DBA. Een deel van die groep heeft hem ontvangen.

Ter volledigheid van ons dossier over de Wet DBA (zie ook hier), en omdat niet iedereen deze brief al heeft ontvangen of zal ontvangen (bijvoorbeeld startende zelfstandigen) de brief hieronder integraal ‘afgedrukt’.

Niet dat de brief – voor wie het onderwerp een beetje volgt – iets nieuws bevat. Dat zou ook vreemd zijn. Driek Kamps, Landelijk directeur MKB van de Belastingdienst, herhaalt namens Wiebes nog maar eens zat zzp’ers en opdrachtgevers hebben niets te vrezen van eventuele boetes en naheffingen in verband met de Wet DBA. Mist… ze niet kwaadwillend zijn. Wat kwaadwillend in de ogen van de Belastingdienst is, staat in de bijlage uitgelegd.

Op 16 februari geeft Tjako Streefland namens Brainnet tijdens de Werf&/ZiPconomy WebinarWeek een (gratis) webinar met de titel : “ZZP’ers bestaan niet! Welke ondernemers kunt u als opdrachtgever (nog) wel inhuren?”  Tjako, fiscaal jurist, gaat in dat webinar dieper in op de juridische thematiek rond inhuur van zelfstandigen. Een (oplossingsgericht) webinar, met name voor opdrachtgevers, maar zeker ook interessant voor zelfstandige professionals die meer inzicht willen hebben op dit onderwerp. Zie hier voor meer info.  

De Brief

Uitstel handhaving wet DBA

Geachte heer/mevrouw,

Vorig jaar stuurden wij u een brief over afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 en de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Vanwege de onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers, is besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot in ieder geval 1 januari 2018. Over deze periode zullen wij geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen opleggen. In deze brief leest u wat dit voor u als zzp’ er betekent.

Onderzoek criteria uit arbeidswetgeving

Het afschaffen van de VAR heeft bij opdrachtgevers en zzp’ers voor onrust en onzekerheid gezorgd. Opdrachtgevers zijn niet meer – zoals in de tijd van de VAR – gevrijwaard van het betalen van loonheffingen als achteraf sprake was van loondienst. Uw opdrachtgever is nu samen met u verantwoordelijk voor de manier waarop u voor hem werkt. De regels (arbeidswetgeving) die bepalen of u in loondienst bent of niet zijn niet veranderd. Wel is veel zichtbaarder geworden wanneer er volgens deze regels sprake is van loondienst.

Veel zzp’ers en opdrachtgevers ervaren dat de arbeidswetgeving niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Dit is een belangrijke oorzaak van de onrust die is ontstaan sinds de invoering van de Wet DBA. Daarom gaat het kabinet samen met onder meer sociale partners de arbeidswetgeving onder de loep nemen. Het kabinet gaat onderzoeken hoe de criteria die belangrijk zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst concreter of anders ingevuld kunnen worden. Het kabinet wil haast maken met het onderzoek en hoopt nog vóór een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

Geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen tot in ieder geval 2018

Zolang het kabinet met het onderzoek bezig is, maar in ieder geval tot 1 januari 2018, wordt de handhaving van de Wet DBA uitgesteld. Het uitstel wordt verlengd als het kabinet op 1 januari 2018 nog bezig is met het onderzoek. Als een opdrachtgever u in deze periode inhuurt en wij achteraf constateren dat er sprake is van loondienst, zullen wij geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen opleggen. In dat opzicht kunnen uw opdrachtgevers dus met een gerust hart zaken met u doen. Wel gaan we optreden tegen kwaadwillenden. Wat wij hieronder verstaan, leest u in de bijlage. Als wij na 1 januari 2018 wel gaan handhaven, geven wij dit op tijd en duidelijk aan.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u bij de vragen en antwoorden in de bijlage. Ook kunt u kijken op onze internetsite: belastingdienst.nl/dba.

Met vriendelijke groet,

H.P.M. Kamps RA Landelijk directeur Midden- en kleinbedrijf

 

Bijlage bij brief over het uitstel van de handhaving van de Wet DBA: vragen en antwoorden

1. Wat betekent het uitstel voor het werken met modelovereenkomsten?

Als u en uw opdrachtgever al naar tevredenheid met elkaar werken volgens een modelovereenkomst, kunt u daar gewoon mee doorgaan. Werkt u nog niet volgens een modelovereenkomst? Maar wilt u wel al goede afspraken maken, omdat u bijvoorbeeld al met een opdrachtgever in gesprek bent? Dan kunt u natuurlijk altijd de modelovereenkomsten op onze internetsite gebruiken.

2. Is het nog nodig om mijn eigen overeenkomst te laten beoordelen?

In afwachting van het onderzoek naar de criteria uit de arbeidswetgeving is het niet nodig om nu uw overeenkomst aan ons voor te leggen. Als u dit wilt, zijn wij natuurlijk wel bereid om uw overeenkomst te beoordelen. Wij beoordelen dan aan de hand van de huidige wetgeving of uw overeenkomst leidt tot werken buiten loondienst (dienstbetrekking).

3. Wat verstaan wij onder kwaadwillenden?

Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).

Wij richten de handhaving nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kunt u denken aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.

Bij kwaadwillenden zullen wij handhavend optreden. Wij kunnen aan kwaadwillenden dus naheffingsaanslagen, boetes en correctieverplichtingen voor de loonheffingen opleggen.

4. Is iemand van wie een eigen overeenkomst is afgewezen kwaadwillend?

Nee. Iemand is kwaadwillend als hij aan onze definitie van kwaadwillend voldoet (zie vraag 3).

5. Betekent uitstel van de handhaving van de Wet DBA automatisch dat ik ondernemer ben?

Nee, de Wet DBA zegt niets over uw ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. Ook het uitstel van de handhaving verandert dat niet.

De Wet DBA gaat over de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de zzp’er voor een specifieke opdracht: bent u in loondienst of niet? Als er geen sprake is van loondienst, hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. De Wet DBA zegt niets over de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en of u recht hebt op bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting beoordelen wij, zoals gebruikelijk, bij uw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor beoordelen wij het totaal van uw opdrachten: we kijken onder andere naar uw winst, de tijd die u aan uw onderneming besteedt en of u ondernemersrisico loopt.

Wilt u een indicatie of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting? Doe dan de OndernemersCheck op belastingdienst.nl/ondernemerscheck

(bron: Belastingdienst-in-Beeld)

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts